Βαθμοί και διακριτικά των υπαξιωματικών του στρατών ξηράς των μελών του ΝΑΤΟ

κατάλογος εγχειρήματος Wikimedia

Βαθμοί (OR 1 - 9) Επεξεργασία

NATO Code OR-9 OR-8 OR-7 OR-6 OR-5 OR-4 OR-3 OR-2 OR-1
  Εσθονία (Edit)                 Δεν υπάρχει αντιστοιχία   Δεν έχουν διακριτικό
Ülemveebel Staabiveebel Vanemveebel Veebel Nooremveebel Vanemseersant Seersant Nooremseersant Kapral Reamees
NATO Code OR-9 OR-8 OR-7 OR-6 OR-5 OR-4 OR-3 OR-2 OR-1
  Ελλάδα
(Επαγγελματίες)
(Επεξ.)
              Δεν υπάρχει αντιστοιχία       Δεν υπάρχει αντιστοιχία Διακριτικό Όπλου / Σώματος μόνο
ΣΜΥ ΕΠΟΠ-ΕΜΘ ΣΜΥ ΕΠΟΠ-ΕΜΘ ΣΜΥ ΕΠΟΠ-ΕΜΘ ΕΠΟΠ-ΕΜΘ ΟΒΑ ΟΒΑ ΕΠΟΠ/ΟΒΑ
Ανθ/στής[1] Αρχιλοχίας Επιλοχίας Λοχίας Δεκανέας Υποδεκανέας Στρατιώτης
  Ελλάδα
(Κληρωτοί)
(Επεξ.)
Δεν υπάρχει αντιστοιχία Δεν υπάρχει αντιστοιχία Δεν υπάρχει αντιστοιχία       Δεν έχουν διακριτικό
Λοχίας Δεκανέας Υποδεκανέας Στρατιώτης
NATO Code OR-9 OR-8 OR-7 OR-6 OR-5 OR-4 OR-3 OR-2 OR-1
  Γερμανία (Edit)                          
Oberstabsfeldwebel Stabsfeldwebel Hauptfeldwebel Oberfeldwebel Feldwebel Stabsunterofizier Unteroffizier Oberstabsgefreiter Stabsgefreiter Hauptgefreiter Obergefreiter Gefreiter Schütze, Kanonier, Jäger, Grenadier, [...]
NATO Code OR-9 OR-8 OR-7 OR-6 OR-5 OR-4 OR-3 OR-2 OR-1
  Ιταλία
(Edit)
               
       
     
Primo maresciallo luogotenente Primo maresciallo Maresciallo capo Maresciallo ordinario Maresciallo Sergente Maggiore Capo Sergente Maggiore Sergente
Caporale maggiore capo scelto Caporale maggiore capo Caporale maggiore scelto Primo caporale maggiore
Caporal Maggiore Caporale Soldato
NATO Code OR-9 OR-8 OR-7 OR-6 OR-5 OR-4 OR-3 OR-2 OR-1
  Λιθουανία
(Edit)
                No Equivalent No Equivalent  
Vyresnysis puskarininkis Puskarininkis Jaunesnysis puskarininkis Viršila Vyresnysis seržantas Seržantas Jaunesnysis seržantas Grandinis Eilinis
NATO Code OR-9 OR-8 OR-7 OR-6 OR-5 OR-4 OR-3 OR-2 OR-1
NATO Code OR-9 OR-8 OR-7 OR-6 OR-5 OR-4 OR-3 OR-2 OR-1
  Ρουμανία (Edit)                 No Equivalent  
Plutonier adjutant principal Plutonier adjutant Plutonier-major Plutonier Sergent-major Sergent Caporal Fruntaş Soldat
NATO Code OR-9 OR-8 OR-7 OR-6 OR-5 OR-4 OR-3 OR-2 OR-1
  Τουρκία
(Edit)
                    No Equivalent No Equivalent No Insignia
Kıdemli Başçavuş Başçavuş Kıdemli Üstçavuş Üstçavuş Kıdemli Çavuş Astsubay Çavuş Uzman Çavuş Çavuş Uzman Onbaşı Onbaşı Er
  ΗΠΑ
(Edit)
                        No Insignia
Sergeant Major of the Army Command Sergeant Major Sergeant Major First Sergeant Master Sergeant Sergeant First Class Staff Sergeant Sergeant Corporal Specialist Private First Class Private Private

Παραπομπές Επεξεργασία

  1. Ο βαθμός του Ανθυπασπιστή είναι ενταγμένος στο OR-9 σύμφωνα με την τρέχουσα έκδοση 6 του προτύπου "STANAG 2116" (2010).

Δείτε επίσης Επεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία