Βιβλική αρχαιολογία

κλάδος της αρχαιολογίας

Ο όρος βιβλική αρχαιολογία χρησιμοποιείται από την ακαδημαϊκή έρευνα για να προσδιορίσει την αρχαιολογία της Παλαιστίνης και την εποχή του Χαλκού (περ. 3000–1200 ΠΚΕ) και την εποχή του Σιδήρου (περ. 1200–586 ΠΚΕ) δηλαδή τη χρονολογική περίοδο της Παλαιάς Διαθήκης, όταν η περιοχή κατοικείτο από τους Χαναναίους και τους Ισραηλίτες[1].

Η βιβλική αρχαιολογία θεωρείται κλάδος της συροπαλαιστινιακής αρχαιολογίας που διεξάγεται στην περιοχή μεταξύ του σύγχρονου Ισραήλ, της Ιορδανίας, του Λιβάνου και της Συρίας. Είναι η αρχαιολογία που ασχολείται με τις εξιστορήσεις, τις περιγραφές και τις συζητήσεις της Παλαιάς και ενίοτε της Καινής Διαθήκης, από τη δεύτερη χιλιετία π.Χ., την εποχή του Αβραάμ και των Πατριαρχών, μέσω της ρωμαϊκής περιόδου στην πρώτη χιλιετία Κ.Ε.[2]

Περιοδολόγηση

Επεξεργασία

Περιοδολόγηση βάσει του Eric H. Cline[3] και του Mercer Dictionary of the Bible για ύστερες περιόδους[4].

 • Νεολιθική περίοδος: περ. 8500–4300 ΠΚΕ
  • Ακεραμεική Νεολιθική = περ. 8500–6000
   • Ακεραμεική Νεολιθική Α = περ. 8500–7500
   • Ακεραμεική Νεολιθική Β = 7500–6000
  • Κεραμεική Νεολιθική: 6000–4300 π.Χ.
   • Κεραμεική Νεολιθική A = 6000–5000
   • Κεραμεική Νεολιθική B = 5000–4300
 • Χαλκολιθική περίοδος: 4300–3300 ΠΚΕ
 • Εποχή του Χαλκού: 3300-1200 ΠΚΕ
  • Πρώιμη εποχή του Χαλκού = 3300-2300 ΠΚΕ
   • Πρώιμη εποχή του Χαλκού I = 3300–3050
   • Πρώιμη εποχή του Χαλκού II – Πρώιμη εποχή του Χαλκού III = 3050–2300/2000
  • Μέση εποχή του Χαλκού = 2300/2000–1550 ΠΚΕ
   • Πρώιμη εποχή του Χαλκού IV / Μέση εποχή του Χαλκού I 2300–2000
   • Μέση εποχή του Χαλκού IIA = 2000-1800/1750
   • Μέση εποχή του Χαλκού IIB-C III = 1800/1750–1550
  • Ύστερη εποχή του Χαλκού = 1550–1200 ΠΚΕ
   • Ύστερη εποχή του Χαλκού I = 1550–1400
   • Ύστερη εποχή του Χαλκού IIA–B = 1400–1200
 • Εποχή του σιδήρου: 1200-586 ΠΚΕ
  • Εποχή του σιδήρου IA = 1200–1150
  • Εποχή του σιδήρου IB = 1150–1000
  • Εποχή του σιδήρου IIA = 1000-925
  • Εποχή του σιδήρου IIB = 925-720
  • Εποχή του σιδήρου IIC = 720-586
 • Βαβυλωνιακή περίοδος: 586-539 ΠΚΕ
 • Περσική περίοδος: 539-332 ΠΚΕ
 • Ελληνιστική περίοδος = 332-63 ΠΚΕ
  • Πρώιμη Ελληνιστική = 332-198
  • Ύστερη Ελληνιστική = 198-63
 • Ρωμαϊκή περίοδος: 63 π.Χ. -324 ΚΕ
 • Χριστιανική περίοδος: 324 - περ. 1000 ΚΕ

Παραπομπές και σημειώσεις

Επεξεργασία
 1. Magness, Jodi (2012). The archaeology of the Holy Land: from the destruction of Solomon’s Temple to the Muslim conquest. New York: Cambridge University Press. σελίδες 3–6. ISBN 978-0-521-19535-5. 
 2. Cline, Eric H. (2009). Biblical Archaeology: A Very Short Introduction. New York: Oxford University Press. σελ. 3. ISBN 978-0-19-534263-5. 
 3. Cline, E.H. (2009). Biblical Archaeology: A Very Short Introduction. New York: Oxford University Press. σελίδες 33-34. ISBN 978-0-19-534263-5. 
 4. Mills, Watson E.· Bullard, Roger Aubrey (1990). Mercer Dictionary of the Bible. Macon: Mercer University Press. σελ. 55. ISBN 9780865543737. 

Βιβλιογραφία

Επεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία