Στην μετάδοση δεδομένων ο αποκωδικοποιητής πηγής δεδομένων είναι η συσκευή που μετατρέπει την ακολουθία δυαδικών ψηφίων - bit που δέχεται ως είσοδο, σε ακολουθία συμβόλων. Ετσι στην έξοδο του αναπαράγεται το σήμα που δέχθηκε ο αντίστοιχος κωδικοποιητής πηγής. Ειναι πολύ απλός όταν το σύστημα χρησιμοποιεί κωδικές λέξεις σταθερού μήκους αλλά γίνεται πολύ περίπλοκος όταν το σύστημα χρησιμοποιεί κωδικές λέξεις μεταβλητού μήκους.

Ο αποκωδικοποιητής πηγής είναι μέρος του αναλυτικού μοντέλου ενός ψηφιακού συστήματος επικοινωνίας. Λαμβάνει δεδομένα από τον αποκωδικοποιητή καναλιού και τα αποστέλλει στον τελικό παραλήπτη.

Πηγές Επεξεργασία

  • Τεχνολογία δικτύων επικοινωνιών , Εκδ. Ο.Ε.Δ.Β.