Κατάλογος μοναρχών της Γερμανίας

κατάλογος εγχειρήματος Wikimedia
(Ανακατεύθυνση από Βασιλιάς της Γερμανίας)

Αυτός είναι ένας κατάλογος των μοναρχών που ηγεμόνευσαν στις Γερμανικές επικράτειες τις κεντρικής Ευρώπης από τη διάσπαση της Φραγκίας το 843 (με την οποία δημιουργήθηκε ξεχωριστό Ανατολικό Φραγκικό Βασίλειο), μέχρι το τέλος της Αυτοκρατορικής Γερμανίας το 1918. Περιλαμβάνει επίσης τις διάφορες Γερμανικές συνομοσπονδίες μετά την κατάρρευση της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας του Γερμανικού Έθνους το 1806.

Σημειώσεις για τους τίτλους

Επεξεργασία
  1. Το Βασίλειο της Γερμανίας άρχισε ως το ανατολικό μέρος του Βασιλείου των Φράγκων, το οποίο διαιρέθηκε με τη Συνθήκη του Βερντέν το 843. Έτσι, οι ηγεμόνες της ανατολικής πλευράς αποκαλούσαν τον εαυτό τους αρχικά rex Francorum, βασιλιά των Φράγκων, και μετά απλά rex, βασιλιά. Η αναφορά στο "Γερμανοί", που υποδηλώνει την εμφάνιση Γερμανικού έθνους με τον έναν ή άλλο τρόπο, δεν εμφανίστηκε παρά τον 11ο αιώνα, όταν ο πάπας αναφέρθηκε στον αντίπαλό του Ερρίκο Δ΄ ως rex teutonicorum, Βασιλιά των Τευτόνων, προκειμένου να τον χαρακτηρίσει ως ξένο. Οι βασιλείς αντέδρασαν με το να χρησιμοποιούν σταθερά το τίτλο rex Romanorum, βασιλιάς των Ρωμαίων, για να τονίσουν τον καθολικό ρόλο τους ακόμα και πριν να γίνουν αυτοκράτορες. Ο τίτλος αυτός παρέμεινε σε χρήση μέχρι το τέλος της (πρώτης) Αυτοκρατορίας το 1806, αν και μετά το 1508 οι εκλεγμένοι Αυτοκράτορες προσέθεταν το "Βασιλιάς στη Γερμανία" στους τίτλους τους (Σημείωση: σε αυτό το άρθρο οι βασιλείς για λόγους σαφήνειας ονομάζονται Βασιλείς της Γερμανίας).
  2. Το Βασίλειο της Γερμανίας δεν ήταν ποτέ εντελώς κληρονομικό· η καταγωγή ήταν μόνο ένας από τους παράγοντες, που καθόριζαν τη διαδοχή των βασιλέων. Ο βασιλιάς τυπικά εκλεγόταν από την αριστοκρατία του βασιλείου, κατά τη Φραγκική παράδοση. Σταδιακά η εκλογή έγινε προνόμιο μιας ομάδας πριγκίπων, που ονομαζόταν εκλέκτορες και η Χρυσή Βούλα του 1356 (Bulla Aurea, Goldene Bulle) καθόρισε επίσημα τις διαδικασίες της εκλογής (7 εκλέκτορες: οι ηγεμόνες της Βοημίας, της Σαξονίας, του Παλατινάτου, του Βρανδεμβούργου και οι αρχιεπίσκοποι Μάιντς, Κολωνίας, Τρηρ)[1].
  3. Κατά το Μεσαίωνα, ο βασιλιάς δεν λάμβανε τον τίτλο του "αυτοκράτορα" (από το 982 ο πλήρης τίτλος ήταν Imperator Augustus Romanorum, Σεβαστός Αυτοκράτορας των Ρωμαίων) μέχρι να στεφθεί με το Σιδηρούν Στέμμα της Λομβαρδίας, οπότε έπαιρνε το τίτλο rex Italiae, βασιλιάς της Ιταλίας. Κατόπιν θα πήγαινε στη Ρώμη, όπου θα στεφόταν αυτοκράτορας από τον Πάπα.
  4. Ο Μαξιμιλιανός Α΄ ήταν ο πρώτος βασιλιάς που έφερε το τίτλο του εκλεγμένου-αυτοκράτορα. Μετά την αποτυχία του το 1508 να βαδίσει προς τη Ρώμη και να στεφθεί από τον Πάπα, αυτοανακηρύχθηκε εκλεγμένος-αυτοκράτορας με την παπική συγκατάθεση. Ο διάδοχός του, Κάρολος Ε΄ επίσης πήρε αυτόν το τίτλο μετά τη στέψη του το 1520, μέχρι να στεφθεί αυτοκράτορας από τον Πάπα το 1530. Από το Φερδινάνδο Α΄ και μετά, όλοι οι αυτοκράτορες ήταν εκλεγμένοι-αυτοκράτορες, αν και αναφερόταν ως αυτοκράτορες. Παράλληλα, οι διάδοχοι των αυτοκρατόρων είχαν το τίτλο του βασιλιά των Ρωμαίων αν εκλεγόταν από τον Σύλλογο (Collegium) των εκλεκτόρων κατά τη διάρκεια της ζωής των προκατόχων τους.
  5. Η αρίθμηση συνεχίζει αυτή των βασιλέων των Φράγκων ("Αγίων Ρωμαίων Αυτοκρατόρων") Καρόλου Α΄, Λοθαρίου Α΄, Καρόλου Β΄. Οι συμβασιλείς ή αντίπαλοι βασιλείς δεν έχουν αρίθμηση. Το 1806 καταργήθηκε η Α.Ρ.Α.Γ.Ε. από τον Ναπολέοντα Α΄· από εκεί και πέρα οι βασιλείς της Πρωσίας είναι και αυτοκράτορες της Γερμανίας και αρχίζει νέα αρίθμηση.

