Βελτιστοποίηση για τις μηχανές αναζήτησης

Bελτιστοποίηση των ιστοσελίδων και της παρουσίας τους στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης

Βελτιστοποίηση Ιστοσελίδων για τις Μηχανές Αναζήτησης ή SEO (αγγλικά: search engine optimization) είναι οι διαδικασίες βελτιστοποίησης στη δομή, στο περιεχόμενο και στα τεχνικά χαρακτηριστικά ενός ιστότοπου, ώστε να είναι φιλικός προς τους χρήστες και τις μηχανές αναζήτησης του διαδικτύου.

Στόχος είναι η κατάταξη ενός ιστότοπου στις υψηλότερες θέσεις των αποτελεσμάτων των μηχανών αναζήτησης του διαδικτύου, ώστε να αυξηθεί ποιοτικά και ποσοτικά ο αριθμός επισκεπτών του.[1]  Χωρίζεται σε On Site SEO και Off Site SEO.[2]

On Site SEO Επεξεργασία

Με τον όρο On Site SEO ή On Page SEO εννοούμε τις διαδικασίες βελτιστοποίησης στη δομή, στο περιεχόμενο και στα τεχνικά χαρακτηριστικά ενός ιστότοπου, ώστε να είναι φιλικός προς τους χρήστες και τις μηχανές αναζήτησης της Google.[1][2][3]

Η βελτιστοποίηση μιας ιστοσελίδας On Page ή On Site περιέχει πολλές τεχνικές, μερικές από αυτές είναι η βελτιστοποίηση της ταχύτητας, της ασφάλειας και του κώδικα ενός ιστοτόπου.

Off Site SEO Επεξεργασία

Με τον όρο Off Site SEO ή Off Page SEO αναφερόμαστε στις ενέργειες οικοδόμησης εξωτερικών συνδέσμων (back links) προς έναν ιστότοπο, με σκοπό την κατάταξή του σε υψηλότερες θέσεις στα οργανικά (φυσικά-μη διαφημιστικά) αποτελέσματα στις μηχανές αναζήτησης της Google.[2][4][3][5]

Λεπτομέρειες και τεχνικές Επεξεργασία

Οι βασικές τεχνικές για βελτιστοποίηση στις μηχανές αναζήτησης περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Δημιουργία ή βελτίωση του περιεχομένου ώστε να είναι φιλικό και ενδιαφέρον στον επισκέπτη αλλά και προσπελάσιμο από τις μηχανές αναζήτησης όπως η Google
 • Λέξεις κλειδιά στον τίτλο και στα υπόλοιπα χαρακτηριστικά μιας σελίδας και των στοιχείων της (ALT, rel, title, κλπ)
 • Λέξεις κλειδιά σε συνδέσμους από άλλες ιστοσελίδες προς μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα
 • Λέξεις κλειδιά που εμφανίζονται μέσα στο κείμενο της ιστοσελίδας
 • Δημοτικότητα μιας ιστοσελίδας όπως μετράται από τους αλγόριθμους κατάταξης (π.χ. PageRank της Google).

Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία που πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην ιστοσελίδα ώστε να βοηθά στην καλύτερη κατάταξη της στις μηχανές αναζήτησης είναι η συνάφεια μεταξύ του τίτλου, της περιγραφής, των λέξεων κλειδιών και του περιεχομένου της κάθε σελίδας.

Βασικό ρόλο, παίζει ο τίτλος κάθε σελίδας. Θα πρέπει να περιλαμβάνει όσο το δυνατό περισσότερες από τις λέξεις-κλειδιά που έχουν καθοριστεί, αλλά ο τίτλος καλό είναι να παραμένει μικρότερος από τους 70 χαρακτήρες. Οι μηχανές αναζήτησης δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στις ετικέτες h1 και h2.

Η χρήση των λέξεων-κλειδιών είναι ζωτικής σημασίας για την επισήμανση ενός ιστοτόπου από τις μηχανές αναζήτησης. Αν στον ιστοτόπο περιλαμβάνονται περισσότερες από μια σελίδες, οι λέξεις-κλειδιά πρέπει να εμφανίζονται σε όλες. Βασικός παράγοντας, επίσης, είναι οι λέξεις-κλειδιά να συμπεριλαμβάνονται όσο το δυνατό περισσότερες φορές στον κορμό του κυρίως κειμένου της σελίδας. Αυτό συμβαίνει επειδή οι περισσότερες μηχανές αναζήτησης τις "ψάχνουν" και στο κυρίως κείμενο. Αν δεν συναντήσουν μια λέξη-κλειδί στο κυρίως κείμενο, απλά την αγνοούν.

