Βικιπαίδεια:Αγορά/Αρχείο 2012/Φεβρουάριος

Αρχείο Αγοράς

Αυτή η σελίδα αποτελεί μέρος του Αρχείου συζητήσεων που έχουν γίνει στην Αγορά, και διατηρείται για ιστορικούς λόγους. Εάν έχετε κάτι για συζήτηση παρακαλούμε μεταβείτε στην Αγορά.

2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022


Αιτήματα προς ΕΕΛΛΑΚ/ΕΔΕΤ Επεξεργασία

Πρόκειται για μια σειρά αιτημάτων με σκοπό την πλαισίωση της συνεργασίας και κατ' επέκταση εξομάλυνση των σχέσεων με τους φορείς που προωθούν δράσεις για τη Βικιπαίδεια:

 1. Στο mywikipedia.gr και κάθε ιστότοπο και έντυπο που αναφέρεται η δράση της mywikipedia να γίνεται αναφορά σχετικά με το ποιόν και τι εκπροσωπεί το site της (π.χ. Σύνδεσμος «Ποιοί είμαστε» στην πρώτη σελίδα) και να γίνεται σαφές πως δεν εκπροσωπεί ή υποκαθιστά την κοινότητα.
 2. Να ζητείται η άδεια του ιδρύματος wikimedia όταν χρησιμοποιούνται τα λογότυπά του σε έντυπα που εκτυπώνει ή διανέμει με άλλο τρόπο η ΕΕΛΛΑΚ και τουλάχιστο να υπάρχει συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις τους σχετικά με τη χρήση των λογοτύπων και των εμπορικών σημάτων του Ιδρύματος Wikimedia.
 3. Να συζητούνται και κατ' ελάχιστο να κοινοποιούνται έγκαιρα για συζήτηση, θέματα που αφορούν την Βικιπαίδεια, σε ειδική σελίδα που θα δημιουργηθεί γιαυτό (έχει ήδη ζητηθεί πολλές φορές ανεπίσημα από την ΕΕΛΛΑΚ) και να μην διακινούνται μόνο μέσω emails.
 4. Να συμβουλεύεται η ΕΕΛΛΑΚ την κοινότητα πριν την διοργάνωση κάποιας νέας δραστηριότητας, προκειμένου να αποφεύγονται δραστηριότητες επικοινωνιακού αλλά ανούσιου (κατά την εκτίμηση της κοινότητας) χαρακτήρα και να υπάρχει συνεργασία πριν τον καθορισμό των δράσεων (συμβουλευτικός ρόλος της κοινότητας), για να γίνονται όσο το δυνατό πιο αποτελεσματικές δράσεις χωρίς να σπαταλούνται άσκοπα τα χρήματα.
 5. Να υπάρξει συνολική, ανοικτή και εύκολα προσβάσιμη πληροφόρηση για όλα τα στοιχεία του έργου που αφορά την προώθηση της Βικιπαίδειας. (Τεχνικό δελτίο-παραδοτέα,εμπλεκόμενοι, διαγωνισμοί).
 6. Να δίνεται στην κοινότητα οτιδήποτε την αφορά, που προτίθεται να δημοσιοποιήσει η ΕΕΛΛΑΚ σε μέσα ενημέρωσης και ίντερνετ, πριν τη δημοσίευσή του, ώστε να υπάρχει έλεγχος ως προς την ακρίβεια και τον σκοπό του. Να ισχύει όχι μόνο για μεμονωμένες δημοσιεύσεις αλλά και για τον σχεδιασμό σειρών δημοσιεύσεων.
 7. Για όσο διαρκεί η καμπάνια, να μην εμφανίζονται υπεύθυνοι ή υπάλληλοι της ΕΕΛΛΑΚ ως μέλη της κοινότητας ή να μιλούν εκ μέρους της.
 8. Να αναδεικνύεται περισσότερο η Βικιπαίδεια και λιγότερο η πρωτοβουλία, όπως: α) Τα υλικά (ερωτηματολόγια, φυλλάδια κλπ) να δημιουργούνται εντός χώρων της κοινότητας (outreach, παράρτημα). β) Οι νέοι χρήστες να καλούνται σε χώρους εντός Βικιπαίδειας για οδηγίες, συμβουλές, εκπαίδευση και υποστήριξη.
 9. Ανακοινώσεις από την ΕΕΛΛΑΚ για αιτήσεις συμμετοχής Βικιπαιδιστών που επιθυμούν να βοηθήσουν σε παρουσιάσεις και εργαστήρια να γίνονται προς Βικιπαιδιστές δημόσια και έγκαιρα (όχι τελευταία στιγμή). Επίσης για όσους ήδη έχουν συμμετάσχει να μη συνάγεται το συμπέρασμα ότι είναι δεδομένη η συμμετοχή τους στο μέλλον και να μην δίδονται τα στοιχεία τους σε τρίτους φορείς ή να αναρτάται φωτογραφικό υλικό χωρίς προηγούμενη σχετική συνεννόηση και έγκριση.
 10. Να ζητείται στην αγορά ή/και από το wikimedia.gr, και όχι μόνο με προσωπικά email ή τηλεφωνήματα, η συμμετοχή χρηστών σε δράσεις επικοινωνιακού χαρακτήρα (εφημερίδες, τηλεόραση κτλ).
 11. Οι κατευθυντήριες οδηγίες προς δημοσιογράφους, έντυπα κλπ να τονίζουν την διακριτή διαφορά της Βικιπαίδειας και των αξιών της από την καμπάνια για την Βικιπαίδεια. Ο στόχος είναι η καμπάνια να γίνεται, όχι να φαίνεται.

