Βιβλιοπωλείο είναι συνήθως ο κτηριακός χώρος όπου διατίθενται προς πώληση πολλών ειδών βιβλία που καλύπτουν όλους τους τομείς της γνώσης. Τα βιβλιοπωλεία λειτουργούν είτε ως ανεξάρτητες μονάδες είτε ως αλυσίδες καταστημάτων. Σήμερα τα βιβλιοπωλεία με τη βοήθεια της τεχνολογίας μπορούν να έχουν και ψηφιακή υπόσταση, να παρέχουν δηλαδή τη δυνατότητα στον καταναλωτή μέσω του διαδικτύου να εντοπίσει το υλικό που τον ενδιαφέρει και να το προμηθευτεί μέσω μιας ηλεκτρονικής διαδικασίας που ορίζει το βιβλιοπωλείο. Το υλικό ενός βιβλιοπωλείου ποικίλει από βιβλία, χαρτικά, εφημερίδες μέχρι και περιοδικά ή γραφική ύλη, και ο χώρος τους χαρακτηρίζεται από την παρουσία βιβλιοθηκών όπου στεγάζονται τα βιβλία προς πώληση. Ακόμα τα βιβλιοπωλεία μπορεί να ειδικεύονται σε μια συγκεκριμένη θεματική κατηγορία και το υλικό που περιέχουν να αφορά αποκλειστικά τον τομέα που καλύπτουν, όπως για παράδειγμα τα βιβλιοπωλεία τέχνης, όπου κανείς μπορεί να βρει ότι αφορά την τέχνη και το σχέδιο ή τα βιβλιοπωλεία επιστημών που παρέχουν τους χρήστες εξειδικευμένα βιβλία για την φυσική, την χημεία ή τα μαθηματικά. Πολλά είναι και τα πανεπιστήμια που έχουν το δικό τους βιβλιοπωλείο μέσα στο χώρο του ιδρύματος με σκοπό να εφοδιάσουν τους φοιτητές/σπουδαστές τους με τα απαραίτητα εγχειρίδια. Βιβλιοπωλείο μπορεί να βρείς οπουδήποτε.

Βιβλιοπωλείο στη Μ.Βρετανία
Βιβλιοπωλείο στο Μπουένος Άιρες, Αργεντινή