Πρέπει να δίνεται όμως ιδιαίτερη προσοχή να μην γίνεται "υπερβολική επανάληψη" των λέξεων-κλειδιών, καθώς οι μηχανές αναζήτησης μπορεί να τη θεωρήσουν ανεπιθύμητη. Μόλις δημιουργήσετε το κείμενο σας, είναι απαραίτητο να δείτε πόσες λέξεις κλειδιά έχετε τοποθετήσει στο άρθρο σας. Η Google αποδέχεται τη συχνότητα των ίδιων λέξεων περίπου στο 7%.

Ορισμένοι από αυτούς που «στήνουν» ιστοσελίδες πιστεύουν ότι η σελίδα γίνεται ελκυστική με τις εικόνες. Αυτό ισχύει για τους επισκέπτες της σελίδας, όχι όμως και για τις μηχανές αναζήτησης, οι οποίες δεν είναι ικανές να εντοπίσουν εικόνες. Κι όμως, υπάρχουν μηχανές αναζήτησης εικόνων στο διαδίκτυο. Πώς εντοπίζουν τις εικόνες; Η απάντηση είναι και πάλι λέξεις-κλειδιά για καθεμία από τις εικόνες που τοποθετούνται στον ιστοχώρο.

Στο διαδίκτυο κυκλοφορούν προγράμματα (συνήθως επί πληρωμή) αλλά και εταιρείες, οι οποίες με συνδρομή αναλαμβάνουν να εντοπίζουν τις 500 ή 1000 "κορυφαίες" λέξεις-κλειδιά και να τις αποστέλλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στους χρήστες τους. Δίνουν, επίσης, και κατευθυντήριες γραμμές για τη βελτιστοποίηση, πολλές φορές δωρεάν.

Αμφιλεγόμενο σημείο, ωστόσο, παραμένουν οι μεταεπισημάνσεις (META tags). Δεν έχει διαπιστωθεί επακριβώς πόσο προσμετρώνται από τις μηχανές αναζήτησης, ωστόσο η σύσταση των ειδικών είναι να συμπληρώνονται σωστά τα πεδία μεταεπισημάνσεων για λέξεις-κλειδιά και μεταπεριγραφή.

Για να έχουμε ικανοποιητικά αποτελέσματα χρειάζεται να γίνει διεξοδικός έλεγχος των κύριων ανταγωνιστών μας αλλά και μια έρευνα πάνω στις λέξεις-κλειδιά με εργαλεία.[6] Όταν δεν γίνει μια σοβαρή δουλειά πάνω στο θέμα αυτό, συχνά το SEO αποτυγχάνει και επίσης καταλήγουμε να βρισκόμαστε συνεχώς σε ένα φαύλο κύκλο στον οποίο «δοκιμάζουμε λέξεις-κλειδιά και δεν βλέπουμε αποτέλεσμα».

Πρέπει να αναγνωρίσουμε πως υπάρχουν πολλοί περισσότεροι παράγοντες που ενδέχεται να συμβάλλουν αρνητικά ή θετικά στην προσπάθειά μας. Οι τελευταίες έρευνες της Google (2017) δείχνουν ότι η πιθανότητα εγκατάλειψης μιας σελίδας (Bounce rate) αυξάνεται κατά 32% όταν ο χρόνος φόρτωσης της σελίδας αυξηθεί από το 1 στα 3 δευτερόλεπτα. Το ποσοστό εγκατάλειψης αυξάνεται κατά 90% όταν ο χρόνος φόρτωσης πάει από το 1 στα 5 δευτερόλεπτα, ενώ αν για τη φόρτωση της σελίδας χρειαστούν 10 δευτερόλεπτα το ποσοστό εγκατάλειψης αυξάνεται κατά 123%.[7] Για τις μηχανές αναζήτησης, ένας καλός χρόνος φόρτωσης μιας σελίδας είναι ένα σημάδι μιας υγιούς ιστοσελίδας που ευχαριστεί τους πελάτες και ως εκ τούτου θα πρέπει να ανταμείβεται με υψηλότερη κατάταξη. Η Google χρησιμοποιεί μια μέτρηση που ονομάζεται Σκορ Ταχύτητας Σελίδας (Page Speed score). Έχει μια κλίμακα μεταξύ 0-100 μονάδων. Όσο καλύτερος είναι ο χρόνος φόρτωσης ενός ιστοτόπου, τόσο υψηλότερη είναι η βαθμολογία που λαμβάνει. Η Google θεωρεί ότι ένας ιστότοπος έχει καλές επιδόσεις αν έχει βαθμολογία από 85/100 και πάνω.[8]

