Αντικείμενο (γραμματική)

Στη γλωσσολογία, αντικείμενο είναι όρος της πρότασης που δηλώνει το πρόσωπο, αντικείμενο κλπ που μεταβαίνει η ενέργεια του υποκειμένου. Δεν είναι απαραίτητο ότι όλες οι προτάσεις έχουν αντικείμενο, αν και υπάρχουν περιπτώσεις που υπάρχουν πάνω από ένα και χωρίζονται σε άμεσο και έμμεσο αντικείμενο. Το αντικείμενο βρίσκεται πάντοτε σε πτώση γενική, δοτική (στα αρχαία και την καθαρεύουσα) και αιτιατική. Η εύρεση του αντικειμένου γίνεται με τις ερωτήσεις τι + ρήμα + υποκείμενο ποιον + ρήμα + υποκείμενο ή σε ποιον + ρήμα + υποκείμενο.