Αστέρας τύπου Κ (κέι) ή Αστέρας ηλιακών κηλίδων ονομάζεται ο αστέρας που κατατάσσεται στον φασματικό λατινογράμματο "τύπο Κ" των αστέρων. (Αστέρας#Φασματική ταξινόμηση).

διάγραμμα Χέρτζσπρουνγκ-Ράσελ:
άξονας τετμημένων: φασματικός τύπος
άξονας τεταγμένων: Λαμπρότητα
0, Ia, Ib: Υπεργίγαντες,
II: Φωτεινοί γίγαντες,
III: Γίγαντες,
IV: Υπογίγαντες,
V: Νάνοι,
VI: Υπονάνοι,
VII: Λευκοί νάνοι

Οι αστέρες αυτοί είναι οι αφθονότεροι και αντιστοιχούν στο 27% του συνόλου των αστέρων που έχουν παρατηρηθεί φασματοσκοπικά.
Το δε φάσμα τους είναι όμοιο με εκείνο που παρουσιάζουν οι ηλιακές κηλίδες, εξ ου και το όνομά τους, με άφθονες μεταλλικές γραμμές και λιγότερες υδρογόνου. Η επιφανειακή θερμοκρασία των αστέρων αυτών κατέρχεται στους 4000° Κ και το χρώμα τους είναι πορτοκαλί.

Σ΄ αυτούς τους αστέρες ανήκει ο Αρκτούρος (α του Βοώτη) και ο Λαμπαδίας (α του Ταύρου).