Ο αρχηγός κράτους είναι το δημόσιο πρόσωπο το οποίο κατέχει το ανώτερο αξίωμα ενός κράτους. Ανάλογα με τη μορφή διακυβέρνησης και το διαχωρισμό των εξουσιών της εκάστοτε χώρας, ο αρχηγός κράτους μπορεί να είναι από τελετουργικός έως επικεφαλής της κυβέρνησης και παραπάνω.

Σε ένα κοινοβουλευτικό σύστημα, όπως στην Ινδία και την Ελλάδα, ο αρχηγός του κράτους έχει συνήθως τελετουργικές εξουσίες, με ξεχωριστό αρχηγό κυβέρνησης. Ωστόσο, σε ορισμένα κοινοβουλευτικά συστήματα, όπως η Νότια Αφρική, ο πρόεδρος είναι αρχηγός κράτους και αρχηγός κυβέρνησης, δηλαδή ασκεί εκτελεστική εξουσία. Ομοίως, σε ορισμένα κοινοβουλευτικά συστήματα ο αρχηγός κράτους δεν είναι επικεφαλής της κυβέρνησης, αλλά εξακολουθεί να έχει σημαντικές εξουσίες, όπως στο Μαρόκο. Αντίθετα, σε ένα ημιπροεδρικό σύστημα, όπως στη Γαλλία, ο πρόεδρος έχει αρκετές εξουσίες. Εν τω μεταξύ, σε προεδρικά συστήματα όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες , ο αρχηγός του κράτους είναι επίσης επικεφαλής της κυβέρνησης