Αντιοχίδα φυλή

Φυλή της αρχαίας Αθήνας

Με την ονομασία Αντιοχίς[1] (αρχαία ελληνικά: Ἀντιοχίς) ή Αντιοχίδα φυλή (σύγχρονα ελληνικά) για την φυλή και Αντιοχίδα (γενική: Αντιοχίδος) για την περιοχή και με το όνομα (άρθρο: ο) Αντιοχίδης (αρχαία ελληνικά: Ἀντιοχίδης), ή (άρθρο πληθυντικού: οι) Αντιοχίδες (αρχαία ελληνικά: Ἀντιοχίδαι),[2] για τα μέλη της φυλής και τους κατοίκους της περιοχής αυτής, αναφέρεται μια από τις φυλές της Αρχαίας Ελλάδας και μία από τις 10 φυλές της Αρχαίας Αθήνας, οι οποίοι κατοικούσαν στην ομώνυμη περιοχή της Αντιοχίδας, η οποία περιλάμβανε μια σειρά από δήμους της περιοχής της σύγχρονης Ελλάδας που είναι γνωστή ως Αττική.[3][4]

Ονομασία

Επεξεργασία

Η Αντιοχίδα, πήρε το όνομά της από τον μυθικό Αντίοχο, γιο του Ηρακλή και της Μήδας, κόρης του Φύλαντα.[5][6]

Οι 10 φυλές της Αρχαίας Αθήνας

Επεξεργασία

Η φυλή και η περιοχή των Αντιοχιδών δήμων ήταν μέρος της μεγάλης πόλης-κράτους της αρχαίας Αθήνας, η οποία διοικούταν από εκπροσώπους των 10 φυλών της Αττικής, με βάση τη διαίρεση του Κλεισθένη[7], οι οποίες ήταν οι εξής:

 1. Ἐρεχθηΐς, (ονομάστηκε από τον Ερεχθέα),
 2. Αἰγηΐς, (ονομάστηκε από τον Αιγέα),
 3. Πανδιονίς, (ονομάστηκε από τον Πανδίονα),
 4. Λεοντίς, (ονομάστηκε από τον Λέω, γιο του Ορφέα),
 5. Ἀκαμαντίς, (ονομάστηκε από τον Ακάμα, γιο του Θησέα),
 6. Οἰνηΐς, (ονομάστηκε από τον Οινέα),
 7. Κεκροπίς, (ονομάστηκε από τον Κέκροπα,
 8. Ἱπποθοντίς, (ονομάστηκε από τον Ιπποθόωντα),
 9. Αἰαντίς, (ονομάστηκε από τον Αίαντα),
 10. Ἀντιοχίς, (ονομάστηκε από τον Αντίοχο, γιο του Ηρακλή).

Οι δήμοι Αντιοχίδος

Επεξεργασία

Η φυλή Αντιοχίς, με βάση τη διαίρεση του Κλεισθένη, είχε κατανεμηθεί σε διάφορες περιοχές, που καταλάμβαναν οι δήμοι,[8][9] που ανήκαν σε αυτήν.[10][11][12][13] και έφεραν τις ονομασίες:

 1. Αιγιλία ή Αιγίλος, ο δημότης Αιγιλιεύς ή Αιγιλεύς,[14][15][16]
 2. Αλωπεκή ή Αλωπέκη ή Αλωπεκαί, ο δημότης Αλωπεκεύς,[17][18]
 3. Αμφιτρόπη ή Αμφιτροπή, ο δημότης Αμφιτροπαιεύς ή Αμφιτροπεύς,[19][20]
 4. Ανάφλυστος, ο δημότης Αναφλύστιος,[21][22]
 5. Ατήνη ή Ατηνία, ο δημότης Ατηνεύς ή Ατηνιεύς,[23][24][25]
 6. Βήσα ή Βήσσα, ο δημότης Βησσαίος,[26]
 7. Ειτέα ή Ιταία ή Ιτέα, ο δημότης Ειτεαίος ή Ιτεαίος ή Ιταίος,
 8. Εροιάδαι ή Ερωίδαι, ο δημότης Εροιάδης ή Ερωίδης,[27][28][29]
 9. Θοραί, ο δημότης Θοραιεύς ή Θορεύς,[30][31]
 10. Κολωναί, ο δημότης Κολωνεύς ή Κολωνίδης,[32]
 11. Κριώα, ο δημότης Κριωεύς,[33][34][35]
 12. Παλλήνη, ο δημότης Παλληνεύς.[36][37] Κοντά στη σημερινή Παλλήνη.
 13. Σημαχίδαι ή Σιμαχίδαι, ο δημότης Σημαχίδης ή Σιμαχίδης,[38][39]

Ιστορικές ασάφειες

Επεξεργασία

Υπάρχουν μερικές ιστορικές ασάφειες σχετικά με την ταύτιση ή τα ονόματα μερικών δήμων αυτής της φυλής, σε σχέση με άλλες:

