Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου

Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (Α.Η.Κ.) σήμερα κατέχει το μονοπώλιο στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Κύπρο, παρά το γεγονός ότι η αγορά είναι ανοικτή σε άλλες εταιρείες. Είναι επίσης ιδιοκτήτρια του συστήµατος µεταφοράς καθώς και ιδιοκτήτρια και υπεύθυνη για την διαχείριση του συστήµατος διανοµής.

Τα γραφεία της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου στη Λευκωσία.

Λειτουργεί μέσω τριών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιούν ως καύσιμο το ντίζελ:

Η συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας το 2005 ήταν 4348,0 GW.

Εξωτερικοί σύνδεσμοιΕπεξεργασία