Απόπλους ή σαλπάρισμα (αγγλικά: departure ή sailing κυρίως για ιστιοφόρα), ονομάζεται η αναχώρηση του πλοίου από λιμένα ή αγκυροβόλιο προς συγκεκριμένη κατεύθυνση ή προορισμό. Στη κοινή γλώσσα λέγεται και πηγαιμός.

"Τώρα το πλοίο έχει σαλπάρει...απ΄ το λιμάνι του Πειραιά"

Ο χρόνος απόπλου των επιβατηγών πλοίων εσωτερικών γραμμών καθορίζεται από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ενώ των μικρών σκαφών τοπικών δρομολογίων καθορίζεται από τις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές.

Αντίθετα ο απόπλους των εμπορικών πλοίων, φορτηγών κλπ και ανεξάρτητα της σημαίας που φέρουν, επιτρέπεται κατόπιν έγγραφης άδειας οικείας Λιμενικής Αρχής του τόπου απόπλου, που μπορεί να είναι λιμένας ή εγκαταστάσεις σε παρακείμενο όρμο φορτοεκφόρτωσης, καλούμενη "Άδεια απόπλου", που εκδίδεται ανεξάρτητα των καιρικών συνθηκών.

Εξαίρεση αποτελεί ο απόπλους από σημείο καταφυγής που είχε επιλεχθεί λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Το αντίθετο του απόπλου ονομάζεται κατάπλους. Επίσημα και οι δύο όροι μαζί ονομάζονται "αμφοτερόπλους", στη πράξη όμως χρησιμοποιείται ο όρος "καταπόπλους".

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία