Αραιόμετρο

όργανο που μετρά την συγκέντρωση διαλυμένων ουσιών σε διάλυμα μέσω της άπωσης που αυτά προκαλούν

Το αραιόμετρο ή πυκνόμετρο, λέγεται και "υδρόμετρο", είναι ειδική συσκευή - όργανο που χρησιμεύει στο προσδιορισμό της πυκνότητας των διαφόρων υγρών. Η λειτουργία της συσκευής αυτής βασίζεται στην αρχή του Αρχιμήδη, όπου ένα σώμα που βυθίζεται μέσα σε υγρό φέρεται να επιπολάζει (να ισορροπεί) μέχρι του σημείου που το βάρος του εκτοπιζομένου υγρού να ισούται με το βάρος αυτού του σώματος (εν προκειμένω του οργάνου).

Αραιόμετρο Μπωμέ

Το πυκνόμετρο ή υδρόμετρο, είναι ένα όργανο που χρησιμεύει στο προσδιορισμό της πυκνότητας των διαφόρων υγρών (υδατικά διαλύματα, ποτά, διάφορα έλαια, πετρελαιοειδή, καύσιμα κλπ.). Χρησιμοποιείται κυρίως για μετρήσεις βιομηχανικές αλλά και εργαστηριακές.[1]

Γενικά τα αραιόμετρα διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες:
α) στα "αραιόμετρα σταθερού όγκου και μεταβλητού βάρους" στα οποία ανήκουν τα αραιόμετρα Νίκολσον και Φαρενάιτ και
β) στα "αραιόμετρα σταθερού βάρους και μεταβλητού όγκου", στα οποία ανήκουν το "αραιόμετρο Μπωμέ" και το αλκοολόμετρο "Γκαι-Λυσάκ". Στη κατηγορία αυτή μπορούν να δημιουργηθούν και οποιαδήποτε άλλα αυθαίρετα, δηλαδή με αυθαίρετη βαθμονόμηση.

Τα αραιόμετρα χρησιμοποιούνται κυρίως σε βιομηχανικές μετρήσεις σειράς εκ του γεγονότος ότι παρουσιάζουν αναπόφευκτα σφάλματα ανάγνωσης που οφείλονται κυρίως σε τριχοειδή φαινόμενα. Προκειμένου για εργαστηριακές μετρήσεις ακριβείας της πυκνότητας ενός υγρού ακολουθούνται άλλες ακριβέστερες μέθοδοι, όπως η ζύγιση μιας ογκομετρικής φιάλης σε ζυγό ακριβείας.

Παραπομπές

Επεξεργασία

Βιβλιογραφία

Επεξεργασία
  • ASTM D-1289/IP-160: "Standard Test Method for Density, Relative Density (Specific Gravity), or API Gravity of Crude Petroleum and Liquid Petroleum Products by Hydrometer Method" (1999).