Άνοιγμα κυρίου μενού

Η φιλοσοφική ή πολιτική μη ένταξη σε έθνος. Άπατρις είναι ο διωγμένος πολιτικά ή λόγω πολέμου. Ώς απόλυτη απατρία ορίζεται η διαγραφή από εθνικούς καταλόγους για πολιτικούς λόγους, ενώ η πολιτική δίωξη ή η μετανάστευση δεν είναι απόλυτες μορφές απατρίας. Απόλυτη μορφή απατρίας είναι και η φιλοσοφική. Ο φιλοσοφικά άπατρις ηθικά και ιδεολογικά δεν ταυτίζεται με κανένα έθνος, ούτε ταυτίζεται με την αναγνωρισμένη απ' τον νόμο εθνικότητά του. Η θετική φιλοσοφική απατρία ονομάζεται και ακρατικός διεθνισμός (μη απαραίτητα μαρξιστικός).