Για το βιβλίο "Ο Αντίχριστος" του Φρίντριχ Νίτσε, δείτε: Ο Αντίχριστος (βιβλίο).

Αντίχριστος σημαίνει αντιτιθέμενος στον Χριστό ή πολέμιός του. (Λεξικό Γ. Μπαμπινιώτη)

Αυτή η έκφραση αναφέρεται στην Αγία Γραφή, μόνο από τον μαθητή του Χριστού Ιωάννη, και ειδικότερα μόνο στην Α και Β Επιστολή του. Δεν πρόκειται για ένα μεμονωμένο άτομο που θα έπαιζε έναν μελλοντικό ρόλο, αλλά για όλους τους ανά τους αιώνες αντιτιθέμενους στον Χριστό. Αυτό το συλλογικό σώμα του Αντιχρίστου έκανε την εμφάνισή του, όταν ζούσε ακόμα ο Ιωάννης. (Α Ιωάννου β 18 " τώρα πολλοί αντίχριστοι υπάρχουσιν", Α Ιωάννου δ 3 "και τώρα μάλιστα είναι εν τω κόσμω")

Είναι μια προειδοποίηση για αντίληψη μιας ήδη υπάρχουσας κατάστασης σχετικά με άτομα που αντιτίθεντο στον Χριστό, ώστε να είναι προσεκτικοί οι Χριστιανοί.

Ο αντίχριστος χαρακτηρίζεται επίσης:

  1. ως "ο πλάνος" (Β Ιωάννου 7)
  2. ως "ο ψεύστης" (Α Ιωάννου β 22)
  3. ως "ο αρνούμενος τον Πατέρα και τον Υιόν" (Α Ιωάννου β 22)
  4. αυτός που "αρνείται ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός" (Α Ιωάννου β 22)

Είναι εύλογο ότι διάφορες διαδόσεις ότι αναμένεται μελλοντικά να έρθει ο τελικός «αντίχριστος» που θα λάβει μεγάλη εξουσία βασίζονται στην Αγία Γραφή. Σε αντιπαράθεση, το αναφερόμενο θηρίο με τα 7 κεφάλια και τα 10 κέρατα, στην Αποκάλυψη του Ιωάννη, που έχει το όνομα-αριθμό 666 έχει εντελώς διαφορετική σημασία και δε σχετίζεται καθόλου με τον Αντίχριστο στις Επιστολές του Ιωάννη.

Η Αποκάλυψη που έλαβε ο Ιωάννης από τον Ιησού Χριστό δεν αναφέρεται καθόλου στον Αντίχριστο. Όμως ο Αντίχριστος αναφέρεται από τον Απόστολο Παύλο στην επιστολή του προς Θεσσαλονικείς Β.