Στην ελληνική μυθολογία η Αντιμάχη ήταν η σύζυγος του βασιλέα της Τίρυνθας Ευρυσθέα και μητέρα της Αδμήτης και του Περιμήδους. Ως προς τους προγόνους της, η Αντιμάχη ήταν κόρη του Αμφιδάμαντα και επομένως εγγονή του Λυκούργου.

Αντιμάχη
Πληροφορίες ασχολίας
Οικογένεια
ΣύζυγοςΕυρυσθέας
ΤέκναΑλέξανδρος
Ευρύπυλος
Αδμήτη
Ευρύβιος
ΓονείςΑμφιδάμας ο Λυκούργου

Σε ένα ανάγλυφο που αποκαλύφθηκε στη Βίλα Αλμπάνι, η Αντιμάχη απεικονίζεται σε στάση στοχασμού, όπως και η κόρη της, η Αδμήτη.

Πηγές Επεξεργασία

  • Emmy Patsi-Garin: Επίτομο λεξικό Ελληνικής Μυθολογίας, εκδ. οίκος «Χάρη Πάτση», Αθήνα 1969, σελ. 159