Αστρική ωρική γωνία

Η Αστρική ωρική γωνία είναι μία από τις Ισημερινές συντεταγμένες που φέρει διεθνές σύμβολο S.H.A. ή SHA, (Sidereal Hour Angle), προφερόμενο Ες-έιτς-έι. Η SHA επέχει θέση ουράνιου μήκους σε αντιστοιχία με το (γήινο) γεωγραφικό μήκος, και αποτελεί τόξο του ουράνιου ισημερινού εκ του εαρινού σημείου γ μέχρι τον ωρικό κύκλο του αστέρα, μετρούμενο ολοκυκλικά, δηλαδή από 0° - 360° και κατά την ανάδρομο φορά.

Ενδεικτικά η SHA το προς τα δεξιά βέλος, μετριέται από τον ουράνιο ισημερινό επί του ωρικού κύκλου του αστέρα.

Ο ωρικός κύκλος του γ όπως συμβολίζεται το εαρινό σημείο ισημερίας στην εκλειπτική, επέχει θέση γήινου μεσημβρινού του Γκρήνουιτς, ενώ η SHA αντιπροσωπεύει μήκος δυτικής έννοιας. Το υπόλοιπο των 360° τόξο μετρούμενο όμως κατά την ορθή φορά αντιπροσωπεύει την ορθή αναφορά (R.Α.) [Right Ascention] του αστέρος, η οποία και μετριέται από 00΄ - 24 ώρες. Η ορθή αναφορά (R.Α.) αστέρος χρησιμοποιείται κυρίως από τους Αστρονόμους και όχι στην αστρονομική ναυτιλία.

  • Στο σχήμα που παρατίθεται απεικονίζεται η ορθή αναφορά που εκφράζεται σε χρόνο.

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία