Ασύρματο σημείο πρόσβασηςΣτα δίκτυα υπολογιστών καλούμε ασύρματο σημείο πρόσβασης ή σταθμό βάσης (WAP, wireless access point) μια συσκευή που συνδέει μεταξύ τους ασύρματες συσκευές επικοινωνίας για τον σχηματισμό ενός ασύρματου δικτύου. Ο σταθμός βάσης συνήθως συνδέεται με ένα ενσύρματο δίκτυο και μπορεί να μεταφέρει δεδομένα ανάμεσα στις ασύρματες και τις ενσύρματες συσκευές.

Ασύρματο σημείο πρόσβασης Planet WAP-4000

Πολλοί σταθμοί βάσης μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους για να σχηματίσουν ένα μεγαλύτερο δίκτυο που επιτρέπει περιαγωγή. Αντίθετα με το μοντέλο αυτό, ένα δίκτυο στο οποίο συσκευές-πελάτες επικοινωνούν από μόνες τους, χωρίς να χρειάζονται κάποιο σημείο πρόσβασης που πρέπει να γνωρίζουν εκ των προτέρων, λέγεται ad hoc δίκτυο. Ένα ασύρματο σημείο πρόσβασης έχει δική του διεύθυνση IP.