Αρτίτσα Ηλείας

εγκαταλειμμένος οικισμός της Ελλάδας

Η Αρτίτσα ήταν παλιό χωριό της Ηλείας κατεστραμμένο κι εγκαταλελειμμένο σήμερα. Η Αρτίτσα βρισκόταν στα νότια της Ηλείας στη περιοχή της πρώην επαρχίας Ολυμπίας και πιστεύεται κοντά στο Φανάρι.

Άγνωστο πότε πρωτοκατοικήθηκε, αναφέρεται στην Ενετική απογραφή του 1689 με 67 κατοίκους και την ονομασία "Artizza". Κατά τον ιστοριοδίφη Π. Κωνσταντόπουλο η θέση του ταυτίζεται με ερείπια οικισμού ανάμεσα στα σημερινά χωριά Αλιφείρα και Φανάρι. Στην βιβλιοθήκη της Ανδρίτσαινας έχει ανευρεθεί έγγραφο που το τοποθετεί σε θέση χαμηλότερη από το Φανάρι και κοντά στην προαναφερόμενη θέση.

ΠηγέςΕπεξεργασία

  • Συλλογικό έργο, Ολυμπιακά Χρονικά, τόμος Γ΄, Έκδοσις συλλόγου Ολυμπίων, Αθήναι 1972. (σελίδα 50, κεφάλαιο υπό τον Γ.Ν. Δημητρακόπουλο)