Αποκατάσταση λιμένος

Ο ναυτικός όρος αποκατάσταση λιμένος είναι σε γενική χρήση όρος που αφορά τις παλίρροιες και όχι αποκατάσταση ένεκα ζημιών ή κάποιων απαγορεύσεων.

Η αποκατάσταση λιμένος είναι σπουδαίο στοιχείο στον υπολογισμό των παλιρροιών. Είναι η χρονική απόσταση που μεσολαβεί από την ώρα της διάβασης της Σελήνης από τον μεσημβρινό του τόπου μέχρι την ώρα της "αποκατάστασης" της ανώτατης στάθμης των υδάτων (δηλαδή της πλήμμης).

Άρκει έτσι να προστεθεί στην υπολογιζόμενη ώρα της μεσουράνισης της Σελήνης, η παρεχόμενη από τα ναυτιλιακά βοηθήματα Αλμανάκ ή Πλοηγούς, η "αποκατάσταση" του συγκεκριμένου λιμένα για να βρεθεί η ώρα του μέγιστου ύψους που θα φθάσει η παλίρροια.