Τα παραπάνω είναι προαπαιτούμενα, εφόσον είναι επιθυμητή η συνεργασία της ΕΕΛΛΑΚ με μέλη από την κοινότητα της Βικιπαίδειας.

Ας προσυπογράψουν θετικά όσοι συμφωνούν κατά κύριο λόγο. Όσοι έχουν να προτείνουν επιπλέον ή να διορθώσουν, πριν υπογράψουν, είναι ευπρόσδεκτοι.

Στη διατύπωση του 6 δε θεωρώ ορθή «έγκριση», αλλά να δίνεται η δυνατότητα συμβουλής και συμβολής από τους Βικιπαιδιστές. --Focal Point 20:02, 29 Ιανουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]
σχόλιο αλλαγή του νο3 , όχι στην αγορά αλλά σ εκάποια άλλη υποσελίδα η πύλη η κάπου αλλού, μην γεμίζει πάλι η αγορά με ατελείωτα μπλα μπλα για την ΕΛΛΑΚ και το παράρτημα.--*tony esopiλέγε 19:55, 29 Ιανουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]
σχόλιο Μπορούμε να διαιρέσουμε την αγορά σε ενότητες όπως στην Αγγλική, ίσως. ManosHacker 19:59, 29 Ιανουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]
  Σχόλιο--Συμφωνώ με την δημιουργία ειδικής πύλης/σελίδας με έντονα εμφανές link στην Αγορά (στην λογική της ενότητας που λέει ο Μάνος) για θέματα της Κοινότητας. --Γλαύκος ρίχτο 17:30, 30 Ιανουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]
σχόλιο Μάνο, αν θέλεις επανάφερε το προηγούμενο προς το παρόν- και καταλήγουμε στη διατύπωση αργότερα. Αφού έχουν τοποθετηθεί όλοι.-Αχρήστηςσυζήτηση 23:12, 29 Ιανουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]
σχόλιο Να αφήσουμε το νέο και το παλιό με strike να φαίνεται; Νομίζω η νέα διατύπωση καλύπτει τα ίδια ακριβώς χωρίς να είναι επιθετική. ManosHacker 23:19, 29 Ιανουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]
σχόλιο Ενώ η λέξη έλεγχος είναι διαφορετική; Και πως θα γίνεται ο έλεγχος και όποιος έλεγχος δηλαδή; Είναι θέμα κατά πόσο μπορούν να εγγυηθούν ότι μπορούμε ως κοινότητα να έχουμε λόγο.--Vagrand Η σελίδα συζήτησής μου 23:41, 29 Ιανουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]