 1. Αιτήνη, ο δημότης Αιτηνεύς.[40] Την αναφέρεται μόνο ο Δανιήλ ο Μάγνης, μάλλον σε σχετική σύγχυση με την Ειτέα, ο οποίος παράλληλα σε άλλη ενότητα αναφέρει ξεχωριστά και την Ατήνη.
 2. Εροιάδαι ή Ερωίδαι, ο δημότης Εροιάδης ή Ερωίδης.[27][28][29] Αναφέρεται και ως δήμος της Ιπποθοωντίδας φυλής (Εροιάδες Ιπποθοωντίδας) και θεωρείται από τους σύγχρονους ερευνητές, ότι πρόκειται για ομώνυμους δήμους.
 3. Κονθύλη, ο δημότης Κονθυλεύς.[41] Αναφέρεται και ως δήμος της Πανδιονίδος φυλής, το οποίο θεωρείται ως το πιθανότερο.
 4. Λέκκον,[42]
 5. Μελαιναί ή Μέλαινα, ο δημότης Μελαινεύς,[43][44]
 6. Πεντέλη, ο δημότης Πεντέληθεν (προέρχεται από την Πεντέλη),[45]
 7. Περρίδαι, ο δημότης Περρίδης,[46][47]
 8. Τιτακίδαι, ο δημότης Τιτακίδης,[48]

Η συμμετοχή των δήμων στην αρχαία Βουλή

Επεξεργασία

Η αντιπροσωπευτική ποσόστωση των εκπροσώπων - βουλευτών των δήμων της Αντιοχίδας (στον παρακάτω πίνακα) αποδεικνύει και τη σημαντική συμμετοχή της φυλής αυτής, κατά την πρώτη (508 π.Χ. - 306 π.Χ.) και τη δεύτερη περίοδο (306 π.Χ. - 223 π.Χ.) της διακυβέρνησής της, μέσω της αρχαίας αθηναϊκής Βουλής και της Εκκλησίας του δήμου, ειδικότερα την περίοδο μεταξύ των ετών 343 π.Χ. - 253 π.Χ..[49]

Ἀντιοχίς

Επεξεργασία
Δήμοι #[50] #[51] Σημειώσεις
Αλωπεκή πόλεις
Αλωπεκή 10 12
Ανάφλυστος παραθαλάσσιοι δήμοι
Αιγιλία 6 7 ενσωμάτωση στη φυλή Πτολεμαΐς
στη 3η περίοδο (υπό Μακεδονική κατοχή)
Αμφιτρόπη 2 3
Ανάφλυστος 10 11
Ατήνη 3 ενσωμάτωση στη φυλή Δημητριάς
στη 2η και 3η περίοδο και στη φυλή Ατταλίς
στη 4η περίοδο (υπό Μακεδονική κατοχή)
Βήσα 2 2 ενσωμάτωση στη φυλή Αδριανίς
στη 5η περίοδο (ελληνιστικοί - ρωμαϊκοί χρόνοι)
Θοραί 4 ενσωμάτωση στη φυλή Δημητριάς
στη 2η και 3η περίοδο (υπό Μακεδονική κατοχή)
Παλλήνη Ενδοχώρα ή μεσόγειοι (μη παραθαλάσσιοι δήμοι)
Ειτέα 2 (1) 2
Εροιάδαι 1 1
Κολωναί 2 ενσωμάτωση στη φυλή Αντιγονίς
στη 2η περίοδο και στη φυλή Πτολεμαΐς
στη 3η περίοδο (υπό Μακεδονική κατοχή)
Κριώα 1 2
Παλλήνη 6 (7) 9
Σημαχίδαι 1 1

Διάφορα για τη φυλή Αντιοχίδα

Επεξεργασία

Το Φάληρον, εκτός από δήμος της Αιαντίδας φυλής, αναφέρεται και ως λιμάνι της Αντιοχίδας φυλής. Από αυτό ξεκίνησαν τα ταξίδια τους ο Θησέας για την μινωϊκή Κρήτη και ο Μενεσθέας (αρχηγός των Αθηναίων στον Τρωικό Πόλεμο) για την Τροία αντίστοιχα.[52]

Η Αντιοχίδα φυλή είχε την Επιστασία κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής της Ναυμαχίας των Αργινουσών.[53][54][55]

Προσωπικότητες από την Αντιοχίδα

Επεξεργασία

Με καταγωγή από τον αρχαίο δήμο της Αλωπεκής, αναφέρονται οι εξής:

Με καταγωγή από τον αρχαίο δήμο της Παλλήνης, αναφέρονται οι εξής:

