Ο απινιδωτής είναι ιατρική συσκευή η οποία σε συνεργασία με καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση μπορεί να ανατάξει μια θανατηφόρα καρδιακή αρρυθμία,αυτό επιτυγχάνεται μέσω ενός ηλεκτρικού σοκ. Οι απινιδωτές διακρίνονται σε δυο μεγάλες κατηγορίες: στους χειροκίνητους και τους αυτόματους. Σε κάθε περίπτωση αποτελούν το πιο σημαντικό εργαλείο της αναζωογόνησης. Σύμφωνα με τα σύγχρονα στατιστικά η κοιλιακή μαρμαρυγή (VF) που αντιμετωπίζεται με απινίδωση και αναζωογόνηση στα 3-5 min έχει ποσοστό επιβίωσης 49-75% ενώ είναι σημαντική η κατανόηση πως κάθε λεπτό που καθυστερεί η απινίδωση μειώνει την πιθανότητα επιβίωσης κατά 10-12%

Τοποθέτηση ηλεκτροδίων και σχηματισμός ηλεκτρικού τόξου προς την καρδιά

Οι παραπάνω πληροφορίες αποδεικνύουν στην σπουδαιότητα ύπαρξης των απινιδωτών σε πολυσύχναστα μέρη όπως αεροδρόμια, λιμάνια, σταθμούς τρένων, πολυκαταστήματα, εμπορικά κέντρα, αεροπλάνα, κρουαζιερόπλοια, γήπεδα, σχολεία κλπ

Απινίδωση

Επεξεργασία

Απινίδωση είναι η χορήγηση ρεύματος (μονοφασικού η διφασικού) με σκοπό την εξαναγκαστική εκπόλωση του καρδιακού μυ και την επαναλειτουργία του φυσικού βηματοδότη της καρδιάς. Σημαντική πληροφορία είναι να κατανοήσουμε πως η έγκαιρη απινίδωση εκεί που ενδείκνυται μπορεί να αυξήσει το προσδόκιμο επιβίωσης μεταξύ 15-50% ο λόγος αυτού είναι διότι το λειτουργικό πρόβλημα που προκάλεσε την ανακοπή είναι τέτοιο που για αρχή τουλάχιστον προκαλεί αρρυθμίες και όχι άμεσο θάνατο, παραδείγματα είναι η ηλεκτροπληξία σε οικιακό περιβάλλον,ένα έμφραγμα του μυοκαρδίου κλπ όταν λοιπόν θα έχουμε μια άμεση και ποιοτική καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και μια πρώτη απινίδωση μέσα στα 5 πρώτα λεπτά οι πιθανότητες της επανόδου αυτόματης κυκλοφορίας (ROSC) και κατά συνέπεια η ανάνηψη του θύματος αυξάνονται.

Απινιδώσιμοι και μη απινιδώσιμοι καρδιακοί ρυθμοί

Επεξεργασία

Οι καρδιακοί ρυθμοί στην αναζωογόνηση χωρίζονται σε απινιδώσιμους και μη απινιδώσιμους. Το κοινό χαρακτηριστικό τους είναι πως για να έχουμε μια επιτυχή έκβαση και στις δυο περιπτώσεις πρέπει να γίνει ΚΑΡΠΑ με ελαχιστοποίηση των διακοπών καθώς παρατεταμένος χρόνος χωρίς θα οδηγήσει σε μη αντιστρεπτές εγκεφαλικές βλάβες

Απινιδώσιμοι ρυθμοί

Επεξεργασία

Οι απινιδώσιμοι ρυθμοί που αναγνωρίζονται είναι δυο η κοιλιακή μαρμαρυγή (VF) και η άσφυγμη κοιλιακή ταχυκαρδία (pulseless VT) μετά από μια επιτυχημένη ηλεκτρική ανάταξη (απινίδωση) είναι πιθανόν ο ρυθμός να εξομαλυνθεί και να γίνει φλεβοκομβικός ρυθμός

 
Κοιλιακή ταχυκαρδία,απινιδώσιμος ρυθμός, ηλεκτροκαρδιογράφημα 12 απαγωγών


 
Κοιλιακή μαρμαρυγή,απινιδώσιμος ρυθμός ηλεκτροκαρδιογράφημα 12 απαγωγών

Μη απινιδώσιμοι ρυθμοί

Επεξεργασία

Οι μη απινιδώσιμοι ρυθμοί δεν επιδέχονται ηλεκτρική ανάταξη, η αντιμετώπιση τους γίνετε μέσω παρατεταμένης ΚΑΡΠΑ και είναι εφικτή η επάνοδος αυτόματης κυκλοφορίας μόνο με τεχνικές εξειδικευμένης υποστήριξη ζωής

 
Άσφυγμη ηλεκτρική δραστηριότητα,μη απινιδώσιμος ρυθμός,ηλεκτροκαρδιογράφημα 12 απαγωγών
 
Ασυστολία,μη απινιδώσιμος ρυθμός,ηλεκτροκαρδιογράφημα


Χειροκίνητος απινιδωτής

Επεξεργασία
 
Εξωτερικός χειροκίνητος απινιδωτής

Οι χειροκίνητοι απινιδωτές χρησιμοποιούνται από επαγγελματίες υγείας,οι οποίοι μέσω της εκπαίδευσης τους μπορούν να κρίνουν πότε να δώσουν απινίδωση καθώς και πόσα τζάουλ θα δώσουν, ο σκοπός αυτού είναι μια πιο εξειδικευμένη υποστήριξη,ο απινιδωτής έχει την λειτουργία μόνιτορ καθώς μπορεί να διαβάσει πληροφορίες τόσο από ηλεκτρόδια που θα προσκολληθούν όσο και κατευθείαν από τις λαβές του,γενικά θα μπορούσαμε να τους διακρίνουμε σε δυο κατηγορίες,τους εξωτερικούς και τους εσωτερικούς.

