Βασίλειο

κράτος επί του οποίου βασιλεύει ένας βασιλέας ή μία βασίλισσα

Ο όρος βασίλειο περιγράφει ένα κράτος το οποίο διαθέτει μοναρχική μορφή διακυβέρνησης, στην οποία ο μονάρχης είναι βασιλιάςΒασίλισσα).

Στη χριστιανική θεολογία η έκφραση της Βασιλείας του Θεού είναι στενά συνδεδεμένη με την έννοια του κράτους. Για να ανιχνευθεί η εξέλιξη των κρατικών δικαιωμάτων μπορεί να βοηθήσει και η μελέτη των κεφαλαίων της Βίβλου, αλλά ο όρος "βασίλειο" έχει συχνά μεταφορική έννοια στη θεολογία. Η λέξη Βασίλειο σημαίνει η βάση του λαού.[εκκρεμεί παραπομπή]