Με τον όρο αστρονομικός χρόνος ή ναυτιλιακός χρόνος χαρακτηρίζεται το σύνολο των συστημάτων χρόνου που ως βάση τους λαμβάνουν την περιστροφή της Γης σε σχέση προς τα ουράνια σώματα. Οποιοδήποτε ουράνιο σώμα ή σημείο της ουράνιας σφαίρας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως «σύστημα αναφοράς», του οποίου η δυτική ωρική γωνία θα αντιστοιχεί με τον χρόνο του ουράνιου αυτού σώματος.
Με δεδομένα τα παραπάνω παρατηρούνται οι ακόλουθοι χρόνοι:

1) Αστρικός χρόνος: Χαρακτηρίζεται όταν βάση της ωρικής γωνίας είναι ο Aries.
2) Ηλιακός χρόνος: Χαρακτηρίζται με βάση την ωρική γωνία του Ήλιου.
3) Τοπικός χρόνος: Χαρακτηρίζεται με βάση το τόπο ορισμένου γεωγραφικού μήκους
4) Χρόνος Γκρήνουιτς: Χαρακτηρίζεται με βάση τον μεσημβρινό του Γκρήνουιτς
5) Αληθής χρόνος: Χαρακτηρίζεται με βάση την πραγματική κάθε φορά φαινόμενη κίνηση του Ήλιου.
6) Μέσος τοπικός χρόνος: Χαρακτηρίζεται με βάση την ισοταχή περί τη Γη κίνηση ενός υποθετικού μέσου Ήλιου.

Δείτε επίσης Επεξεργασία