Η βασιλική δέλτοςτο φυσίγγιο) είναι ωοειδής φυσαλίδα που περιέχει το όνομα του Φαραώ στα ιερογλυφικά. Το πλαίσιο που περικλείει το όνομα του Φαραώ έχει προστατευτική ιδιότητα και τον προφυλάσσει από κάθε κακό.

Οι βασιλικές δέλτοι των Φαραώ της δευτέρας Δυναστείας

Τις βασιλικές δέλτους συναντούμε από τον καιρό του Αρχαίου Βασιλείου, και συγκεκριμένα από τον Φαραώ Νέμπκα, όπου το όνομα του Φαραώ και του αυτοκρατορικού διαδόχου εγγράφονται σε ελλειπτική φυσαλίδα. Αργότερα, από την εποχή του Μεσαίου Βασιλείου επεκτείνεται η χρήση της βασιλικής δέλτου και για τα ονόματα ορισμένων βασιλισσών και των πριγκιπισσών, ενώ στην εποχή του Νέου Βασιλείου η χρήση της βασιλικής δέλτου αποτελεί πια καθιερωμένο κανόνα για όλες τις βασίλισσες.

Η αρχική μορφή της βασιλικής δέλτου ήταν εμπνευσμένη από το σύμβολο Σεν, μια στρογγυλή θηλιά από σχοινί, που συμβόλιζε την αιωνιότητα, το άπειρο, και είχε μαγικές, προστατευτικές ιδιότητες. Το σύμβολο Σεν είναι ολοστρόγγυλο με τα δύο άκρα του σχοινιού να σχηματίζουν γραμμή κάτω από τον κύκλο. Προκειμένου να περικλείσει το όνομα του Φαραώ, η βασιλική δέλτος έχει σχήμα πιο μακρόστενο. Στις πιο επιμελημένες απεικονίσεις διακρίνουμε ότι το περίβλημα της βασιλικής δέλτου αποτελείται από διπλό σχοινί, που είναι δεμένο κόμπο κάτω από το πλαίσιο και τα άκρα του σχηματίζουν μια ευθεία γραμμή. Το όνομα του Φαραώ διαβάζεται από το αντίκρυ άκρο με κατεύθυνση προς τον κόμπο, και μπορεί να είναι γραμμένο είτε οριζόντια, είτε κάθετα.

Ερμηνεία της βασιλικής δέλτου Επεξεργασία

Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι πίστευαν ότι το πλαίσιο του συμβόλου Σεν είχε μαγικές ιδιότητες και προστάτευε αυτό που περιέβαλλε, όπως ο θεός Ήλιος προστατεύει την γη, την οποία περιφέρει.

Σημασία για την αιγυπτιολογία Επεξεργασία

Οι αιγυπτιολόγοι από νωρίς υπέθεσαν ότι η βασιλική δέλτος περιείχε το όνομα του Φαραώ. Η μελέτη των βασιλικών δελτών συνέβαλε στην αποκρυπτογράφηση των ιερογλυφικών, διότι τα ονόματα των Φαραώ υπήρχαν και σε άλλα κείμενα στην ελληνική και σε άλλες γλώσσες.

Πηγές Επεξεργασία

  • Jürgen von Beckerath: Handbuch der ägyptischen Königsnamen. Münchner Ägyptologische Studien. Bd. 49. Philipp von Zabern, Mainz 1999, ISBN 3-8053-2591-6
  • Hans Bonnet: Lexikon der ägyptischen Religionsgeschichte. Nikol-Verlag, Hamburg 2000, ISBN 3-937872-08-6
  • Alberto Siliotti: Das Tal der Könige. Archäologischer Reiseführer. Karl Müller Verlag, Köln 2001, ISBN 88-8095-602-7