σχόλιο Νομίζω ότι από εδώ και μπρος, καλό θα ήταν να ρωτήσουμε αν υπάρχουν αντιρρήσεις, για κάθε αλλαγή που θέλουμε να κάνουμε (που δεν είναι γραμματικού/συντακτικού μόνο χαρακτήρα), πριν γίνει. -- ArielGlenn μετά το μπιπ 07:06, 30 Ιανουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]
 •   Υπέρ. Συμφωνώ.   Σχόλιο "έγκαιρα": τουλάχιστον πόσες μέρες/εβδομάδες; Αν κάτι δεν τηρείται τι θα γίνεται; -[Ανώνυμος Χρήστης] 01:49, 30 Ιανουαρίου 2012 (UTC)
Σχόλιο Φαντάζομαι 4 ημέρες, το λιγότερο, για οτιδήποτε. Αν δεν τηρείται, ακόμα και να μπορεί κάποιος, δεν θα παρίσταται κανείς στη δράση. Όποιος από εμάς το αψηφίσει μπαίνει αυτόματα σε μαύρη λίστα. Θα μπορούσε δηλαδή να έχει υπάρξει από την ΕΕΛΛΑΚ συνεννόηση μαζί του από πριν, να έχει ετοιμαστεί, και τελευταία στιγμή να ανακοινώνεται και να μη μπορεί κανείς άλλος. Εάν οι δράσεις και οι δημοσιεύσεις δεν συζητούνται και απλά ανακοινώνονται, ενδεχομένως να αναρτάται μπάνερ ενημέρωσης ώστε να προστατεύονται οι αναγνώστες. Σε δεύτερη φάση θα μπορούσαν να μαζεύονται στοιχεία και να αποστέλλονται στην επιτροπή προγραμμάτων που βγάζει τις χρηματοδοτήσεις, στην πηγή των χρημάτων, υποθέτω. ManosHacker 07:23, 30 Ιανουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

Είναι πολύ θετική η πρωτοβουλία σας να συντάξετε πλαίσιο συνεργασίας με φορείς που προωθούν την wikipedia. Όσα από τα σημεία που έχετε θέσει εμπίπτουν στο υπάρχον πλαίσιο των αποφάσεων της ΕΕΛΛΑΚ θα υλοποιηθούν άμεσα, τα υπόλοιπα θα συζητηθούν στο ΔΣ της ΕΕΛΛΑΚ όταν οριστικοποιηθεί η εσωτερική σας διαδικασία. Δυστυχώς δεν προλάβαμε την ετήσια Γενική Συνέλευση της ΕΕΛΛΑΚ που πραγματοποιήθηκε στις 27/1/2012 όπου θα μπορούσαμε να συζητήσουμε και να εγκρίνουμε το προτεινόμενο πλαίσιο συνεργασίας ώστε να μην απαιτούνται άλλες διαδικασίες.

Όταν μας υποβάλετε τις οριστικές προτάσεις σας θα κοινοποιηθούν σε όλα τα μέλη της ΕΕΛΛΑΚ, τις προτάσεις σας μπορείτε να μας τις υποβάλετε ως wikimedia.gr ή μέσω του ιδρύματος wikimedia, η ΕΕΛΛΑΚ έχει πρόσφατα ολοκληρώσει πλαίσιο συνεργασίας με τα Creative Commons και το COMMUNIA.

