Απομονωμένο ή μονωμένο χαρακτηρίζεται το σύστημα το οποίο δε δέχεται την επίδραση εξωτερικών δυνάμεων δηλαδή η συνισταμένη των εξωτερικών δυνάμεων είναι μηδέν. Αν οι εσωτερικές δυνάμεις είναι πολύ μεγαλύτερες από τις εξωτερικές τότε θεωρούμε το σύστημα μονωμένο.(π.χ. σε μία κρούση).

Στην πραγματικότητα δεν φαίνεται να υπάρχει απομονωμένο σύστημα. Η κβαντική διεμπλοκή δίνει ένα τέτοιο παράδειγμα εντός του σύμπαντος. Η σκοτεινή ενέργεια, που αντιδρά στη βαρύτητα την οποία και φαίνεται να υπερνικά, σύμφωνα με τη θεωρία του διαστελλόμενου σύμπαντος, αφήνει επίσης αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με την προέλευσή της και τη δράση της.