Αρία (ιαχή)

ναυτική ιαχή

Η ναυτική ιαχή αρία δίνονταν παλαιότερα προς παρότρυνση της ταυτόχρονης κίνησης (ώσης) των ναυτών των πλοίων που χειρίζονταν τον "εργάτη άγκυρας". Η ιαχή αυτή προέρχεται από την αντίστοιχη γαλλική "α ρέα", που σημαίνει περιστροφική ώση με ταχύτητα.

Παρόμοια επίσης κελεύσματα παρότρυνσης στη κοινή ναυτική γλώσσα ήταν και τα σχετικά:

"Βίρα μπουνάτσα": που σημαίνει βίρα αργά.
"Βίρα σαματά": που σημαίνει με μεγάλη ταχύτητα, λεγόταν έτσι από τον ήχο που έκαναν οι καστάνιες στο κάτω μέρος του "εργάτη", όταν γυρνούσε γρήγορα!.
"Βίρα μπότζι": που σημαίνει το τελικό βιράρισμα για να δεθεί ο κάβος όπως είναι τεντωμένος.

Επί όλων τών παραπάνω κελευσμάτων το αντίστοιχο επίσημο ελληνικό ήταν "τροχαλώς" που όμως ουδέποτε αυτός ο όρος χρησιμοποιήθηκε.