Δείτε επίσης

Επεξεργασία

Παραπομπές - σημειώσεις

Επεξεργασία
 1. [...] "Αντιοχίς: I. Η δέκατη φυλή της αρχαίας Αθήνας. Ονομάστηκε έτσι από τον Αντίοχο, γιο του Ηρακλή. Ο Σωκράτης ανήκε στη φυλή αυτή". [...] Αντιοχίς
 2. Ἀντιοχίδαι[νεκρός σύνδεσμος]
 3. E Vanderpool - Studies in Attic Epigraphy, History, and Topography: Presented to Eugene Vanderpool (p.170) ASCSA, 1982 ISBN 0876615191 [Retrieved 2015-04-17]
 4. NF. Jones - Ionian tribes DOI: 10.1002/9781444338386.wbeah04146 Published Online: 26 OCT 2012 The Encyclopedia of Ancient History[Retrieved 2015-04-17](ed. for nature of word < phylai >)
 5. N Fikri Alican - Rethinking Plato: A Cartesian Quest for the Real Plato (p.331) Rodopi, 2012 ISBN 9401208123 [Retrieved 2015-04-17]
 6. Richard L. Hunter, (Regius Professor of Greek at the University of Cambridge c.2005) - The Hesiodic Catalogue of Women: Constructions and Reconstructions (p.191) Cambridge University Press, 14 Jul 2005 (reprint) ISBN 978-0-521-83684-5, 349 pages [Retrieved 2015-04-17](ed. this source used to identify the nature of/clarify < by > in N Fikri Alican )
 7. Σακελλαρίου,, Μ.Β. (1999). Η αθηναϊκή δημοκρατία. Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης. σελ. 101. ISBN 978-960-524-073-8. 
 8. D Whitehead. The Demes of Attica, 508/7 -ca. 250 B.C.: A Political and Social Study. Princeton University Press,July 14 2014 ISBN 1400857686. Ανακτήθηκε στις 9 Μαΐου 2015. 
 9. Bradley Hudson McLean. An Introduction to Greek Epigraphy of the Hellenistic and Roman Periods from Alexander the Great Down to the Reign of Constantine (323 B.C.-A.D. 337). University of Michigan Press, 2002 reprint (516 pages) ISBN 0472112384. Ανακτήθηκε στις 29 Μαΐου 2015. 
 10. B. Hudson McLean - An Introduction to Greek Epigraphy of the Hellenistic and Roman Periods from Alexander the Great Down to the Reign of Constantine (323 B.C.-A.D. 337) published by University of Michigan Press 2002 (reprint), 516 pages, ISBN 0472112384 [Retrieved 2015-12-22]
 11. N Papazarkadas (13 Οκτωβρίου 2011). Sacred and Public Land in Ancient Athens. OUP Oxford - Oxford Classical Monographs. σελ. 295. ISBN 0199694001. 
 12. JS. Traill - The Political Organization of Attica: A Study of the Demes, Trittyes, and Phylai, and Their Representation in the Athenian Council, Volumes 14-16 (p.13) ASCSA, 1975 ISBN 0876615140 [Retrieved 2015-04-17]
 13. Ο Palagia, A Spetsieri-Choremi - The Panathenaic Games: Proceedings of an International Conference held at the University of Athens, May 11-12, 2004 (p.77) Oxbow Books, 26 Feb 2015 ISBN 1782979859 [Retrieved 2015-04-17]
 14. Στέφανος Βυζάντιος, "Εθνικά", ("Stephani Byzantii Ἐθνικων quæ supersunt." Gr. Edidit Anton Westermann, Λειψία 1839), [...] "Αιγιλία, δήμος της Αντιοχίδος φυλής. ο δημότης Αιγιλιεύς. τα τοπικά Αιγιλιάθεν, Αιγιλιάδε, Αιγιλιοί. έστι και νήσος μεταξύ Κρήτης και Πελοποννήσου Αιγίλεια. ο οικήτωρ Αιγίλιος, ως Κυθήριος". [...], σελ. 19.
 15. Δανιήλ ο Μάγνης, "Λεξικόν Ιστορικομυθικόν και Γεωγραφικόν, συντεθέν υπό Δανιήλου Δημητρίου Μάγνητος του εκ του Πηλίου όρους εκ κωμοπόλεως Αγίου Λαυρεντίου, εις χρήσιν της ελληνικής νεολαίας". Εκ της Ελληνικής τυπογραφίας Φραγκίσκου Ανδρεώλα. Εν Βενετία 1834. Lexikon historikomythikon kai geographikon (etc.)(Historisch-mythologisches und geographisches Worterbuch etc.) neograece, Daniel Demetrios Magnes, Andreola, 1834, [...] "Αιγίλος, ή Αιγιλία, δήμος της Αττικής, εκ της Αντιοχίδος φυλής (Κάτοικ. Αιγιλεύς, ή Αιγιλιεύς, και Επιρρ. Αιγιλιάθεν)". [...], σελ. 13.