Οι Αυτοκράτορες εμφανίζονται με έντονη γραφή. Οι αντίπαλοι βασιλείς, αντί-βασιλείς, και νεαροί συμβασιλείς είναι με πλάγια γραφή.

Όνομα-Σε παρένθεση το όνομα στα Γερμανικά. Βασιλιάς-Αρχή Βασιλείας. Αυτοκράτορας-Βασιλεία ως Αυτοκράτορας. Τέλος-Τέλος Βασιλείας.

Βασιλείς της Ανατολικής Φραγκίας (Γερμανία), 843–962

Επεξεργασία
Εικόνα Όνομα Οίκος Βασιλιάς Αυτοκράτορας Τέλος Σημειώσεις
  Λουδοβίκος Α΄ ο Γερμανικός
(Ludwig II der Deutsche)
Καρολίδες 11 Αυγούστου 843 23 Αυγούστου 876 Γιος του Αυτοκράτορα Λουδοβίκου του Ευσεβούς και εγγονός του Καρλομάγνου
  Λουδοβίκος Β΄ ο Νεότερος
(Ludwig III der Jüngere)
Καρολίδες 28 Αυγούστου 876 20 Ιανουαρίου 882 Γιος του Λουδοβίκου του Γερμανικού, κυβέρνησε την ανατολική Φραγκία, τη Σαξονία και από το 880 και τη Βαυαρία
  Καρλομάνος
(Karlmann)
Καρολίδες 28 Αυγούστου 876 22 Μαρτίου 880 Γιος του Λουδοβίκου του Γερμανικού, κυβέρνησε τη Βαυαρία από το 877, επίσης Βασιλιάς της Ιταλίας
  Κάρολος Γ΄ ο παχύς
(Karl III der Dicke)
Καρολίδες 28 Αυγούστου 876 12 Φεβρουαρίου 881 11 Νοεμβρίου 887 Γιος του Λουδοβίκου του Γερμανικού, κυβέρνησε την Αλαμαννία, τη Ραιτία, και από το 882 όλο το Ανατολικό Φραγκικό Βασίλειο. Βασιλιάς της Ιταλίας από το 879
  Αρνούλφος
(Arnulf von Kärnten)
Καρολίδες 30 Νοεμβρίου 887 25 Απριλίου 896 8 Δεκεμβρίου 899 Γιος του Καρλομάνου
  Λουδοβίκος Γ΄ ο Παις
(Ludwig IV das Kind)
Καρολίδες 21 Ιανουαρίου 900 20/24 Σεπτεμβρίου 911 Γιος του Αρνούλφου της Καρινθίας
Εικόνα Όνομα Οίκος Βασιλιάς Αυτοκράτορας Τέλος Σημειώσεις
  Κορράδος Α΄
(Konrad I)
Κορραδίδες (Φραγκονική) 10 Νοεμβρίου 911 23 Δεκεμβρίου 918  
Εικόνα Όνομα Οίκος Βασιλιάς Αυτοκράτορας Τέλος Σημειώσεις
  Ερρίκος Α΄ ο Ορνιθοθήρας
(Heinrich I der Vogler)
Οθωνίδες 23 Απριλίου 919 2 Ιουλίου 936  
  Αρνούλφος
(Arnulf der Böse, Herzog von Bayern)
αντίπαλος βασιλιάς
Λεοπολδιδών (Βαυαρική) 919 921 Αντίπαλος βασιλιάς του Ερρίκου Α΄

