Η αποστροφή (στα αρχαία ελληνικά ἀποστροφή, απόστροφο, σημαίνει "στροφή μακριά" Η τελική ε ηχεί) είναι ένα επιφωνηματικό σχήμα λόγου, στο οποίο ένας ομιλητής ή συγγραφέας διακόπτει και κατευθύνει την ομιλία σε ένα φανταστικό πρόσωπο, μία αφηρημένη ποιότητα ή μία ιδέα. Στα θεατρικά έργα και την ποίηση συνήθως εισάγεται με το επιφώνημα "Ω".