Το Αρσίν είναι μέτρο μήκους που χρησιμοποιείται περισσότερο στους ανατολικούς λαούς και παλαιότερα στη Ρωσία μέχρι την εποχή του Μεγάλου Πέτρου.

Το μήκος του αρσίν σε σχέση με το μέτρο ποικίλει ανάλογα με τις χώρες που το χρησιμοποιούν. Έτσι ενδεικτικά:

  • Ο ρωσικός αρσίν ισοδυναμεί με 7/9 της υάρδας, δηλαδή με 0,7112 μέτρου,
  • Ο σερβικός αρσίν ισοδυναμεί με 0,6858 μ.
  • Ο περσικός αρσίν ισοδυναμεί με 1,04 μ. και
  • Ο τουρκικός αρσίν, ο μεν παλαιότερος με 0,68 μ., ο δε νεότερος προς ένα μέτρο, μετά την αναγωγή του στο δεκαδικό μετρικό σύστημα.