Η Γερμανία μέσα στην Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, 962–1806

Επεξεργασία

Ο τίτλος "Βασιλιάς των Ρωμαίων", που χρησιμοποιείται στην Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία (Α.Ρ.Α.) θεωρείται ισοδύναμος του "Βασιλιάς της Γερμανίας". Οι επτά εκλέκτορες (Παλατινάτου [μετά Βαυαρίας], Σαξονίας, Βρανδεμβούργου, Βοημίας, Κολωνίας, Τρηρ, Μάιντς) εξέλεγαν έναν βασιλιά, ο οποίος κατόπιν πήγαινε στη Ρώμη για να στεφθεί αυτοκράτορας από τον Πάπα.

Το 936 ο Όθων Α΄ της Ανατολικής Φραγκίας ονομάζει τον εαυτό του "Άγιο Ρωμαίο Αυτοκράτορα του Γερμανικού Έθνους" (Α.Ρ.Α.Γ.Ε.).

Εικόνα Όνομα Οίκος Βασιλιάς Αυτοκράτορας Τέλος Σημειώσεις
  Όθων Α΄ ο μέγας
(Otto I der Große)
Οθωνίδες 7 Αυγούστου 936 2 Φεβρουαρίου 962 7 Μαΐου 973 Γιος του Ερρίκου Α΄, ο πρώτος βασιλιάς που στέφτηκε στον Καθεδρικό του Άαχεν από το Λοθάριο Α΄ και μετά, ως Όθων ελέω Θεού Βασιλιάς[2], στέψη ως Αυτοκράτορας της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας το 961
  Όθων Β΄
(Otto II)
Οθωνίδες 26 Μαΐου 961 25 Δεκεμβρίου 967 7 Δεκεμβρίου 983 Γιος του Όθωνα Α
Όθων ελέω Θεού Βασιλιάς[2] υπό τον πατέρα του 961–973
στέφτηκε επίσης Αυτοκράτορας στη διάρκεια ζωής του πατέρα του
  Όθων Γ΄
(Otto III)
Οθωνίδες 25 Δεκεμβρίου 983 21 Μαΐου 996 21 Ιανουαρίου 1002 Γιος του Όθωνα Β΄, Όθων ελέω Θεού Βασιλιάς[2]
  Ερρίκος Β΄ ο άγιος
(Heinrich II der Heilige)
Οθωνίδες 7 Ιουνίου 1002 26 Απριλίου 1014 13 Ιουλίου 1024 Δισέγγονος του Ερρίκου Α΄
Εικόνα Όνομα Οίκος Βασιλιάς Αυτοκράτορας Τέλος Σημειώσεις
  Κορράδος Β΄
(Konrad II)
Σάλιοι (Φραγκική) 8 Σεπτεμβρίου 1024 26 Μαρτίου 1027 4 Ιουνίου 1039 Τρισεγγονός του Όθωνα Α΄
  Ερρίκος Γ΄
(Heinrich III)
Σάλιοι 14 Απριλίου 1028 25 Δεκεμβρίου 1046 5 Οκτωβρίου 1056 Γιος του Κορράδου Β΄
Βασιλιάς (των Γερμανών;)[2] υπό τον πατέρα του 1028–1039
  Ερρίκος Δ΄
(Heinrich IV)
Σάλιοι 17 Ιουλίου 1054 21 Μαρτίου 1084 31 Δεκεμβρίου 1105 Γιος του Ερρίκου Γ΄
Βασιλιάς της Γερμανίας υπό τον πατέρα του, 1054–1056
  Ροδόλφος
(Rudolf von Rheinfelden)
αντίπαλος βασιλιάς
Ράινφελντ 15 Μαρτίου 1077 15 Οκτωβρίου 1080 Αντίπαλος βασιλιάς στον Ερρίκο Δ΄
  Χέρμαν του Ζαλμ
(Hermann von Luxemburg, Graf von Salm)
Ζαλμ 6 Αυγούστου 1081 28 Σεπτεμβρίου 1088 Αντίπαλος βασιλιάς στον Ερρίκο Δ΄
  Κορράδος
(Konrad (ΙΙΙ))
συμβασιλιάς
Σάλιοι 30 Μαϊου 1087 27 Ιουλίου 1101 Γιος του Ερρίκου Δ΄
Βασιλιάς της Γερμανίας υπό τον πατέρα του, 1087–1098,
Βασιλιάς της Ιταλίας, 1093–1098, 1095–1101 σε επανάσταση
  Ερρίκος Ε΄
(Heinrich V)
Σάλιοι 6 Ιανουαρίου 1099 13 Απριλίου 1111 23 Μάιος 1125 Γιος του Ερρίκου Δ΄
Βασιλιάς της Γερμανίας υπό τον πατέρα του, 1099–1105, εξανάγκασε τον πατέρα του σε παραίτηση

