Αριθμός Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο Αριθμός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή (Αριθμός ΕΕ) είναι ένα μοναδικό επταψήφιο αναγνωριστικό που αποδόθηκε σε ουσίες για κανονιστικούς σκοπούς στ

Ο Αριθμός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Αριθμός Ευρωπαϊκής Κοινότητας (European Community number) (Αριθμός ΕΕ (EC Number)) είναι ένα μοναδικό επταψήφιο αναγνωριστικό που αποδόθηκε σε ουσίες για κανονιστικούς σκοπούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το αποκαλούμενο Ευρετήριο ΕΕ (EC Inventory) περιλαμβάνει τρεις ξεχωριστούς Inventories, EINECS, ELINCS και τον κατάλογο NLP.[1]

Δομή Επεξεργασία

Ο αριθμός ΕΕ μπορεί να γραφτεί με τη γενική μορφή ως: NNN-NNN-R,[2] όπου R είναι ο αριθμός ελέγχου και το N αναπαριστά ακεραίους. Ο αριθμός ελέγχου υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του ISBN. Σύμφωνα με αυτήν τη μέθοδο, ο αριθμός ελέγχου R είναι το παρακάτω άθροισμα αριθμητικής υπολοίπων (modular arithmetic) 11:

 

Αν το υπόλοιπο R ισούται με 10, αυτός ο συνδυασμός ψηφίων δεν χρησιμοποιείται για έναν αριθμό ΕΕ. Ως παράδειγμα, ο αριθμός ΕΕ της δεξαμεθαζόνης (dexamethasone) είναι 200-003-9. Το N1 είναι 2, το N2 μέχρι το N5 είναι 0 και το N6 είναι 3.

 

Το υπόλοιπο είναι 9, που είναι ο αριθμός ελέγχου.

Ευρετήριο ΕΕ Επεξεργασία

Το ευρετήριο ΕΕ περιλαμβάνει τις ουσίες στα παρακάτω ευρετήρια. Το περιεχόμενο αυτών των ευρετηρίων είναι σταθερό και επίσημο.

Ευρετήριο Αντικείμενο Μορφή Αριθμός των καταχωρήσεων (αν υπάρχει σταθερός αριθμός καταχωρίσεων)
Ευρωπαϊκό Ευρετήριο Υφιστάμενων Εμπορικών Χημικών Ουσιών (EINECS) Ουσίες, αποκλειόμενων των πολυμερών, που καταγράφηκαν ως εμπορικά διαθέσιμες στην ΕΕ από 1 Ιανουαρίου 1971 μέχρι 18 Σεπτεμβρίου 1981.[3] Αυτές θεωρήθηκαν καταχωρημένες σύμφωνα με το άρθρο 8(1) της οδηγίας επικίνδυνων ουσιών (67/548/EEC) (Dangerous Substances Directive (67/548/EEC). Θεωρήθηκαν ως σταδιακά εισαγόμενες ουσίες σύμφωνα με τον κανονισμό REACH (REACH Regulation). 2xx-xxx-x
3xx-xxx-x
100.204[3]
Ευρωπαϊκός κατάλογος κοινοποιημένων χημικών ουσιών (ELINCS) Ουσίες που κοινοποιήθηκαν στην Οδηγία επικινδύνων ουσιών - Ειδοποίηση νέων ουσιών (Notification of New Substances ή NONS) που έγιναν εμπορικά διαθέσιμες μετά τις 18 Σεπτεμβρίου 1981.[εκκρεμεί παραπομπή] 4xx-xxx-x 4.381
No Longer Polymers (NLP) Ο ορισμός των πολυμερών άλλαξε τον Απρίλιο του 1992[4] με αποτέλεσμα ουσίες που πριν εθεωρούντο πολυμερή, να μην θεωρούνται πια ως πολυμερή. Συνεπώς, ένας κατάλογος, που λέγεται κατάλογος NLP (όχι πια πολυμερή - No Longer Polymer), δημιουργήθηκε από τέτοιες ουσίες που δεν καλύπτονται από τον ορισμό του πολυμερούς, αλλά αντικαταστάθηκαν στην αγορά μεταξύ 18 Σεπτεμβρίου 1981 και 31 Οκτωβρίου 1993.[5] 5xx-xxx-x 703

