Ατενισμός

Μονοθεϊστική θρησκεία της αρχαίας Αιγύπτου

Ατενισμός είναι η περίοδος που ακολούθησε στα χρόνια της βασιλείας του μονοθεϊστή φαραώ Ακενατόν κατά τον 14ο αιώνα π.Χ όπου λατρευόταν μόνο ο ηλιακός θεός Ατόν απορρίπτοντας την υπόλοιπη πολυθεϊστική θρησκεία της Αιγύπτου. Ο Ακενατόν κατάργησε επίσης τους ναούς και τα ιεράτεια του Άμμωνα και του Ρα και ίδρυσε την νέα πρωτεύουσα Αμάρνα προς τιμήν αποκλειστικά του Ατόν. Μετά τον θάνατο του Ακενατόν η πόλη καταστράφηκε και ο πολυθεϊσμός επικράτησε και πάλι.