Αστέρι (τοπωνύμιο)

σελίδα αποσαφήνισης εγχειρημάτων Wikimedia

Με την ονομασία Αστέρι μπορεί να αναφέρονται τα εξής τοπωνύμια:

ΟικισμοίΕπεξεργασία 
Αυτή είναι μια σελίδα αποσαφήνισης, δηλαδή μια σελίδα που δείχνει άλλες που θα είχαν το ίδιο όνομα με αυτήν.
Εάν ακολουθήσατε μια σύνδεση εδώ, μπορεί να θελήσετε να επιστρέψετε και να διορθώσετε τον σύνδεσμο για να συνδέει προς την κατάλληλη συγκεκριμένη σελίδα.