Οι Ασιδαίοι ή Χασιδαίοι ή Χασσιντίμ (δηλαδή «ευσεβείς» [1]) αποτέλεσαν ένα ιουδαϊκό κίνημα που εμφανίστηκε με την επιβολή της κυριαρχίας των Σελευκιδών στην Ιουδαία στα τέλη του 3ου π. Χ. αιώνα[2].

Χαρακτηριστικά του κινήματος

Επεξεργασία

Οι Ασιδαίοι αποτελούσαν ένα «ευσεβές εκκλησίασμα» [3]. Μελετούσαν ασταμάτητα τον Νόμο, χωρίς φανατικούς δογματισμούς. Απέβλεπαν στην διατήρηση των ηθικών αξιών και στην καλυτέρευση της παρούσας ζωής των ομοεθνών τους[4].

Μέσα στο κίνημα των Ασιδαίων υπήρξαν φωνές που διατύπωσαν την άποψη ότι «ο θεός του Ισραήλ θα έστελνε στον κόσμο, έναν πολιτικό και θρησκευτικό ηγέτη, που θα απελευθέρωνε τον λαό των Ιουδαίων, θα έδιωχνε τους ξένους ειδωλολάτρες από την χώρα και θα αποκαθιστούσε την βασιλεία του Δαυίδ» δηλαδή διατύπωσαν την βασική αρχή της μεσσιανικής -αποκαλυπτικής αντίληψης , στην πρόωρη μορφή της. Ωστόσο με κανένα τρόπο δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι η αντίληψη αυτή προήλθε αποκλειστικά και μόνο μέσα από το κίνημα των Ασιδαιών[5] .

Στην Ιουδαία της εποχής εκείνης υπήρχαν αρκετοί ακόμη προφήτες (και ψευδοπροφήτες) που διατύπωναν παρόμοιες απόψεις, παρά το γεγονός ότι το προφητικό κίνημα εκείνης της εποχής βρίσκονταν σε σχεδόν λανθάνουσα κατάσταση σε σχέση με τους περασμένους αιώνες[6]. Υπήρχαν επίσης και άλλες λαϊκές, εθνικιστικές και φιλοπόλεμες ομάδες, μεταξύ των οποίων και εκείνη των Μακκαβαίων, που διακρίνονταν για το μαχητικό τους πνεύμα, οι οποίοι διακατέχονταν από παρόμοιες αντιλήψεις.[7].

Παρακμή και αφανισμός

Επεξεργασία

Οι Ασιδαίοι υπήρξαν σύμμαχοι των Ασμοναίων ηγετών από την αρχή των αγώνων τους. Είναι πολύ πιθανόν ότι τα δυο κινήματα προσέγγισαν επειδή υποστήριζαν κοινές παραδοσιακές αξίες[8][9].

Η πίστη στις παραδοσιακές αξίες είναι ίσως και η αιτία της παρακμής και του αφανισμού του κινήματος των Ασιδαίων, μετά τα μέσα του 2ου π.Χ. αιώνα [10], μια και οι Ασμοναίοι απομακρύνθηκαν από αυτές [11][12]. Κατά την διάρκεια της ζωής του κινήματος των Ασιδαίων έλαβαν την τελική τους μορφή ή δημιουργήθηκαν τα κινήματα των Φαρισαίων των Σαδδουκαίων[13] και των Εσσαίων [14].

