Αρκτούρος (οργάνωση)

ελληνικός μη κερδοσκοπικός και μη κυβερνητικός οργανισμός

Ο Αρκτούρος είναι μια ελληνική μη κυβερνητική και μη κερδοσκοπική οικολογική οργάνωση που ιδρύθηκε το 1992, για την προστασία της άγριας χλωρίδας και πανίδας, με δράσεις έρευνας πεδίου, επιστημονικής μελέτης, ευαισθητοποίησης κοινού, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και εθελοντισμού για την προστασία της άγριας ζωής, την ενίσχυση της βιοποικιλότητας και της αειφορίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Το λογότυπο του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ.

Ο Αρκτούρος υλοποιεί εθνικά και διασυνοριακά προγράμματα για την προστασία των ορεινών οικοσυστημάτων με έμφαση στα μεγάλα θηλαστικά με στόχο την ολοκληρωμένη διαχείριση των Προστατευόμενων Περιοχών και την παροχή ειδικής τεχνογνωσίας για τις επεμβάσεις στο φυσικό περιβάλλον.

Ονομασία Επεξεργασία

Στα αρχαία ελληνικά Ἀρκτοῦρος σημαίνει «φύλακας των αρκούδων», από το ἄρκτος και το οὖρος (=φύλακας, προστάτης).

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία