Αντικειμενικός σκοπός

σελίδα αποσαφήνισης εγχειρημάτων Wikimedia

Αντικειμενικός σκοπός ή συντομότερα ΑΝΣΚ στη στρατιωτική ορολογία, είναι το πραγματικό επιδιωκόμενο αποτέλεσμα μιας στρατιωτικής επιχείρησης οποιουδήποτε μεγέθους. Διακρίνεται σχετικά σε στρατηγικό, επιχειρησιακό και τακτικό σκοπό, ανάλογα με τη σημασία που θα έχει η δυνατότητα εκπλήρωσής του.

Πολλές φορές, ιδιαίτερα στη σύγχρονη εποχή με τη μεγάλη ανάπτυξη των τακτικών και του εξοπλισμού, ο στρατηγικός ΑΝΣΚ μιας ευρείας ενέργειας προϋποθέτει την εκπλήρωση πολλών επιμέρους επιχειρησιακών ΑΝΣΚ, και οι τελευταίοι με τη σειρά τους την εκπλήρωση πολλών κλιμακωτών τακτικών ΑΝΣΚ.

Χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα τη συμμαχική Απόβαση της Νορμανδίας:

  • Ο στρατηγικός ΑΝΣΚ προϋπέθετε τουλάχιστον έξι επιμέρους επιχειρησιακούς ΑΝΣΚ: την παραπλάνηση των γερμανών για την ημέρα και ώρα της απόβασης, καθώς και την κατάκτηση των πέντε οχυρωμένων παραλιών της περιοχής.
  • Κάθε επιχειρησιακός ΑΝΣΚ της επιχείρησης εκείνης προϋπέθετε πολλούς επιμέρους τακτικούς ΑΝΣΚ, όπως: αποδυνάμωση της αμυντικής ισχύος της καθεμιάς γερμανικής θέσης με ταυτόχρονο αεροπορικό βομβαρδισμό πριν την απόβαση, προηγούμενη διάνοιξη διαδρόμων από ναρκαλιευτικά για την ασφαλή περαίωση των πεζοναυτών από την Αγγλία στην αντίστοιχη παραλία, παράλληλο βομβαρδισμό από αέρα και θάλασσα προς κάλυψη των αποβατικών δυνάμεων, και τελική κατάληψη του οχυρωμάτων της παραλίας υπό συνεχές «πυρ και κίνηση» και μάχη σχεδόν σώμα με σώμα.

Ο σαφής προσδιορισμός και ανάλυση του αντικειμενικού σκοπού αποτελεί τη βασική προετοιμασία μιας πολεμικής ενέργειας, είτε πρόκειται για ολόκληρη εκστρατεία είτε για απλή εμπλοκή μιας μικρής ομάδας με τον εχθρό. Καθορίζει τα πάντα, από το είδος και το μέγεθος του έμψυχου δυναμικού που θα χρησιμοποιηθεί, τα μέσα και ο εξοπλισμός που θα του διατεθούν, μέχρι τον τρόπο κίνησης στο πεδίο της μάχης και την υποστήριξη που θα λάβει από φίλιες δυνάμεις. Ιδιαίτερα στις επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας, όπου συχνά συμμετέχουν ανομοιογενείς ή και άγνωστες μεταξύ τους μονάδες (π.χ. η απόβαση, όπου συμμετέχουν ταυτόχρονα και οι τρεις κλάδοι των ενόπλων δυνάμεων), ο προσδιορισμός του ΑΝΣΚ είναι ο βασικός όρος για τον επιτυχημένο συντονισμό τους.

  • Σχολή Αποβατικών Επιχειρήσεων, (περιοδική) του Π.Ν. (σημειώσεις)
  • Σχολή Ναυτικού Πολέμου, (σημειώσεις)
  • "Στρατιωτική Τακτική" Εγχειρίδιο ΓΕΣ (1980)