Αποθείωση είναι η πρώτη επεξεργασία στην οποία υφίσταται το πετρέλαιο και αποσκοπεί στην απομάκρυνση των θειούχων προσμείξεων, οι οποίες κατά την καύση δημιουργούν τα ρυπογόνα οξείδια του θείου (SΟx).


ΠηγήΕπεξεργασία

Θεοδωρόπουλος Π., Παπαθεοφάνους Π., Σιδέρη Φ., Χημεία Γ' Γυμνασίου, ΟΕΔΒ, 2009.