Ο αρχηγός κράτους είναι το δημόσιο πρόσωπο το οποίο κατέχει το ανώτερο αξίωμα ενός κράτους. Ανάλογα με τη μορφή διακυβέρνησης και το διαχωρισμό των εξουσιών της εκάστοτε χώρας, ο αρχηγός κράτους μπορεί να είναι από τελετουργικός έως επικεφαλής της κυβέρνησης και παραπάνω.

Ομιλία του Βασιλιά του Μαρόκου Μοχάμεντ VI σε συνέδριο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή στο Μαρρακές το 2016.

Σε ένα κοινοβουλευτικό σύστημα, όπως στην Ινδία και την Ελλάδα, ο αρχηγός του κράτους έχει συνήθως τελετουργικές εξουσίες, με ξεχωριστό αρχηγό κυβέρνησης. Ωστόσο, σε ορισμένα κοινοβουλευτικά συστήματα, όπως η Νότια Αφρική, ο πρόεδρος είναι αρχηγός κράτους και αρχηγός κυβέρνησης, δηλαδή ασκεί εκτελεστική εξουσία. Ομοίως, σε ορισμένα κοινοβουλευτικά συστήματα ο αρχηγός κράτους δεν είναι επικεφαλής της κυβέρνησης, αλλά εξακολουθεί να έχει σημαντικές εξουσίες, όπως στο Μαρόκο. Αντίθετα, σε ένα ημιπροεδρικό σύστημα, όπως στη Γαλλία, ο πρόεδρος έχει αρκετές εξουσίες. Εν τω μεταξύ, σε προεδρικά συστήματα όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες , ο αρχηγός του κράτους είναι επίσης επικεφαλής της κυβέρνησης