Οίκος του Σούπλινμπουρκ

Επεξεργασία
Εικόνα Όνομα Οίκος Βασιλιάς Αυτοκράτορας Τέλος Σημειώσεις
  Λοθάριος Β΄
(Lothar II)
Σούπλινμπουρκ 30 Αυγούστου 1125 4 Ιουνίου 1133 4 Δεκεμβρίου 1137 Λοθάριος Β΄ της Γερμανίας, αλλά Λοθάριος Γ΄ της Ιταλίας (ως αυτοκράτορας της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας)
Εικόνα Όνομα Οίκος Βασιλιάς Αυτοκράτορας Τέλος Σημειώσεις
  Κορράδος Γ΄
(Conrad III)
Χοενστάουφεν 7 Μαρτίου 1138 15 Φεβρουαρίου 1152 Εγγονός του Ερρίκου Δ΄ (από την πλευρά της μητέρας του)
Πριν αντίπαλος βασιλιάς στον Λοθάριο Γ΄ 1127–1135
  Ερρίκος-Βερεγγάριος
(Heinrich (VI))
συμβασιλιάς
Χοενστάουφεν 30 Μαρτίου 1147 Αυγούστου? 1150 Γιος του Κορράδου Γ΄
Βασιλιάς της Γερμανίας υπό τον πατέρα του 1147–1150
  Φρειδερίκος Α΄ Βαρβαρόσσα
(Friedrich I Barbarossa)
Χοενστάουφεν 4 Μαρτίου 1152 18 Ιουνίου 1155 10 Ιουνίου 1190 Ανιψιός του Κορράδου Γ΄
  Ερρίκος ΣΤ΄
(Heinrich VI)
Χοενστάουφεν 15 Αυγούστου 1169 14 Απριλίου 1191 28 Σεπτεμβρίου 1197 Γιος του Φρειδερίκου Α΄
Βασιλιάς της Γερμανίας υπό τον πατέρα του 1169–1190
  Φρειδερίκος Β΄
(Friedrich II)
α΄ θητεία
Χοενστάουφεν 1197 1197 Γιος του Ερρίκου Δ΄
Βασιλιάς της Γερμανίας υπό τον πατέρα του, 1196
  Φίλιππος
(Philipp von Schwaben)
Χοενστάουφεν 6 Μαρτίου 1198 21 Αυγούστου 1208 Γιος του Φρειδερίκου Α΄, αντίπαλος βασιλιάς στον Όθωνα Δ΄
  Όθων Δ΄
(Otto IV von Braunschweig)
Γουέλφοι 29 Μαρτίου 1198 4 Οκτωβρίου 1209 5 Ιουλίου 1215 Αντίπαλος βασιλιάς στο Φίλιππο της Σουαβίας, αργότερα εναντιώθηκε στον Φρειδερίκο Β΄, εκθρονίστηκε το 1215, πέθανε 19 Μαΐου 1218
  Φρειδερίκος Β΄
(Friedrich II)
β΄ θητεία
Χοενστάουφεν 5 Δεκεμβρίου 1212 22 Νοεμβρίου 1220 26 Δεκεμβρίου 1250 Γιος του Ερρίκου Δ΄
αντίπαλος βασιλιάς του Όθωνα Δ΄ μέχρι 5 Ιουλίου 1215
  Ερρίκος
συμβασιλιάς

(Heinrich (VII))
Χοενστάουφεν 23 Απριλίου 1220 15 Αυγούστου 1235 Γιος του Φρειδερίκου Β΄
Βασιλιάς της Γερμανίας υπό τον πατέρα του, 1220–1235
  Κορράδος Δ΄
(Konrad IV)
Χοενστάουφεν Μάιο 1237 1 Μαΐου 1254 Γιος του Φρειδερίκου Β΄
Βασιλιάς της Γερμανίας υπό τον πατέρα του, 1237–1250