Αριθμοί καταλόγου Επεξεργασία

Ο Ευρωπαϊκός οργανισμός χημικών προϊόντων - European Chemicals Agency (ECHA) εφαρμόζει επίσης τη μορφή του αριθμού ΕΕ σε αυτό που αποκαλεί "αριθμό καταλόγου (List number)".[6] Ο αριθμός εκχωρήθηκε από τον κανονισμό REACH, χωρίς νομική αναγνώριση. Συνεπώς, οι αριθμοί αυτοί δεν είναι επίσημοι, επειδή δεν έχουν δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Official Journal of the European Union). Οι αριθμοί καταλόγου είναι μόνο διοικητικά εργαλεία και δεν θα χρησιμοποιηθούν για επίσημους σκοπούς.

Αντικείμενο Μορφή
Αυτόματη εκχώρηση, π.χ. σε προεγγραφές ουσιών με αριθμό CAS. 6xx-xxx-x
Εκχωρήθηκαν σε ουσίες μετά από εξέταση από την ECHA Substance ID Team 7xx-xxx-x
Αυτόματη εκχώρηση σε ουσίες που ταυτοποιήθηκαν μόνο με τον αριθμό CAS. (συνέχιση της σειράς 6xx-xxx-x) 8xx-xxx-x
Αυτόματη εκχώρηση, π.χ. σε προεγγραφές χωρίς αριθμό CAS, ή άλλο αριθμητικό αναγνωριστικό (περιλαμβάνει τις μάζες αντίδρασης περισσοτέρων από μια ουσιών) 9xx-xxx-x

Παραπομπές Επεξεργασία

  1. «Guidance for identification and naming of substances under REACH and CLP» (PDF). European Chemicals Agency. Νοεμβρίου 2011. σελ. 118. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο (pdf) στις 28 Μαρτίου 2020. Ανακτήθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2011. 
  2. «Commission Directive 2001/59/EC of 6 August 2001 adapting to technical progress for the 28th time Council Directive 67/548/EEC on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions relating to the classification, packaging and labelling of dangerous substances» (pdf). Official Journal of the European Communities (European Commission) (L 225): 4. 21 August 2001. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 2013-05-21. https://web.archive.org/web/20130521130212/http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:225:0001:0333:EN:PDF. Ανακτήθηκε στις 2011-12-18. 
  3. 3,0 3,1 Geiss, F.; Del Bino, G.; Blech, G.; n⊘Rager, O.; Orthmann, E.; Mosselmans, G.; Powell, J.; Roy, R. και άλλοι. (1992). «The EINECS inventory of existing chemical substances on the EC market». Toxicological 37 (1–2): 21–33. doi:10.1080/02772249209357850. 
  4. «Council Directive 92/32/EEC of 30 April 1992 amending for the seventh time Directive 67/548/EEC on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions relating to the classification, packaging and labelling of dangerous substances» (pdf). Official Journal of the European Communities (European Commission) (L 154): 1–29. 30 April 1992. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992L0032:EN:HTML. Ανακτήθηκε στις 2009-01-25. 
  5. «Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labeling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006» (pdf). Official Journal of the European Communities (European Commission) (L 353): 329. December 31, 2008. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 2020-05-10. https://web.archive.org/web/20200510141446/https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:1355:EN:PDF. Ανακτήθηκε στις 2009-01-24. 
  6. Registered substances Αρχειοθετήθηκε 2011-12-05 στο Wayback Machine. at European Chemicals Agency (ECHA)

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία