Η μοναδική πληροφορία για την πόλη της Αντιγονείας προέρχεται από τον Στέφανο τον Βυζάντιο (Αντιγόνεια... έστι και φρούριον της Κυζικηνής, απέχον της προσεσπέρου θαλάσσης ως σταδίους ν΄). Απείχε δηλαδή 50 στάδια (περίπου 10 χιλιόμετρα) από την θάλασσα (που κοιτάζει στην δυτική Προποντίδα;) στην Κυζικηνή, επαρχία της Κυζίκου. Η τοποθεσία της πόλεως δεν είναι γνωστή. O Droysen συσχετίζει το φρούριο αυτό με την κοντινή νήσο Αντιγόνη στα νοτιοανατολικά της Χαλκηδόνος.

ΠηγέςΕπεξεργασία

  • Στεφάνου Βυζαντίου εθνικά.
  • Johann Gustav Droysen Ιστορία των Επιγόνων του Μεγάλου Αλεξάνδρου τόμος Β΄, εκδ. ελεύθερη σκέψις.