Μεσοβασιλεία (Interregnum)

Επεξεργασία
Εικόνα Όνομα Οίκος Βασιλιάς Αυτοκράτορας Τέλος Σημειώσεις
  Ερρίκος Ράσπε
(Heinrich Raspe)
Οίκος των Λουδοβικιδών 22 Μαϊου 1246 16 Φεβρουαρίου 1247 Αντίπαλος βασιλιάς στον Φρειδερίκο Β΄ και εγγονός του δισέγγονου του Ερρίκου Δ΄
  Γουλιέλμος
(Wilhelm von Holland)
Οίκος της Ολλανδίας 3 Οκτωβρίου 1247 28 Ιανουαρίου 1256 Αντίπαλος βασιλιάς στον Φρείδερίκο Β΄ και τον Κορράδο Δ΄, 1247–1254
  Ριχάρδος
(Richard von Cornwall)
Οίκος του Ανζού (Πλανταγενέτες) 13 Ιανουαρίου 1257 2 Απριλίου 1272 Γαμπρός του Φρειδερίκου Β, αντίπαλος βασιλιάς στον Αλφόνσο της Καστίλης, δεν κατείχε κάποια πραγματική εξουσία
  Αλφόνσος
(Alfons von Kastilien)
Οίκος της Ιβρέας 1 Απριλίου 1257 1275 Εγγονός του Φίλιππου, αντίπαλος βασιλιάς στον Ριχάρδο της Κορνουάλης, δεν είχε εξουσία, αργότερα αντιτάχθηκε στον Ροδόλφο Α΄. Παραιτήθηκε από τις αξιώσεις το 1275, πέθανε το 1284
Εικόνα Όνομα Οίκος Βασιλιάς Αυτοκράτορας Τέλος Σημειώσεις
  Ροδόλφος Α΄
(Rudolf I von Habsburg)
Αψβούργοι 29 Σεπτεμβρίου 1273 15 Ιουλίου 1291 Πρώτος του Οίκου των Αψβούργων
  Αδόλφος
(Adolf von Nassau)
Νασσάου 5 Μαΐου 1292 23 Ιουνίου 1298 Σύμφωνα με κάποιους ιστορικούς, της εκλογής του Αλφόνσου προηγήθηκε σύντομη βασιλεία του Κονράνδου Β΄ του Τεκ
  Αλβέρτος Α΄
(Albrecht I von Habsburg)
Αψβούργοι 24 Ιουνίου 1298 1 Μαΐου 1308 Γιος του Ροδόλφου Α΄, αντίπαλος βασιλιάς του Αδόλφου της Γερμανίας, 1298
Εικόνα Όνομα Οίκος Βασιλιάς Αυτοκράτορας Τέλος Σημειώσεις
  Ερρίκος Ζ΄
(Heinrich VII, Luxemburger)
Λουξεμβούργου 27 Νοεμβρίου 1308 13 Ιουνίου 1311 24 Αυγούστου 1313  
  Λουδοβίκος Δ΄
(Ludwig IV, der Bayer, Wittelsbacher)
Βίττελσμπαχ 20 Οκτωβρίου 1314 17 Ιανουαρίου 1328 11 Οκτωβρίου 1347 Εγγονός του Ροδόλφου Α΄, αντίπαλος βασιλιάς στον Φρειδερίκο τον Ωραίο, 1314–1322
  Φρειδερίκος ο ωραίος
(Friedrich der Schöne, Habsburger)
συμβασιλιάς
Αψβούργων 19 Οκτωβρίου 1314/
5 Σεπτεμβρίου 1325
28 Σεπτεμβρίου 1322/
13 Ιανουαρίου 1330
Γιος του Αλβέρτου Α
αντίπαλος βασιλιάς στον Λουδοβίκο Δ΄, 1314–1322
συμβασιλέας με τον Λουδοβίκο, 1325–1330
  Κάρολος Δ΄
(Karl IV von Luxemburg)
Λουξεμβούργου 11 Ιουλίου 1346 5 Απριλίου 1355 29 Νοεμβρίου 1378 Εγγονός του Ερρίκου Ζ΄, αντίπαλος βασιλιάς στον Λουδοβίκο Δ΄, 1346–1347
επίσης Βασιλιάς της Βοημίας, Βασιλιάς της Ιταλίας, και Αυτοκράτορας της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας
