Αυξητική ορμόνη

πεπτιδική ορμόνη που σχετίζεται με την κυτταρική αύξηση και διαίρεση και την αναγέννηση στα ζώα και τους ανθρώπους

Η αυξητική ορμόνη (GH) ή σωματοτροπίνη είναι πεπτιδική ορμόνη που σχετίζεται με την κυτταρική αύξηση και διαίρεση και την αναγέννηση στα ζώα και τους ανθρώπους. Εκλύεται από την πρόσθια υπόφυση. Η αυξητική ορμόνη προκαλεί αύξηση στις ανοικτές διαφύσεις στα οστά και επίσης προκαλεί λιπόλυση στο λιπώδη ιστό και αύξηση των σκελετικών μυών. Η ανθρώπινη αυξητική ορμόνη ουσιατικά είναι ένα πεπτίδιο 191 αμινοξέων με δύο δισουλφιδικούς δεσμούς.

Η ανασυνδυασμένη ανθρώπινη αυξητική ορμόνη είναι ένα σκεύασμα Αυξητικής Ορμόνης με ευρεία χρήση και είναι ισοδύναμη με την ενδογενή υποφυσιακή Αυξητική Ορμόνη. Χρησιμοποιείται όταν υπάρχει ανερπάρκεια Αυξητικής Ορμόνης, καθώς και σε βραχύσωμα παιδιά με βραδύ ρυθμό ανάπτυξης, χωρίς όμως ανεπάρκεια Αυξητικής Ορμόνης.

Πηγές Επεξεργασία

  • B. Katzung, Βασική & Κλινική Φαρμακολογία, 2009, Εκδόσεις Πασχαλίδης, pp. 774-776, isbn:978-960-399-817-4