Παραπομπές

Επεξεργασία
 1. Robert Eisenman & Michael Wise Αποκαλύπτοντας τα 50 χειρόγραφα-κλειδιά της Νεκρής θάλασσας . Λεξιλόγιο.σελ.310
 2. Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμος Ε΄ Ελληνιστικοί Χρόνοι, Το βασίλειο των Σελευκιδών και η Ρώμη, Στροφή του Αντίοχου Γ’ προς την Δύση-Διπλωματική σύγκρουση με την Ρώμη, Ε΄Συριακός πόλεμος (202-198 π.Χ.), σελ. 56
 3. Χέρσελ Σανκς, Η περιπέτεια των χειρογράφων της Νεκρής θάλασσας, κεφάλαιο 2, το ιστορικό πλαίσιο των χειρογράφων του Φρανκ Μούρ Κρος, σελ. 86-87
 4. Βερέττας Μάριος Τα χειρόγραφα της Νεκρής θάλασσας, 8, το ιστορικό πλαίσιο των Χειρογράφων, σελ. 170
 5. Βερέττας Μάριος, Τα χειρόγραφα της Νεκρής θάλασσας, 8, το ιστορικό πλαίσιο των χειρογράφων, σελ. 171
 6. Robert Eisenman & Michael Wise , Αποκαλύπτοντας τα 50 χειρόγραφα-κλειδιά της Νεκρής θάλασσας, κεφάλαιο 2, Προφήτες και Ψευδοπροφήτες, σελ. 86-84
 7. Robert Eisenman & Michael Wise, Αποκαλύπτοντας τα 50 χειρόγραφα-κλειδιά της Νεκρής θάλασσας, εισαγωγή, σελ. 45
 8. Η Παλαιά Διαθήκη, τόμος Γ΄, Μακκαβαίων Α΄, 2.42, σελ. 223
 9. Η Παλαιά Διαθήκη, τόμος Γ΄, Μακκαβαίων Β΄, 14.6, σελ. 343
 10. Hersel Shanks, Η περιπέτεια των χειρογράφων της Νεκρής θάλασσας, κεφάλαιο 2, Το ιστορικό πλαίσιο των χειρογράφων του Φρανκ Μουρ Κρος, σελ. 87
 11. Ρόπς Ν., Η καθημερινή ζωή στην Παλαιστίνη στους χρόνους του Ιησού, μέρος τρίτο, Ένας λαός και ο θεός του, Κεφ 3, Οι άνθρωποι του Θεού , 3, Δυο θρησκευτικές φατρίες :Φαρισαίοι και Σαδδουκαίοι, σελ 459
 12. Χέρσελ Σανκς, Η περιπέτεια των χειρογράφων της Νεκρής θάλασσας, Κεφάλαιο 6, Οι Εσσαίοι προέρχονταν από την Παλαιστίνη ή από την Βαβυλώνα;, του Χέρσελ Σανκς, σελ.188
 13. Ρόπς Ν., Η καθημερινή ζωή στην Παλαιστίνη στους χρόνους του Ιησού, τρίτο μέρος, Ένας λαός και ο θεός του, Κεφ 3, Οι άνθρωποι του Θεού, 3, Δυο θρησκευτικές φατρίες :Φαρισαίοι και Σαδδουκαίοι, σελ 460
 14. Χέρσελ Σανκς, Η περιπέτεια των χειρογράφων της Νεκρής θάλασσας, Κεφάλαιο 2, Το ιστορικό πλαίσιο των Χειρογράφων του Φρανκ Μουρ Κρος, σελ.87
 • Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμος Ε΄, Ελληνιστικοί Χρόνοι, Εκδοτική Αθηνών, 1979
 • Robert Eisenman & Michael Wise, Αποκαλύπτοντας τα 50 χειρόγραφα-κλειδιά της Νεκρής θάλασσας, Εκδόσεις Έσοπτρον, 1997
 • Χέρσελ Σανκς, Η περιπέτεια των χειρογράφων της Νεκρής θάλασσας, Εκδόσεις Ενάλιος, 1997
 • Βερέττας Μάριος, Τα χειρόγραφα της Νεκρής θάλασσας, Εκδόσεις ΩΡΟΡΑ, 1988
 • Η Παλαιά Διαθήκη, τόμος Γ΄, Εσδρας Α΄Β΄- Νεεμίας -Τωβιτ- Ιουδίθ-Εσθήρ-Μακκαβαίων Α΄Β΄Γ΄ - ψαλμοί, υπό Ι.Θ.Κολιτσάρα, Εκδόσεις Αδελφότητος Θεολόγων η «Ζωή», 1997
 • Ρόπς Ν., Η καθημερινή ζωή στην Παλαιστίνη στους χρόνους του Ιησού, Εκδόσεις Παπαδήμα, 2005