Αριθμός (γραμματική)

στη γραμματική

Τα πτωτικά μέρη του λόγου, δηλαδή αυτά που κλίνονται απαντώνται συνήθως σε δύο αριθμούς :

  • Όταν μιλούμε για ένα πράγμα, χρησιμοποιείται ενικός αριθμός, (π.χ. ο άνθρωπος, η μηλιά).
  • Όταν μιλούμε για πολλά πράγματα, χρησιμοποιείται πληθυντικός αριθμός, (π.χ. οι άνθρωποι, οι μηλιές).

Όταν λέμε ότι κλίνουμε ένα μέρος του λόγου, π.χ. ένα ουσιαστικό, εννοούμε ότι παραθέτουμε για κάθε αριθμό, (ενικό και πληθυντικό), την μορφή που έχει αυτό το ουσιαστικό σε όλες τις πτώσεις, (Ονομαστική, Γενική, Αιτιατική, Κλητική).

Στην ελληνική γλώσσα πτωτικά μέρη του λόγου είναι το Άρθρο, το Ουσιαστικό, το Επίθετο, η Αντωνυμία, το Ρήμα και η Μετοχή. Η ελληνική γλώσσα είναι κλιτή γλώσσα, ώστε έχει γενικά περισσότερα μέρη του λόγου από άλλες γλώσσες, αν και τα τελευταία χρόνια ο ρόλος των κλίσεων περιορίζεται δραστικά.

Στην αρχαία ελληνική γλώσσα υπήρχε και ο Δυϊκός αριθμός, που αναφερόταν σε ένα ζεύγος πραγμάτων, (π.χ. τὼ ἀνθρώπω, τὼ μηλέα)