Εξωτερικός

Επεξεργασία

Είναι ο απινιδωτής που υπάρχει στα νοσοκομεία, ειδικά εξοπλισμένα ασθενοφόρα, ειδικά εξοπλισμένα ελικόπτερα κλπ. Πριν την χρήση του τοποθετείται αγώγιμο τζελ πάνω στα σημεία που θα τοποθετηθούν οι χειρολαβές, οι προτεινόμενες τιμές απινίδωσης σε Τζάουλ κυμαίνονται από 150-200J σε διφασικό και 360J σε μονοφασικό.

Εσωτερικός

Επεξεργασία

Χρησιμοποιείται κυρίως σε καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις και είναι αρκετά διαδεδομένη η χρήση του στο καρδιακό bypass. Σαφώς εδώ τα Τζάουλ που χορηγούνται είναι ελάχιστα καθώς έρχεται σε άμεση επαφή με την καρδιά.

Αυτόματος απινιδωτής

Επεξεργασία

Οι αυτόματοι απινιδωτές είναι συσκευές που δεν χρειάζονται καμία γνώση η και ενέργεια για να χρησιμοποιηθούν, η βασική λογική τους είναι ότι έχουν ένα λογισμικό το οποίο αυτόματα θα αναγνωρίσει τους απινιδώσιμος ρυθμούς, η ανάγκη ύπαρξης τους είναι καθοριστική καθώς είναι επιθυμητή η άμεση απινίδωση,γενικά θεωρούνται απόλυτα ασφαλή μηχανήματα όσο η συντήρηση του είναι τυπική και γίνετε χρήση με βάση της οδηγίες του,σε αντίθεση με τον χειροκίνητο εδώ δεν γίνετε να παρακάμψει κάποιος τον απινιδωτή και σαν αποτέλεσμα είναι αδύνατη η χορήγηση ρεύματος σε κάποιον που δεν το χρειάζεται όπως και στον χειροκίνητο έτσι και εδώ έχουμε την ύπαρξη εξωτερικού και εσωτερικού αυτόματου απινιδωτή

Αυτόματος εξωτερικός απινιδωτής (AED)

Επεξεργασία

Οι αυτόματοι εξωτερικοί απινιδωτές (ΑΕD) σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους μπορούν να σώσουν ζωές ανθρώπων που έχουν υποστεί καρδιακή ανακοπή. Για τον χειρισμό του αυτόματου απινιδωτή απαιτείται μόνο, η παρακολούθηση ενός ολιγόωρου σεμιναρίου με θέμα την βασική υποστήριξη της ζωής (BLS), το οποίο μπορούν να παρακολουθήσουν απλοί πολίτες, χωρίς καμία ιατρική γνώση ή εμπειρία.

Οι αυτόματοι απινιδωτές (ΑΕD) είναι συσκευές που χορηγούν αυτόματα ηλεκτρικό ρεύμα με τη μορφή απινίδωσης (ηλεκτροσόκ) στην καρδιά για να επαναφέρουν τον κανονικό της ρυθμό μετά από ανακοπή, μόνο όταν είναι απαραίτητο. Υπάρχουν απινιδωτές στα νοσοκομεία, αλλά η σύγχρονη τεχνολογία επιτρέπει την κατασκευή μικρότερων και απλούστατων στην χρήση συσκευών που τοποθετούνται σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους, έτοιμες προς χρήση από τους πολίτες.

Οι αυτόματοι εξωτερικοί απινιδωτές (ΑΕD) αναλύουν τον καρδιακό ρυθμό. Εάν ανιχνεύσουν κάποιον επικίνδυνο καρδιακό ρυθμό και μόνο τότε, χορηγούν απινίδωση (ηλεκτροσόκ), προκειμένου να αποκαταστήσουν τον καρδιακό ρυθμό.  Οι αυτόματοι απινιδωτές (ΑΕD) καθοδηγούν τον χειριστή καθ’ όλη την διάρκεια του περιστατικού με την χρήση οπτικών και φωνητικών οδηγιών στην Ελληνική γλώσσα.

Αυτόματος εσωτερικός απινιδωτής

Επεξεργασία

Η τοποθέτηση του γίνεται χειρουργικά κάτω από το δέρμα σε καρδιοπαθείς με υψηλό κίνδυνο εμφάνισης απινιδώσιμων αρρυθμιών,αυτού του είδους ο απινιδωτής έχει μια μπαταρία η οποία ανά κάποια χρόνια χρειάζεται αλλαγή (ανάλογα με τις απινιδώσεις που θα εκτελέσει) και ένα σύστημα αποθήκευσης τον δεδομένων στο οποίο μπορεί να ανατρέξει ο γιατρός και να δει αναλυτικά το αν έγιναν και πότε έγιναν απινιδώσεις, το ηλεκτροκαρδιογράφημα και τη στάθμη της μπαταρίας του

Δείτε επίσης

Επεξεργασία

Βιβλιογραφία

Επεξεργασία
  • Μάρτιν Gruner: Πρώιμη Απινίδωση. Stumpf + Kossendey εκδοτικό οίκο, Εδευιεχτ 2006, ISBN 3938179333