Βαθμοί και διακριτικά των αξιωματικών του στρατού ξηράς των μελών του ΝΑΤΟ

Ανώτεροι αξιωματικοί (OF 10 - 6) και αξιωματικοί (5 - 1) Επεξεργασία

NATO Code OF-10 OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1 OF-D- Student Officer
  Εσθονία (Edit) No Equivalent                       No Equivalent No Equivalent
Kindral Kindralleitnant Kindralmajor Brigaadikindral Kolonel Kolonelleitnant Major Kapten Leitnant
Nooremleitnant
Lipnik
NATO Code OF-10 OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1 OF-D- Student Officer
  Γερμανία (Edit) No Equivalent  
General
 
Generalleutnant
 
Generalmajor
 
Brigadegeneral
 
Oberst
 
Oberstleutnant
 
Major
 
Stabshauptmann
 
Hauptmann
 
Oberleutnant
 
Leutnant
 
Oberfähnrich
 
Fähnrich
 
Fahnenjunker
Alternative: enlisted rank plus bottom thin silver cord indicating cadet's career
NATO Code OF-10 OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1 OF-D- Student Officer
  Ελλάδα (Επεξ.)                      
Δεν υφίσταται Στρατηγός Αντιστράτηγος Υποστράτηγος Ταξίαρχος Συνταγματάρχης Αντ/χης Ταγματάρχης Λοχαγός Υπολοχαγός Ανθυπολοχαγός Δόκιμος Έφεδρος Αξιωματικός
NATO Code OF-10 OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1 OF-D- Student Officer
  Ιταλία (Edit)
                 
 
    No equivalent
generale generale di corpo d'armata con incarichi speciali generale di corpo d'armata
(tenente generale)
generale di divisione
(maggiore generale)
generale di brigata
(brigadiere generale)
colonnello tenente colonnello maggiore primo capitano
capitano
tenente sottotenente
NATO Code OF-10 OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1 OF-D- Student Officer
  Λιθουανία (Edit) No Equivalent No Equivalent                   No Equivalent
Generolas leitenantas Generolas majoras Brigados generolas Pulkininkas Pulkininkas leitenantas Majoras Kapitonas Vyresnysis leitenantas Leitenantas Kariūnas
NATO Code OF-10 OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1 OF-D- Student Officer
  Ολλανδία (Edit) No Equivalent                     No Equivalent No Equivalent
Generaal Luitenant - generaal Generaal - majoor Brigade - generaal Kolonel Luitenant - kolonel Majoor Kapitein/Ritmeester 1e Luitenant 2e Luitenant
NATO Code OF-10 OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1 OF-D- Student Officer
  Πολωνία
(Edit)
No equivalent                     No equivalent No equivalent
Generał Generał broni Generał dywizji Generał brygady Pułkownik Podpułkownik Major Kapitan Porucznik Podporucznik
NATO Code OF-10 OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1 OF-D- Student Officer
  Ρουμανία (Edit)                     No Equivalent No Equivalent
Mareşal[1] General General-locotenent General-maior General de brigadă Colonel Locotenent-colonel Maior Căpitan Locotenent Sublocotenent
NATO Code OF-10 OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1 OF-D- Student Officer
  ΗΠΑ
(Edit)
 
General of the Army
 
General
 
Lieutenant General
 
Major General
 
Brigadier General
 
Colonel
 
Lieutenant Colonel
 
Major
 
Captain
 
First Lieutenant
 
Second Lieutenant
No Equivalent Various
General of the Army[2] General Lieutenant General Major General Brigadier General Colonel Lieutenant Colonel Major Captain First Lieutenant Second Lieutenant Cadet/Officer Candidate

Ανθυπασπιστές (WO5 - 1) Επεξεργασία

NATO Rank WO-5 WO-4 WO-3 WO-2 WO-1
  Ρουμανία
(Edit)
         
Maistru Militar Principal Maistru Militar clasa 1 Maistru Militar clasa 2 Maistru Militar clasa 3 Maistru Militar clasa 4

Οι χώρες που δεν αναφέρονται στο σχέδιο είτε δεν έχουν το βαθμό του Ανθυπασπιστή ή σε αυτές οι Ανθυπασπιστές κατατάσσονται στους Υπαξιωματικούς (π.χ. Μεγάλη Βρετανία).

Υποσημειώσεις Επεξεργασία

  1. Πρόκειται για τιμητικό τίτλο που δόθηκε στον πόλεμο και μετά θάνατο.
  2. Πρόκειται για τιμητικό τίτλο που δόθηκε στον πόλεμο και μετά θάνατο.

Πηγές Επεξεργασία

Δείτε επίσης Επεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία