Ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα

Με τον όρο ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα εννοούμε το νερό που φτάνει από την ατμόσφαιρα στο έδαφος με οποιαδήποτε μορφή, είτε είναι υγρή (βροχή, δροσιά, βροχοομίχλη) είτε στερεή (χαλάζι, χιόνι, πάχνη) και αέρια (υδρατμοί). Τα στερεά και υγρά κατακρημνίσματα ονομάζονται υετός. Τα επιφανειακά ύδατα εξατμίζονται και μετατρέπονται σε υδρατμούς. Οι υδρατμοί ανέρχονται στα υψηλότερα στρώματα της ατμόσφαιρας, εκεί έρχονται σε επαφή με ψυχρές αέριες μάζες, συμπυκνώνονται, δημιουργούνται τα σύννεφα, με αποτέλεσμα το νερό να πέφτει στην επιφάνεια της γης με τη μορφή βροχής, χιονιού, χαλαζιού ή χιονόνερου. Τα ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα αποτελούν την κύρια πηγή νερού εδαφών όταν δεν γίνεται άρδευση.

Τα κατακρημνίσματα διακρίνονται στα εξής:

  • Βροχή είναι το νερό που φτάνει στο έδαφος με υγρή μορφή όταν οι υδρατμοί υγροποιούνται κάτω από κατάλληλες συνθήκες.
  • Χιόνι είναι τα κατακρημνίσματα που φτάνουν στο έδαφος υπό τη μορφή παγοκρυστάλλων.
  • Χιονόνερο είναι εκδήλωση κατακρήμνισης μεταξύ βροχής και εν μέρει λιωμένου χιονιού.
  • Χαλάζι είναι τα τεμάχια συμπαγούς παγωμένου νερού που πάγωσε στην ατμόσφαιρα απότομα και συσσωματώθηκε.
  • Ομίχλη είναι η υγρασία του υπέρκορου ατμοσφαιρικού αέρα. Όταν η ικανότητα συγκράτησης της ομίχλης από τα φύλλα και τις βελόνες των δέντρων κορεσθεί, πέφτει στο έδαφος σαν βροχή. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται βροχοομίχλη ή βρέχουσα ομίχλη.
  • Όλα τα παραπάνω φαινόμενα ονομάζονται και φαινόμενα εξυδάτωσης.

Σημείωση Επεξεργασία

Τόσο το φαινόμενο της δρόσου (που είναι το νερό που αποτίθεται σε επιφάνειες υπό υγρή μορφή) όσο και εκείνο της πάχνης (που είναι το νερό που παγώνει όταν αποτίθεται σε επιφάνειες που έχουν θερμοκρασία κάτω από τους 0 °C) επειδή δημιουργούνται κοντά στο έδαφος της Γης, χωρίς να προέρχονται από πτώση, δεν περιλαμβάνονται στα ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα.

Παραταύτα περιλαμβάνονται στα «φαινόμενα εξυδάτωσης».