Ατομικό μοντέλο του σταφιδόψωμου

Το Μάρτιο του 1904 ο Τζ. Τόμσον (Joseph John Thomson) πρότεινε το μοντέλο του σταφιδόψωμου για να περιγράψει τη δομή του ατόμου. Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, το άτομο αποτελείται από μια σφαίρα θετικά φορτισμένη μέσα στην οποία κυκλοφορούν τα αρνητικά ηλεκτρόνια. Τα ηλεκτρόνια είναι τόσα στον αριθμό ώστε το συνολικό φορτίο του ατόμου να είναι μηδέν και να εξασφαλίζεται έτσι η ηλεκτρική του ουδετερότητα. Τα ηλεκτρόνια "πλέουν" μέσα σε αυτή τη σφαίρα, σαν τις σταφίδες μέσα σε ένα σταφιδόψωμο και για αυτό το ατομικό μοντέλο αυτό ονομάζεται και μοντέλο του σταφιδόψωμου.

Σχηματική αναπαράσταση του ατομικού μοντέλου του σταφιδόψωμου.

Το μοντέλο του σταφιδόψωμου διαψεύσθηκε το 1911 από τον Νεοζηλανδό φυσικό Έρνεστ Ράδερφορντ (Ernest Rutherford) ο οποίος για να το ελέγξει διεξήγαγε το 1909 τα περίφημα πειράματα σκέδασης του. Τα πειράματα αυτά έδειξαν ότι το θετικό φορτίο ήταν συγκεντρωμένο σε ένα μικρό χώρο στο κέντρο του ατόμου, όπου ήταν συγκεντρωμένη και σχεδόν όλη η μάζα του. Επειδή τα αποτελέσματα των πειραμάτων αυτών δεν μπορούσαν να εξηγηθούν από το ατομικό μοντέλο του Τόμσον, το μοντέλο του σταφιδόψωμου εγκαταλείφθηκε γρήγορα.