Η απεργία πείνας είναι μέθοδος μη βίαιης αντίστασης ή πίεσης στην οποία οι συμμετέχοντες νηστεύουν ως πράξη πολιτικής διαμαρτυρίας, ή να προκαλέσουν αισθήματα ενοχής και σε άλλους, συνήθως με στόχο να επιτύχουν ένα συγκεκριμένο στόχο, όπως μια αλλαγή πολιτικής. Οι περισσότεροι απεργοί πείνας καταναλώνουν υγρά αλλά όχι στερεά τρόφιμα.

Σύγχρονοι απεργοί πείνας στην Πολωνία

Σε περιπτώσεις όπου μια οντότητα (συνήθως το κράτος) έχει ή μπορεί να αποκτήσει την κηδεμονία του ο απεργός πείνας (όπως ένας κρατούμενος), η απεργία πείνας συχνά ολοκληρώνεται από την κρατική οντότητα με τη χρήση της εξαναγκαστικής σίτισης.

Εξωτερικές συνδέσεις

Επεξεργασία