 16. [...] "Αιγιλία: Δήμος της αρχαίας Αττικής, που ανήκε στην Αντιοχίδα φυλή και βρισκόταν πιθανότατα απέναντι από τη Σαλαμίνα. Λεγόταν και Αίγιλος και φημιζόταν για τα σύκα του". [...] Αιγιλία[νεκρός σύνδεσμος]
 17. Στέφανος Βυζάντιος, "Εθνικά", ("Stephani Byzantii Ἐθνικων quæ supersunt." Gr. Edidit Anton Westermann, Λειψία 1839), [...] "Αλωπέκη, δήμος της Αντιοχίδος φυλής, ο δημότης Αλωπεκεύς. τα τοπικά Αλωπεκήθεν, Αλωπεκήνδε, Αλωπεκήσι". [...], σελ. 35.
 18. Δανιήλ ο Μάγνης, "Λεξικόν Ιστορικομυθικόν και Γεωγραφικόν, συντεθέν υπό Δανιήλου Δημητρίου Μάγνητος του εκ του Πηλίου όρους εκ κωμοπόλεως Αγίου Λαυρεντίου, εις χρήσιν της ελληνικής νεολαίας". Εκ της Ελληνικής τυπογραφίας Φραγκίσκου Ανδρεώλα. Εν Βενετία 1834. Lexikon historikomythikon kai geographikon (etc.)(Historisch-mythologisches und geographisches Worterbuch etc.) neograece, Daniel Demetrios Magnes, Andreola, 1834, [...] "Αλωπεκή, ή Αλωπεκαί, δήμος της Αττικής, εκ της Αντιοχίδος φυλής (Κάτοικ. Αλωπεκεύς, και Επιρρ. Αλωπεκήθεν)". [...], σελ. 29.
 19. Στέφανος Βυζάντιος, "Εθνικά", ("Stephani Byzantii Ἐθνικων quæ supersunt." Gr. Edidit Anton Westermann, Λειψία 1839), [...] "Αμφιτρόπη, δήμος της Αντιοχίδος φυλής, ο δημότης Αμφιτροπαιεύς. τα τοπικά Αμφιτροπήθεν εκ τόπου, Αμφιτροπήνδε εις τόπον και Αμφιτροπήσι εν τόπω δοκεί δε τό Αμφιτροπαιεύς εξ άλλου είναι, του Αμφιτροπαίος. τα γάρ εις ευς από των εις η θηλυκών ισοσυλλαβεί τοις πρωτοτύποις' Σινώπη Σινωπεύς". [...], σελ. 41.
 20. Δανιήλ ο Μάγνης, "Λεξικόν Ιστορικομυθικόν και Γεωγραφικόν, συντεθέν υπό Δανιήλου Δημητρίου Μάγνητος του εκ του Πηλίου όρους εκ κωμοπόλεως Αγίου Λαυρεντίου, εις χρήσιν της ελληνικής νεολαίας". Εκ της Ελληνικής τυπογραφίας Φραγκίσκου Ανδρεώλα. Εν Βενετία 1834. Lexikon historikomythikon kai geographikon (etc.)(Historisch-mythologisches und geographisches Worterbuch etc.) neograece, Daniel Demetrios Magnes, Andreola, 1834, [...] "Αμφιτροπή, δήμος της Αττικής, εκ της Αντιοχίδος φυλής (Κάτοικ. Αμφιτροπεύς, και Επιρρ. Αμφιτροπήθεν)". [...], σελ. 33.
 21. Στέφανος Βυζάντιος, "Εθνικά", ("Stephani Byzantii Ἐθνικων quæ supersunt." Gr. Edidit Anton Westermann, Λειψία 1839), [...] "Ανάφλυστος, δήμος της Αντιοχίδος φυλής, από Αναφλύστου ήρωος. Παυσανίας δευτέρω' (c. 30,9) Τροιζήνος οι παίδες Ανάφλυστος και Σφήττος. ο δημότης Αναφλύστιος. τα τοπικά Αναφλυστόθεν, Αναφλυστόνδε, Αναφλυστοί". [...], σελ. 42.
 22. Δανιήλ ο Μάγνης, "Λεξικόν Ιστορικομυθικόν και Γεωγραφικόν, συντεθέν υπό Δανιήλου Δημητρίου Μάγνητος του εκ του Πηλίου όρους εκ κωμοπόλεως Αγίου Λαυρεντίου, εις χρήσιν της ελληνικής νεολαίας". Εκ της Ελληνικής τυπογραφίας Φραγκίσκου Ανδρεώλα. Εν Βενετία 1834. Lexikon historikomythikon kai geographikon (etc.)(Historisch-mythologisches und geographisches Worterbuch etc.) neograece, Daniel Demetrios Magnes, Andreola, 1834, [...] "Ανάφλυστος, δήμος της Αττικής, εκ της Αντιοχίδος φυλής (Κάτοικ. Αναφλύστιος, και Επιρρ. Αναφλυστόθεν)". [...], σελ. 36.
 23. Στέφανος Βυζάντιος, "Εθνικά", ("Stephani Byzantii Ἐθνικων quæ supersunt." Gr. Edidit Anton Westermann, Λειψία 1839), [...] "Ατήνη, δήμος της Αντιοχίδος φυλής. Φρύνιχος δε της Ατταλίδος φησίν. ο δημότης Ατηνεύς' Πατροκλής Ατηνεύς εχορήγει και Παντακλής. Διονύσιος Ατηνίαν τον δήμον. αλλ' ουκ εά το Ατηνεύς, όφειλον Ατηνιεύς". [...], σελ. 63.