  Γκύντερ
(Günther von Schwarzburg)
Σβάρτσμπουρκ 30 Ιανουαρίου 1349 24 Μαΐου 1349 Αντίπαλος βασιλιάς του Κάρολου Δ΄
  Βεντσεσλάβος
(Wenzel von Luxemburg)
Λουξεμβούργου 10 Ιουνίου 1376 20 Αυγούστου 1400 Γιος του Καρόλου Δ΄, βασιλιάς της Γερμανίας υπό τον πατέρα του 1376–1378, εκθρόνιση το 1400
επίσης από κληρονομιά Βασιλιάς της Βοημίας, πέθανε το 1419
  Ρούπρεχτ
(Ruprecht von der Pfalz, Wittelsbacher)
Βίττελεσμπαχ 21 Αυγούστου 1400 18 Μαΐου 1410 Μικρός μικρανεψιός του Λουδοβίκου Δ΄
  Σιγισμούνδος
(Sigismund von Luxemburg)
Λουξεμβούργου 20 Σεπτεμβρίου 1410
/21 Ιουλίου 1411
3 Μαΐου 1433 9 Δεκεμβρίου 1437 Γιος του Καρόλου Δ΄
  Ιάκωβος
(Jobst von Mähren, Luxemburger)
Λουξεμβούργου 1 Οκτωβρίου 1410 8 Ιανουαρίου 1411 Ανιψιός του Καρόλου Δ΄, αντίπαλος βασιλιάς στον Σιγισμούνδο
Εικόνα Όνομα Οίκος Βασιλιάς Αυτοκράτορας Τέλος Σημειώσεις
  Αλβέρτος Β΄
(Albrecht II)
Αψβούργων 18 Μαρτίου 1438 27 Οκτωβρίου 1439 4ου βαθμού κατιών του Αλβέρτου Α΄
γαμπρός του Σιγισμούνδου
  Φρειδερίκος Γ΄
(Friedrich III)
Αψβούργων 2 Φεβρουαρίου 1440 16 Μαρτίου 1452 19 Αυγούστου 1493 4ου βαθμού κατιών του Αλβέρτου Α΄, δεύτερος ξάδελφος του Αλβέρτου Β΄
  Μαξιμιλιανός Α΄
(Maximilian I)
Αψβούργων 16 Φεβρουαρίου 1486 4 Φεβρουαρίου 1508
εκλεγμένος αυτοκράτορας
12 Ιανουαρίου 1519 Γιος του Φρειδερίκου Γ΄, Βασιλιάς της Γερμανίας υπό τον πατέρα του, 1486–1493, υιοθέτησε τον τίτλο εκλεγμένος-αυτοκράτορας το 1508 με τη συγκατάθεση του Πάπα
  Κάρολος Ε΄
(Karl V)
Αψβούργων 28 Ιουνίου 1519 24 Φεβρουαρίου 1530 3 Αυγούστου 1556 Εγγονός του Μαξιμιλιανού Α΄, πέθανε 21 Σεπτεμβρίου 1558
  Φερδινάνδος Α΄
(Ferdinand I)
Αψβούργων 5 Ιανουαρίου 1531 14 Μαρτίου 1558
εκλεγμένος αυτοκράτορας
25 Ιουλίου 1564 Εγγονός του Μαξιμιλιανού Α΄, αδελφός του Καρόλου Ε΄, Βασιλιάς της Γερμανίας υπό τον αδελφό του, 1531–1556, ο τελευταίος βασιλιάς που στέφτηκε στον Καθεδρικό του Άαχεν. Εκλεγμένος-Αυτοκράτορας
  Μαξιμιλιανός Β΄
(Maximilian II)
Αψβούργων 22 Νοεμβρίου 1562 25 Ιουλίου 1564
εκλεγμένος αυτοκράτορας
12 Οκτωβρίου 1576 Γιος του Φερδινάνδου Α΄
Βασιλιάς της Γερμανίας υπό τον πατέρα του, 1562–1564
  Ροδόλφος Β΄
(Rudolf II)
Αψβούργων 27 Οκτωβρίου 1575 2 Νοεμβρίου 1576
εκλεγμένος αυτοκράτορας
20 Ιανουαρίου 1612 Γιος του Μαξιμιλιανού Β΄
Βασιλιάς της Γερμανίας υπό τον πατέρα του, 1575–1576
