Με τον όρο Αρχαιότητες χαρακτηρίζονται γενικά όλα τα μνημεία τέχνης καθώς και επιγραφές που ανάγονται στον αρχαίο κόσμο και συνεκδοχικά κάθε τι παλαιό έργο τέχνης.

Αρχαιότητες

Στο χώρο της επιστημονικής ορολογίας ο όρος αρχαιότητες είχε περίπου την ίδια τύχη με την λέξη αρχαιολογία. Έτσι είχαν δημιουργηθεί παλαιότερα οι όροι: "πολιτικές αρχαιότητες" που αναφέρονταν κυρίως στην ιστορία του αρχαίου δημόσιου βίου, "σκηνικές αρχαιότητες" που αναφέρονταν στην ιστορία του αρχαίου θεάτρου κ.λπ. Όλοι αυτοί οι επιμέρους όροι χρησιμοποιούνταν μέχρι περίπου το 1920 όπου και έπαυσαν μετά την νεότερη και επιστημονικότερη αναγωγή των όρων αντίστοιχα με τις ιδρυθείσες Εφορείες αρχαιοτήτων.