 24. Δανιήλ ο Μάγνης, "Λεξικόν Ιστορικομυθικόν και Γεωγραφικόν, συντεθέν υπό Δανιήλου Δημητρίου Μάγνητος του εκ του Πηλίου όρους εκ κωμοπόλεως Αγίου Λαυρεντίου, εις χρήσιν της ελληνικής νεολαίας". Εκ της Ελληνικής τυπογραφίας Φραγκίσκου Ανδρεώλα. Εν Βενετία 1834. Lexikon historikomythikon kai geographikon (etc.)(Historisch-mythologisches und geographisches Worterbuch etc.) neograece, Daniel Demetrios Magnes, Andreola, 1834, [...] "Ατήνη, ή Ατηνία, δήμος της Αττικής, εκ της Αντιοχίδος φυλής (Κάτοικ. Ατηνεύς)". [...], σελ. 60.
 25. [...] "Ατήνη: Αρχαίος δήμος της Αττικής κοντά στην Ανάφλυστο. Ανήκε στην Αντιοχίδα, τη Δημητριάδα και, τέλος, στην Ατταλίδα φυλή. Οι κάτοικοί του λέγονταν Ατηνιείς ή Ατανείς". [...] Ατήνη
 26. Δανιήλ ο Μάγνης, "Λεξικόν Ιστορικομυθικόν και Γεωγραφικόν, συντεθέν υπό Δανιήλου Δημητρίου Μάγνητος του εκ του Πηλίου όρους εκ κωμοπόλεως Αγίου Λαυρεντίου, εις χρήσιν της ελληνικής νεολαίας". Εκ της Ελληνικής τυπογραφίας Φραγκίσκου Ανδρεώλα. Εν Βενετία 1834. Lexikon historikomythikon kai geographikon (etc.)(Historisch-mythologisches und geographisches Worterbuch etc.) neograece, Daniel Demetrios Magnes, Andreola, 1834, [...] "Βήσσα, δήμος της Αττικής, εκ της Αντιοχίδος φυλής (Κάτοικ. Βησσαίος)". [...], σελ. 74.
 27. 27,0 27,1 Στέφανος Βυζάντιος, "Εθνικά", ("Stephani Byzantii Ἐθνικων quæ supersunt." Gr. Edidit Anton Westermann, Λειψία 1839), [...] "Εροιάδαι, δήμος της Ιπποθοωντίδος, φυλής. ο δημότης Εροιάδης, τα τοπικά έξ Εροιάδων, εις Εροιάδων, εν Εροιάδων". [...], σελ. 123.
 28. 28,0 28,1 Δανιήλ ο Μάγνης, "Λεξικόν Ιστορικομυθικόν και Γεωγραφικόν, συντεθέν υπό Δανιήλου Δημητρίου Μάγνητος του εκ του Πηλίου όρους εκ κωμοπόλεως Αγίου Λαυρεντίου, εις χρήσιν της ελληνικής νεολαίας". Εκ της Ελληνικής τυπογραφίας Φραγκίσκου Ανδρεώλα. Εν Βενετία 1834. Lexikon historikomythikon kai geographikon (etc.)(Historisch-mythologisches und geographisches Worterbuch etc.) neograece, Daniel Demetrios Magnes, Andreola, 1834, [...] "Εροιάδαι, δήμος της Αττικής, εκ της Ιπποθοωντίδος φυλής (Κάτοικ. Εροιάδης)". [...], σελ. 129.
 29. 29,0 29,1 [...] "Εροιάδες ή Ερωίδες: Δήμος της αρχαίας Αττικής, που ανήκε στην Ιπποθοωντίδα φυλή. Μετά τον 4o αι. π.Χ., αναφέρεται ότι ανήκε στην Αντιοχίδα φυλή. Τον τοποθετούν είτε στον Κορυδαλλό, Δ του Πειραιά, είτε κοντά στον Γέρακα του Χαρβατιού". [...] Εροιάδες ή Ερωίδες[νεκρός σύνδεσμος]
 30. Στέφανος Βυζάντιος, "Εθνικά", ("Stephani Byzantii Ἐθνικων quæ supersunt." Gr. Edidit Anton Westermann, Λειψία 1839), [...] "Θοραί, δήμος της Αντιοχίδος φυλής, ο δημότης Θοραιεύς. τα τοπικά Θόραθεν, Θόραζε, Θόρασι". [...], σελ. 139.
 31. Δανιήλ ο Μάγνης, "Λεξικόν Ιστορικομυθικόν και Γεωγραφικόν, συντεθέν υπό Δανιήλου Δημητρίου Μάγνητος του εκ του Πηλίου όρους εκ κωμοπόλεως Αγίου Λαυρεντίου, εις χρήσιν της ελληνικής νεολαίας". Εκ της Ελληνικής τυπογραφίας Φραγκίσκου Ανδρεώλα. Εν Βενετία 1834. Lexikon historikomythikon kai geographikon (etc.)(Historisch-mythologisches und geographisches Worterbuch etc.) neograece, Daniel Demetrios Magnes, Andreola, 1834, [...] "Θοραί, δήμος της Αττικής, εκ της Αντιοχίδος φυλής (Κάτοικ. Θορεύς, και Επιρρ. Θύραθεν)". [...], σελ. 166.