  Ματθίας
(Matthias)
Αψβούργων 13 Ιουνίου 1612 13 Ιουνίου 1612
εκλεγμένος αυτοκράτορας
20 Μαρτίου 1619 Γιος του Μαξιμιλιανού Β΄
  Φερδινάνδος Β΄
(Ferdinand II)
Αψβούργων 28 Αυγούστου 1619 28 Αυγούστου 1619
εκλεγμένος αυτοκράτορας
15 Φεβρουαρίου 1637 Τρισέγγονος του Φερδινάνδου Α΄
  Φερδινάνδος Γ΄
(Ferdinand III)
Αψβούργων 22 Δεκεμβρίου 1636 15 Φεβρουαρίου 1637
εκλεγμένος αυτοκράτορας
2 Απριλίου 1657 Γιος του Φερδινάνδου Β΄
Βασιλιάς της Γερμανίας υπό τον πατέρα του 1636–1637
  Φερδινάνδος Δ΄
(Ferdinand IV)
Αψβούργων 31 Μαΐου 1653 9 Ιουλίου 1654 Γιος του Φερδινάνδου Γ΄
Βασιλιάς της Γερμανίας υπό τον πατέρα του
  Λεοπόλδος Α΄
(Leopold I)
Αψβούργων 18 Ιουλίου 1658 18 Ιουλίου 1658
εκλεγμένος αυτοκράτορας
5 Μαΐου 1705 Γιος του Φερδινάνδου Γ΄
  Ιωσήφ Α΄
(Joseph I)
Αψβούργων 23 Ιανουαρίου 1690 5 Μαΐου 1705
εκλεγμένος αυτοκράτορας
17 Απριλίου 1711 Γιος του Λεοπόλδου Α΄, Βασιλιάς της Γερμανίας υπό τον πατέρα του 1690–1705
  Κάρολος ΣΤ΄
(Karl VI)
Αψβούργων 27 Οκτωβρίου 1711 27 Οκτωβρίου 1711
εκλεγμένος αυτοκράτορας
20 Οκτωβρίου 1740 Γιος του Λεοπόλδου Α΄
Εικόνα Όνομα Οίκος Βασιλιάς Αυτοκράτορας Τέλος Σημειώσεις
  Κάρολος Ζ΄
(Karl VII)
Βίττελσμπαχ 14 Ιανουαρίου 1742 14 Ιανουαρίου 1742
εκλεγμένος αυτοκράτορας
20 Ιανουαρίου 1745 Τρισέγγονος του Φερδινάνδου Β΄, σύζυγος της Μαρίας Αμαλίας, κόρης του Ιωσήφ Α΄
Εικόνα Όνομα Οίκος Βασιλιάς Αυτοκράτορας Τέλος Σημειώσεις
  Φραγκίσκος Α΄
(Franz I)
Λωρραίνης 13 Σεπτεμβρίου 1745 13 Σεπτεμβρίου 1745
εκλεγμένος αυτοκράτορας
18 Αυγούστου 1765 Δισέγγονος του Φερδινάνδου Γ΄, σύζυγος της Μαρίας Θηρεσίας, κόρης του Καρόλου Δ΄
  Ιωσήφ Β΄
(Joseph II)
Αψβούργων-Λωρραίνης 27 Μαρτίου 1764 18 Αυγούστου 1765
εκλεγμένος αυτοκράτορας
20 Φεβρουαρίου 1790 Γιος του Φραγκίσκου Α΄ και της Μαρίας Θηρεσίας, Βασιλιάς της Γερμανίας υπό τον πατέρα του, 1764–1765
  Λεοπόλδος Β΄
(Leopold II)
Αψβούργων-Λωρραίνης 30 Σεπτεμβρίου 1790 30 Σεπτεμβρίου 1790
εκλεγμένος αυτοκράτορας
1 Μαρτίου 1792 Son of Francis I and Maria Theresa
  Φραγκίσκος Β´
(Franz II)
α΄θητεία
Αψβούργων-Λωρραίνης 7 Ιουλίου 1792 7 Ιουλίου 1792
εκλεγμένος αυτοκράτορας
6 Αυγούστου 1806 Γιος του Λεοπόλδου Β΄, διέλυσε την Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, επίσης Αυτοκράτορας της Αυστρίας 1804–1835, Πρόεδρος της Γερμανικής Συνομοσπονδίας (1815-1835), πέθανε το 1835

