Τα αντίγραφα ασφαλείας (αγγλικά backup) είναι αντίγραφα πρωτότυπων δεδομένων υπολογιστών (εγγράφων, φωτογραφιών, βίντεο, κώδικα, λειτουργικών συστημάτων κ.λπ.), που δίνουν τη δυνατότητα για άμεση ανάκτηση του πρωτότυπου σε περίπτωση απώλειάς του για οποιονδήποτε λόγο όπως της διαγραφής του ή του κατακερματισμού του.[1]

Ένας εξωτερικός σκληρός δίσκος που χρησιμοποιείται για την ανάκτηση δεδομένων σε περίπτωση ακούσιας απώλειας

Χρήσεις Επεξεργασία

Τα αντίγραφα ασφαλείας χρησιμοποιούνται συνήθως σε:

  • Προσωπικές φωτογραφίες, βίντεο κλπ.
  • Έγγραφα
  • Ρυθμίσεις
  • Κωδικούς πρόσβασης

Πολιτική αντιγράφων ασφαλείας Επεξεργασία

Οι εταιρείες και οι οργανισμοί έχουν γραπτές πολιτικές για τα αντίγραφα ασφαλείας, ανάλογα με τις ανάγκες τους. Ανάλογα με τις ανάγκες για ασφάλεια, καθορίζεται:

  • η συχνότητα για τα αντίγραφα ασφαλείας
  • ο αριθμός των κρατούμενων αντιγράφων
  • ο χρόνος κράτησής τους
  • οι διαφορετικές τοποθεσίες που πρέπει να κρατούνται
  • τα πρόσωπα που έχουν πρόσβαση σε αυτά

Παραπομπές Επεξεργασία