 32. «Αγοραίος Κολωνός: Ονομασία του λόφου της αρχαίας Αγοράς που βρισκόταν κοντά στο Ευρυσάκειο και τον ναό του Ηφαίστου (το σημερινό Θησείο). Ο λόφος αυτός (υψόμ. 68,6 μ.), εξαιτίας της κεντρικής του θέσης (αποτελεί προεξοχή του λόφου της Πνύκας), ήταν τόπος όπου συγκεντρώνονταν οι ημερομίσθιοι εργάτες και αναζητούσαν εργασία. Στον Α.Κ. ο Αθηναίος αστρονόμος Μέτων είχε τοποθετήσει αστρονομικό ανάθημα και κοντά σε αυτόν το περίφημο Ηλιοτρόπιό του που ήταν γνωστό σε όλο τον ελληνικό κόσμο. Αγοραίος Κολωνός λεγόταν και δήμος της αρχαίας Αθήνας που πήρε το όνομά του από τον ομώνυμο λόφο. Ο δήμος αυτός ήταν ο πολυπληθέστερος από τους τρεις δήμους της Αθήνας με το όνομα Κολωνός και ανήκε στην Αιγηίδα φυλή.» Αγοραίος Κολωνός Αρχειοθετήθηκε 2016-03-05 στο Wayback Machine. και «Κολωνός: Ονομασία με την οποία αναφέρονται τρεις αρχαίοι δήμοι της Αττικής. Αγοραίος Κολωνός: Πήρε την ονομασία του από τον λόφο που βρίσκεται στη δυτική πλευρά της Αγοράς των Αθηνών, εκεί όπου είναι χτισμένο το Θησείο (ο ναός του Ηφαίστου και της Αθηνάς) και συγκεντρώνονταν οι ημερομίσθιοι εργάτες που αναζητούσαν εργασία. Ίππιος Κολωνός: Μικρός λόφος στην πεδιάδα του Κηφισού, 2 χλμ. από το Δίπυλον, ΒΔ των αρχαίων Αθηνών, στη σημερινή ομώνυμη συνοικία, τον οποίο περιγράφει ο Σοφοκλής στον Οιδίποδα επί Κολωνώ, ως «τερπνότατον τόπον». Ο εκεί ναός του Ιππίου Ποσειδώνα και το ιερό των Ευμενίδων καταστράφηκαν το 265 π.Χ. από τον Αντίγονο τον Γονατά. Σε μεταγενέστερους χρόνους θεωρούσαν τον Ίππιο Κ. πατρίδα του Σοφοκλή, ο οποίος όμως φαίνεται ότι γεννήθηκε στον Αγοραίο Κολωνό. Κολωνός ο έτερος: Η τοποθεσία του τρίτου Κολωνού, ο οποίος ήταν μικρός δήμος των Αθηνών, παραμένει άγνωστη.» Κολωνός Αρχειοθετήθηκε 2016-03-05 στο Wayback Machine..
 33. Στέφανος Βυζάντιος, "Εθνικά", ("Stephani Byzantii Ἐθνικων quæ supersunt." Gr. Edidit Anton Westermann, Λειψία 1839), [...] "Κριώα, δήμος της Αντιοχίδος φυλής. ο δημότης Κριωεύς. τα τοπικά Κριώθεν κατά συγκοπήν και Κριώζε και Κριώσι". [...], σελ. 170.
 34. Δανιήλ ο Μάγνης, "Λεξικόν Ιστορικομυθικόν και Γεωγραφικόν, συντεθέν υπό Δανιήλου Δημητρίου Μάγνητος του εκ του Πηλίου όρους εκ κωμοπόλεως Αγίου Λαυρεντίου, εις χρήσιν της ελληνικής νεολαίας". Εκ της Ελληνικής τυπογραφίας Φραγκίσκου Ανδρεώλα. Εν Βενετία 1834. Lexikon historikomythikon kai geographikon (etc.)(Historisch-mythologisches und geographisches Worterbuch etc.) neograece, Daniel Demetrios Magnes, Andreola, 1834, [...] "Κριώα, δήμος της Αττικής, εκ της Αντιοχίδος φυλής (Κάτοικ. Κριωεύς, και Επιρρ. Κριώθεν)". [...], σελ. 219.
 35. [...] "Κριώα: Αρχαίος δήμος της Αττικής. Ανήκε στην Αντιοχίδα φυλή και η ονομασία του οφειλόταν στον μυθικό επώνυμο ήρωα, Κρίο. Κατά πάσα πιθανότητα, η Κ. βρισκόταν κοντά στη σημερινή Παλλήνη, επειδή ο επώνυμος ήρωας της αρχαίας Παλλήνης, Πάλλας, ήταν –κατά τη μυθολογία– γιος του Κρίου. Ο δημότης της Κ. ονομαζόταν Κριωεύς". [...] Κριώα[νεκρός σύνδεσμος]
 36. Στέφανος Βυζάντιος, "Εθνικά", ("Stephani Byzantii Ἐθνικων quæ supersunt." Gr. Edidit Anton Westermann, Λειψία 1839), [...] "έστι δε και δήμος Αττικός της Αντιοχίδος φυλής ούτω λεγόμενος, Παλλήνη. ο δημότης Παλληνεύς". [...], σελ. 221.
 37. Δανιήλ ο Μάγνης, "Λεξικόν Ιστορικομυθικόν και Γεωγραφικόν, συντεθέν υπό Δανιήλου Δημητρίου Μάγνητος του εκ του Πηλίου όρους εκ κωμοπόλεως Αγίου Λαυρεντίου, εις χρήσιν της ελληνικής νεολαίας". Εκ της Ελληνικής τυπογραφίας Φραγκίσκου Ανδρεώλα. Εν Βενετία 1834. Lexikon historikomythikon kai geographikon (etc.)(Historisch-mythologisches und geographisches Worterbuch etc.) neograece, Daniel Demetrios Magnes, Andreola, 1834, [...] "Παλλήνη, δήμος της Αττικής, εκ της Αντιοχίδος φυλής (Κάτοικ. Παλληνεύς)". [...], σελ. 305.