Γερμανικές συνομοσπονδίες, 1806–1871

Επεξεργασία

Συνομοσπονδία του Ρήνου, 1806–1813

Επεξεργασία
Όνομα Εικόνα Τίτλος Οίκος Αρχή Τέλος
Ναπολέων
Αυτοκράτορας των Γάλλων
(Napoléon I, Kaiser der Franzosen)
  Προτέκτορας της
Συνομοσπονδίας του Ρήνου
Βοναπάρτης 25 Ιουλίου 1806 19 Οκτωβρίου 1813

Γερμανική Συνομοσπονδία, 1815–1866

Επεξεργασία
Όνομα Εικόνα Τίτλος Οίκος Αρχή Τέλος
Φραγκίσκος
Αυτοκράτορας της Αυστρίας
(Franz I, Kaiser von Österreich)
β΄ θητεία
  Πρόεδρος της
Γερμανικής Συνομοσπονδίας
Αψβούργων-Λωρραίνης 20 Ιουνίου 1815 2 Μαρτίου 1835
Φερδινάνδος
Αυτοκράτορας της Αυστρίας
(Ferdinand I, Kaiser von Österreich)
  Πρόεδρος της
Γερμανικής Συνομοσπονδίας
Αψβούργων-Λωρραίνης 2 Μαρτίου 1835 12 Ιουλίου 1848
Ιωάννης
(Erzherzog Johann von Österreich)
  Αυτοκρατορικός βικάριος[3] Αψβούργων-Λωρραίνης 12 Ιουλίου 1848 20 Δεκεμβρίου 1849
Φρειδερίκος-Γουλιέλμος
(Friedrich Wilhelm IV, König von Preußen)
  Εκλεγμένος Αυτοκράτορας των Γερμανών Χοεντσόλερν εκλέχθηκε Αυτοκράτορας των Γερμανών από το Κοινοβούλιο της Φρανκφούρτης στις 28 Μαρτίου 1849, αλλά αρνήθηκε το στέμμα στις 3 Απριλίου 1849
Πρόεδρος της
Ένωσης της Ερφούρτης
26 Μαΐου 1849 29 Νοεμβρίου 1850
Φραγκίσκος Ιωσήφ
Αυτοκράτορας της Αυστρίας
(Franz Joseph I, Kaiser von Österreich)
  Πρόεδρος της
Γερμανικής Συνομοσπονδίας
Αψβούργων-Λωρραίνης 1 Μαΐου 1850 24 Αυγούστου 1866

Βόρεια Γερμανική Συνομοσπονδία, 1867–1871

Επεξεργασία
Όνομα Εικόνα Τίτλος Οίκος Αρχή Τέλος
Γουλιέλμος Α΄
Βασιλιάς της Πρωσίας
(Wilhelm I, König von Preußen)
 
Πρόεδρος της
Βόρειας Γερμανικής Συνομοσπονδίας
Χοεντσόλερν 1 Ιουλίου 1867 18 Ιανουαρίου 1871[4]

Γερμανική Αυτοκρατορία, 1871–1918

Επεξεργασία
Όνομα Εικόνα Τίτλος Οίκος Αρχή Τέλος
Γουλιέλμος Α΄
Γερμανός Αυτοκράτορας
(Wilhelm I, Deutscher Kaiser)
 
Γερμανός Αυτοκράτορας Χοεντσόλερν 18 Ιανουαρίου 1871 9 Μαρτίου 1888
Φρειδερίκος
Γερμανός Αυτοκράτορας
(Friedrich III, Deutscher Kaiser)
 
Γερμανός Αυτοκράτορας Χοεντσόλερν 9 Μαρτίου 1888 15 Ιουνίου 1888
Γουλιέλμος Β΄,
Γερμανός Αυτοκράτορας
(Wilhelm II, Deutscher Kaiser)
 
Γερμανός Αυτοκράτορας Χοεντσόλερν 15 Ιουνίου 1888 9/28 Νοεμβρίου 1918[5]


Παραπομπές

Επεξεργασία
  1. Germany - Britannica Educational Publishing
  2. 2,0 2,1 2,2 2,3 Medieval Europeans: studies in ethnic identity and national perspectives in medieval Europe By Alfred P. Smyth, Palgrave Macmillan (1998), p. 64
  3. εκλεγμένος από το Κοινοβούλιο της Φρανκφούρτης ως Αυτοκρατορικός Βικάριος του νέου Γερμανικού Ράιχ. Η Γερμανική Συνομοσπονδία θεωρούνταν διαλυμένη.
  4. Ανακηρύχθηκε εκείνη τη μέρα Γερμανός Αυτοκράτορας.
  5. Η παραίτηση ανακοινώθηκε από τον Καγγελάριο στις 9 νοεμβρίου, και ο Αυτοκράτορας αναχώρισε στην εξορία στην Ολλανδία. Δεν παραιτήθηκε επίσημα μέχρι τις 28 Νοεμβρίου.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία