Ο αριθμός Μαχ (Mach), με διεθνές σύμβολο Ma, είναι ο λόγος της ταχύτητας ενός αντικειμένου προς την τοπική ταχύτητα μετάδοσης του ήχου, είναι δηλαδή αδιάστατος αριθμός.

Υπενθυμίζεται ότι η ταχύτητα μετάδοσης του ήχου σε οποιοδήποτε μέσον δεν είναι πάντα σταθερή, αλλά εξαρτάται από τη θερμοκρασία, την πίεση και την πυκνότητα, ειδικότερα στον αέρα, υπερκείμενο της Γης, εξαρτάται από το ύψος, την θερμοκρασία και την πίεση που επικρατούν κατά την μετάδοση. Έτσι λέγοντας τοπική ταχύτητα εννοούνται οι συνθήκες που επικρατούν στο ύψος που συμβαίνει η μετάδοση.

Στη χρήση του όρου η λέξη Μαχ προηγείται του προσδιοριστικού λόγου π.χ. Μαχ 0,50, Μαχ 1, Μαχ 1,78 και ποτέ αντίστροφα. Ο αριθμός Μαχ χρησιμοποιείται κυρίως για την ταχύτητα αεροσκαφών και ιδιαίτερα των υπερηχητικών, από τον οποίο και προσδιορίζεται η ταχύτητα της πτήσης που διενεργούν ως ακολούθως:

  • Υποηχητική πτήση (Ma<1)
  • Πτήση στην ταχύτητα του ήχου (Ma=1)
  • Υπερηχητική πτήση (Ma>1) και με επιπρόσθετη διάκριση σε:
    • Υπερ-υπερηχητική πτήση και
    • Πτήση επιστροφής (από το διάστημα), ή πτήση εισόδου (στην ατμόσφαιρα)

Στο επίπεδο της θάλασσας, σε πρότυπες συνθήκες, Μαχ 1 είναι η ταχύτητα με αριθμητική τιμή 1.225 χλμ/ώρα (761,2 μίλια την ώρα).

Ο αριθμός Μαχ πήρε το όνομά του από τον Αυστριακό φυσικό και φιλόσοφο Ερνστ Μαχ.

(a) (b)

Σχ. 1. Απεικόνιση κάθετων κρουστικών κυμάτων σε αεροτομή (Μα<1 υποηχητική ροή, Μα>1 υπερηχητική ροή).
(a) Η ταχύτητα μακριά από την αεροτομή είναι υποηχητική 0.8<Μα<1.0 .
(b) Η ταχύτητα μακριά από την αεροτομή είναι υπερηχητική 1.0<Μα<1.2 .

Σημειώσεις

Επεξεργασία

Στη γαλλική αεροναυτιλία παράλληλα με τον όρο αύτον χρησιμοποιείται και ο όρος αριθμός Σαρρώ (νομπρ ντε Σαρρώ), προς τιμή του Γάλλου ερευνητή Εμίλ Σαρρώ (1837-1904).

Δείτε επίσης

Επεξεργασία