 38. Στέφανος Βυζάντιος, "Εθνικά", ("Stephani Byzantii Ἐθνικων quæ supersunt." Gr. Edidit Anton Westermann, Λειψία 1839), [...] "Σημαχίδαι, δήμος Αττικής, από Σημάχου, ώ και ταις θυγατράσιν επεξενώθη Διόνυσος, αφ’ ών αι ιερείαι αυτού. έστι δε της Αντιοχίδος φυλής. Φιλόχορος δε της Επακρίας φησί τον δήμον. ο δημότης Σημαχίδης. τα τοπικά εκ Σημαχιδών, εν Σημαχιδών, εις Σημαχιδών". [...], σελ. 250.
 39. Δανιήλ ο Μάγνης, "Λεξικόν Ιστορικομυθικόν και Γεωγραφικόν, συντεθέν υπό Δανιήλου Δημητρίου Μάγνητος του εκ του Πηλίου όρους εκ κωμοπόλεως Αγίου Λαυρεντίου, εις χρήσιν της ελληνικής νεολαίας". Εκ της Ελληνικής τυπογραφίας Φραγκίσκου Ανδρεώλα. Εν Βενετία 1834. Lexikon historikomythikon kai geographikon (etc.)(Historisch-mythologisches und geographisches Worterbuch etc.) neograece, Daniel Demetrios Magnes, Andreola, 1834, [...] "Σιμαχίδαι, δήμος της Αττικής, εκ της Αντιοχίδος φυλής (Κάτοικ. Σιμαχίδης)". [...], σελ. 348.
 40. Δανιήλ ο Μάγνης, "Λεξικόν Ιστορικομυθικόν και Γεωγραφικόν, συντεθέν υπό Δανιήλου Δημητρίου Μάγνητος του εκ του Πηλίου όρους εκ κωμοπόλεως Αγίου Λαυρεντίου, εις χρήσιν της ελληνικής νεολαίας". Εκ της Ελληνικής τυπογραφίας Φραγκίσκου Ανδρεώλα. Εν Βενετία 1834. Lexikon historikomythikon kai geographikon (etc.)(Historisch-mythologisches und geographisches Worterbuch etc.) neograece, Daniel Demetrios Magnes, Andreola, 1834, [...] "Αιτήνη, δήμος της Αττικής, εκ της Αντιοχίδος φυλής (Κάτοικ. Αιτηνεύς)". [...], σελ. 20.
 41. Δανιήλ ο Μάγνης, "Λεξικόν Ιστορικομυθικόν και Γεωγραφικόν, συντεθέν υπό Δανιήλου Δημητρίου Μάγνητος του εκ του Πηλίου όρους εκ κωμοπόλεως Αγίου Λαυρεντίου, εις χρήσιν της ελληνικής νεολαίας". Εκ της Ελληνικής τυπογραφίας Φραγκίσκου Ανδρεώλα. Εν Βενετία 1834. Lexikon historikomythikon kai geographikon (etc.)(Historisch-mythologisches und geographisches Worterbuch etc.) neograece, Daniel Demetrios Magnes, Andreola, 1834, [...] "Κονθύλη, δήμος της Αττικής, εκ της Αντιοχίδος φυλής (Κάτοικ. Κονθυλεύς)". [...], σελ. 215.
 42. [...] "Λέκκον: Αρχαίος δήμος της Αττικής, που ανήκε στην Αντιοχίδα φυλή. Βρισκόταν Α της πηγής Λικάνουρα, στη βόρεια πλευρά του Υμηττού, Δ του Αγίου Νικολάου. Στο σημείο αυτό διακρίνονται μέχρι σήμερα ίχνη παλιού συνοικισμού". [...] Λέκκον
 43. Στέφανος Βυζάντιος, "Εθνικά", ("Stephani Byzantii Ἐθνικων quæ supersunt." Gr. Edidit Anton Westermann, Λειψία 1839), [...] "Μελαινείς, ο δήμος της Αντιοχίδος φυλής. Καλλίμαχος δε Μελαινάς φησι τον δήμον εν Εκάλη. ο δημότης ομοίως Μελαινεύς. το θηλυκόν, Μελαινηίς. τα τοπικά έκ Μελαινών, εις Μελαινών, εν Μελαινών". [...], σελ. 195.
 44. Δανιήλ ο Μάγνης, "Λεξικόν Ιστορικομυθικόν και Γεωγραφικόν, συντεθέν υπό Δανιήλου Δημητρίου Μάγνητος του εκ του Πηλίου όρους εκ κωμοπόλεως Αγίου Λαυρεντίου, εις χρήσιν της ελληνικής νεολαίας". Εκ της Ελληνικής τυπογραφίας Φραγκίσκου Ανδρεώλα. Εν Βενετία 1834. Lexikon historikomythikon kai geographikon (etc.)(Historisch-mythologisches und geographisches Worterbuch etc.) neograece, Daniel Demetrios Magnes, Andreola, 1834, [...] "Μελαινείς, ή Μέλαινα, δήμος της Αττικής, εκ της Αντιοχίδος φυλής (Κάτοικ. Μελαινεύς)". [...], σελ. 251.
 45. Στέφανος Βυζάντιος, "Εθνικά", ("Stephani Byzantii Ἐθνικων quæ supersunt." Gr. Edidit Anton Westermann, Λειψία 1839), [...] "Πεντέλη, δήμος της Αντιοχίδος φυλής. ο δημότης Πεντέληθεν. έστι δε θηλυκόν το όνομα του δήμου, το κτητικόν Πεντελικός. το θηλυκόν Πεντελική". [...], σελ. 229.
