Γενικά απορρόφηση χαρακτηρίζεται η διαδικασία με την οποία ενέργεια ή ύλη εισέρχεται σ΄ ένα σύστημα ενεργό ή παθητικό. Για παράδειγμα το σύστημα απορρόφησης θρεπτικών ουσιών από το αίμα, μέσω του εντέρου των ζώων, ή η διαδικασία με την οποία η χλωροφύλλη απορροφά το φως για τη λειτουργία της φωτοσύνθεσης.

Στη φυσική

Επεξεργασία

Ο όρος απορρόφηση ενέργειας χρησιμοποιείται μόνο στη περίπτωση απορρόφησης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από ένα σώμα. Αναφέρεται στη διαδικασία κατά την οποία η ενέργεια ενός φωτονίου απορροφάται από ένα άλλο σωματίδιο, για παράδειγμα ένα άτομο του οποίου τα ηλεκτρόνια σθένους μεταβαίνουν από μια ενεργειακή στάθμη σε κάποια υψηλότερη, απορροφώντας την ενέργεια του, το οποίο έτσι εξαφανίζεται. Τα σωματίδια αυτά, μπορούν να χάσουν την απορροφούμενη ενέργεια είτε μέσω ανταλλαγής θερμότητας είτε λόγω ακτινοβολίας.

Στη χημεία

Επεξεργασία

Αντίθετα η απορρόφηση στη Χημεία αποτελεί ιδιότητα των χημικών ουσιών κατά την οποία μια ουσία απορροφάται εξ ολοκλήρου από μια άλλη. Ακριβώς όπως το φαινόμενο που παρουσιάζει ο σπόγγος όταν "ρουφάει" το νερό. Είδος αυτής της απορρόφησης (της ύλης) είναι η εφίζηση.

Δείτε επίσης

Επεξεργασία