Μετάβαση στη σελίδα
επόμενη σελίδα →
επόμενη σελίδα →
επόμενη σελίδα →

Εικόνα σε υψηλότερη ανάλυση(1.239 × 1.754 εικονοστοιχεία, μέγεθος αρχείου: 992 KB , τύπος MIME: application/pdf , 124 σελίδες)

Σύνοψη

Περιγραφή
Ελληνικά: ΦΕΚ Α 133 - 19.07.2008: Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.
Ημερομηνία
Πηγή http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG3UHk-ZeQumndtvSoClrL8NXGWS3cU8Kt5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuRwXcEVmoJKVw-Yab2gXq_V1eqvjRbp9PfpDu0enVf9b
Δημιουργός Greek Government

Αδειοδότηση

Η εικόνα αυτή ανήκει στο κοινό κτήμα σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο πνευματικής ιδιοκτησίας (Παράγραφος 5 του άρθρου 2, Νόμος 2121/1993) επειδή απεικονίζει ή αποτελεί μέρος επίσημου κειμένου που εκφράζει την εξουσία του κράτους, ιδίως νομοθετικού, διοικητικού ή δικαστικού κειμένου.

Λεζάντες

Δεν ορίστηκε λεζάντα

Items portrayed in this file

απεικονίζει

Ιστορικό αρχείου

Κλικάρετε σε μια ημερομηνία/ώρα για να δείτε το αρχείο όπως εμφανιζόταν εκείνη τη στιγμή.

Ώρα/Ημερομ.ΜικρογραφίαΔιαστάσειςΧρήστηςΣχόλια
τελευταία21:33, 21 Απριλίου 2019Μικρογραφία για την έκδοση της 21:33, 21 Απριλίου 20191.239 × 1.754, 124 σελίδες (992 KB)TexnithsUser created page with UploadWizard

Τα παρακάτω λήμματα συνδέουν σε αυτό το αρχείο:

Καθολική χρήση αρχείου

Τα ακόλουθα άλλα wiki χρησιμοποιούν αυτό το αρχείο:

Δείτε περισσότερη καθολική χρήση αυτού του αρχείου.

Μεταδεδομένα