 46. Στέφανος Βυζάντιος, "Εθνικά", ("Stephani Byzantii Ἐθνικων quæ supersunt." Gr. Edidit Anton Westermann, Λειψία 1839), [...] "Περρίδαι, δήμος της Αντιοχίδος φυλής, ο δημότης [Περρίδης. τα τοπικά] εκ Περριδών, εις Περριδών, εν Περριδών". [...], σελ. 230.
 47. Δανιήλ ο Μάγνης, "Λεξικόν Ιστορικομυθικόν και Γεωγραφικόν, συντεθέν υπό Δανιήλου Δημητρίου Μάγνητος του εκ του Πηλίου όρους εκ κωμοπόλεως Αγίου Λαυρεντίου, εις χρήσιν της ελληνικής νεολαίας". Εκ της Ελληνικής τυπογραφίας Φραγκίσκου Ανδρεώλα. Εν Βενετία 1834. Lexikon historikomythikon kai geographikon (etc.)(Historisch-mythologisches und geographisches Worterbuch etc.) neograece, Daniel Demetrios Magnes, Andreola, 1834, [...] "Περρίδαι, δήμος της Αττικής, εκ της Αντιοχίδος φυλής (Κάτοικ. Περρίδης)". [...], σελ. 313.
 48. Στέφανος Βυζάντιος, "Εθνικά", ("Stephani Byzantii Ἐθνικων quæ supersunt." Gr. Edidit Anton Westermann, Λειψία 1839), [...] "Τιτακίδαι, δήμος της Αντιοχίδος φυλής, από Τιτάκου του προδόντος Αφίδνας τοις Διοσκούροις. ο δημότης Τιτακίδης ομοφώνως. και τα τοπικά επιρρήματα ωσαύτως". [...], σελ. 279.
 49. 49,0 49,1 J.S. Traill. The Political Organization of Attica: A Study of the Demes, Trittyes, and Phylai, and Their Representation in the Athenian Council, Volumes 14-16. ASCSA, 1975 ISBN 0876615140 (134 pages) Volume 14 of Hesperia (Princeton, N.J.) Monographs (Archaeological Institute of America). Ανακτήθηκε στις 29 Μαΐου 2015. 
 50. Βουλευτές - εκπρόσωποι στη πρώτη περίοδο
 51. Βουλευτές - εκπρόσωποι στη δεύτερη περίοδο
 52. J Robinson (D.D., Rector of Clifton, Westmoreland.) - Archaeologia Graeca, or the Antiquities of Greece; chiefly designed to illustrate the Greek Classics. To which are prefixed, a brief history of the Grecian States, and biographical sketches of the principal Greek writers 1827 [Retrieved 2015-04-17]
 53. "Plato" (PL Miller - Associate Professor of Philosophy, Duquesne University, CDC Reeve - Delta Kappa Epsilon Distinguished Professor of Philosophy, The University of North Carolina at Chapel Hill)"
 54. Oxford Dictionary - prytany Αρχειοθετήθηκε 2016-03-08 στο Wayback Machine. Oxford University Press [Retrieved 2015-04-17]
 55. M Dillon, L Garland (lecturer in Classics and Ancient History at the University of New England, New South Wales) - Ancient Greece: Social and Historical Documents from Archaic Times to the Death of Alexander (p.119) Routledge, 18 Jun 2010 ISBN 1136991387 (revised) [Retrieved 2015-04-17]
 56. Nails, D - "Socrates" - A Chronology of the historical Socrates in the context of Athenian history and the dramatic dates of Plato's dialogues The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2014 Edition), Edward N. Zalta (ed.)[Retrieved 2015-04-17]
 57. "Plato" (15 Μαρτίου 2015). PL Miller· CDC Reeve, επιμ. Introductory Readings in Ancient Greek and Roman Philosophy (Αναθεωρημένη 2η έκδοση). Hackett Publishing. σελ. 72. ISBN 1624663540. Ανακτήθηκε στις 17 Απριλίου 2015. 
 58. N Sekunda (Ph.D 1981, taught at the Institute of Archaeology and Ethnology in Torun, Poland c.2002) - 490 BC: The First Persian Invasion of Greece (p.53) Αρχειοθετήθηκε 2016-03-06 στο Wayback Machine. Osprey Publishing, 2002 ISBN 1841760005 [Retrieved 2015-04-17]

Αρχαίες πηγές

Επεξεργασία
 • Στέφανος Βυζάντιος, «Εθνικών», Έκδοση 1839: Stephanus (Byzantius), Anton Westermann: “Stephani Byzantii Ethnikōn quae supersunt”, Sumptibus et typis B.G. Teubneri, Λειψία 1839.