Αστρική περίοδος (ή πιο σπάνια αστρική περιφορά) ενός ουράνιου σώματος (πλανήτη ή δορυφόρου) χαρακτηρίζεται το χρονικό διάστημα που απαιτείται προκειμένου το ουράνιο σώμα να συμπληρώσει μια πλήρη περιφορά σε σχέση με τους απλανείς αστέρες. Για παράδειγμα, η αστρική περίοδος της Σελήνης είναι ο αστρικός μήνας, που διαρκεί 27,32166 ημέρες, ενώ αυτή της Γης είναι το αστρικό έτος, που διαρκεί 365,25636 ημέρες.Βάσει του τρίτου νόμου του Κέπλερ το τετράγωνο του χρόνου της αστρικής περιόδου ή περιφοράς ενός πλανήτη είναι ανάλογο του κύβου της μέσης απόστασης του από τον Ήλιο.