Τα τελευταία χρόνια, με την αύξηση της χρήσης των κινητών τηλεφώνων για την πλοήγηση στο διαδίκτυο, βαρίνουσα σημασία έχει αποκτήσει και ο όρος Mobile SEO,[9] οι πρακτικές εκείνες δηλαδή που βελτιστοποιούν μια ιστοσελίδα για τις μηχανές αναζήτησης όταν ο χρήστης χρησιμοποιεί κινητό τηλέφωνο ή τάμπλετ.

Νομικά προηγούμενα Επεξεργασία

Στις 17 Οκτωβρίου 2002, η SearchKing κατέθεσε μήνυση στο Επαρχιακό Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών, στη Δυτική Περιφέρεια της Οκλαχόμας, κατά της μηχανής αναζήτησης Google. Ο ισχυρισμός του SearchKing ήταν ότι οι τακτικές της Google για την αποτροπή του spamdexing αποτελούσαν αδικοπρακτική παρέμβαση στις συμβατικές σχέσεις. Στις 27 Μαΐου 2003, το δικαστήριο έκανε δεκτή την πρόταση της Google για απόρριψη της καταγγελίας επειδή η SearchKing "απέτυχε να δηλώσει μια αξίωση για την οποία μπορεί να χορηγηθεί ελάφρυνση".[10]

Τον Μάρτιο του 2006, η KinderStart υπέβαλε αγωγή κατά της Google σχετικά με τις κατατάξεις στις μηχανές αναζήτησης. Ο ιστότοπος του KinderStart αφαιρέθηκε από το ευρετήριο της Google πριν από την αγωγή και η επισκεψιμότητα στον ιστότοπο μειώθηκε κατά 70%. Στις 16 Μαρτίου 2007, το Περιφερειακό Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Βόρεια Περιφέρεια της Καλιφόρνιας (τμήμα Σαν Χοσέ) απέρριψε την καταγγελία του KinderStart χωρίς άδεια τροποποίησης και εν μέρει αποδέχθηκε την πρόταση της Google για κυρώσεις του Κανονισμού 11 κατά του δικηγόρου του KinderStart, απαιτώντας του να πληρώσει μέρος των νομικών εξόδων της Google.[10]

Παραπομπές Επεξεργασία

 1. 1,0 1,1 Moz (16 Μαρτίου 2018). «What is SEO?». Moz (στα Αγγλικά). Ανακτήθηκε στις 19 Μαρτίου 2018. 
 2. 2,0 2,1 2,2 «What is the Difference Between Onsite and Offsite SEO?». www.digitalmarketingpro.net (στα Αγγλικά). Ανακτήθηκε στις 19 Μαρτίου 2018. 
 3. 3,0 3,1 «Defining the Difference between Off-Site SEO and On-Site SEO». prchecker.net (στα Αγγλικά). Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 5 Οκτωβρίου 2014. Ανακτήθηκε στις 19 Μαρτίου 2018. 
 4. Moz (16 Μαρτίου 2018). «What is Off-Site SEO?». Moz (στα Αγγλικά). Ανακτήθηκε στις 19 Μαρτίου 2018. 
 5. admin (25 Αυγούστου 2023). «Link Building: Τι είναι και ποια είναι τα οφέλη του για το SEO». SocialFix (στα Αγγλικά). Ανακτήθηκε στις 25 Αυγούστου 2023. 
 6. «SEO Tools». Texnologia.net. 
 7. «Page speed as a ranking factor: what you need to know • Yoast» (στα αγγλικά). Yoast. 2017-04-04. https://yoast.com/page-speed-ranking-factor/. Ανακτήθηκε στις 2018-03-07. 
 8. «Page Speed Matters! Why You Need to Improve Yours Today» (στα αγγλικά). Marketing Land. 2013-08-28. https://marketingland.com/page-speed-matters-why-you-need-to-improve-yours-today-56774. Ανακτήθηκε στις 2018-03-07. 
 9. «Mobile SEO: The Definitive Guide». Backlinko (στα Αγγλικά). 21 Μαρτίου 2018. Ανακτήθηκε στις 28 Ιουλίου 2022. 
 10. 10,0 10,1 «Search engine optimization» (στα αγγλικά). Wikipedia. 2022-04-13. https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Search_engine_optimization&oldid=1082522144. 

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία