Αρχίδαμος

σελίδα αποσαφήνισης εγχειρημάτων Wikimedia

Με το όνομα Αρχίδαμος φέρονται πέντε Βασιλείς της αρχαίας Σπάρτης, προερχόμενοι όλοι από το γένος των Ευρυποντιδών, οι οποίοι και ήταν:


Εικονίδιο αποσαφήνισης
Αυτή είναι μια σελίδα αποσαφήνισης, δηλαδή μια σελίδα που δείχνει άλλες που θα είχαν το ίδιο όνομα με αυτήν.
Εάν ακολουθήσατε μια σύνδεση εδώ, μπορεί να θελήσετε να επιστρέψετε και να διορθώσετε τον σύνδεσμο για να συνδέει προς την κατάλληλη συγκεκριμένη σελίδα.