Όπως γνωρίζεται η mywikipedia.gr είναι μια πρωτοβουλία της ΕΕΛΛΑΚ που υλοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, με εθελοντές, φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης και την ενεργό συμμετοχή των μελών της.

Σκοπός της πρωτοβουλίας είναι η ενίσχυση της δημιουργίας ανοικτού εγκυκλοπαιδικού περιεχομένου για την εκπαίδευση, και υλοποιείται μέσα από δυο βασικές δράσεις:

1. Την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης στα θέματα του εγκυκλοπαιδισμού και του Ανοιχτού Περιεχομένου καθώς και της χρήσης και σύνταξης εγκυκλοπαιδικού περιεχομένου, προβάλλοντας το συνεργατικό παράδειγμα της Wikipedia, με ενημερωτικά σεμινάρια, εργαστήρια και ενέργειες επιμόρφωσης και κινητοποίησης

2. Την κινητοποίηση της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας στην κατεύθυνση παραγωγής ανοιχτού εγκυκλοπαιδικού περιεχομένου, ώστε αυτό να απλωθεί σε περισσότερους τομείς της εκπαίδευσης, της έρευνας και της δια βίου μάθησης και επιμόρφωσης.

Μέσα από αυτές τις δράσεις επιδιώκεται και ο εμπλουτισμός της Wikipedia στα Ελληνικά και η διεύρυνση της κοινότητας των συντακτών και χρηστών της Βικιπαίδειας με στόχο να συμβάλλουμε στην ελληνική ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια για την εκπαίδευση στον 21ο αιώνα.

Όλα τα παραδοτέα που ανήκουν ή παραχωρούνται στην ΕΕΛΛΑΚ και αφορούν την wikipedia μετα την οριστική παραλαβή τους θα καταχωρούνται στο My Wilipedia Greece , όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα καταχωρούνται στο wiki της ΕΕΛΛΑΚ. Theodoros G. Karounos 10:57, 31 Ιανουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]


Όμορφα... Μαζέψαμε τζίφρες... Και? Εγινε κάτι? Συμφωνήσαμε όλοι οι ενεργοί χρήστες σε κάποιες αρχές. Και? Τι ειναι αυτό που θα σταματήσει τους παρείσακτους, τα παράσιτα εννοώ, από το να εκμεταλεύονται την εθελοντική σεινισφορά όλων μας? Απαιτούνται μέτρα. Επαναφέρω την πρόταση που είχε κατατατεθεί στο παρελθόν( Αν θυμάμαι καλά ήταν ο γλαυκος.) Η οποία πρόταση δεν προχώρησε. Είναι καιρός να δημιουργήσουμε κοινότητα με νομική εκπροσώπηση και καταστατικό (charter), έτσι ώστε να γλυτώσουμε από τους κρατικοδίαιτα παράσιτα. Που παρασύρουν όλη την κοινότητα για πάρτι τους... Για το παιχνίδι τους! Νομίω είνα ώρα, η κοινότητα να αποκτήσει νομική υπόσταση! Όσο το αφήνουμε, κι άλλοι επιβήτορες θα εμφανίζονται...--Harkoz 16:26, 16 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

Απλά να επισημάνω ότι δεν ήταν δική μου πρόταση, ή στο ξεκίνημα όχι μόνο δική μου. Το σχέδιο του καταστατικού πολύ πριν ασχοληθώ ο ίδιος με το θέμα είχε γίνει από άλλους ενεργούς βικιπαιδιστές. Την όλη συζήτηση μπορεί κάποιος να την παρακολουθήσει στο wiki του υπό ίδρυση παραρτήματος. Θα τολμήσω να επισημάνω ότι δεν είναι κάτι απλό και θα απαιτήσει και απαιτεί σοβαρότητα, χρόνο, προσπάθεια και πόρους. Πάντα όμως είχα την άποψη ότι έστω και ως άτυπη ομάδα θα μπορούσαμε να κάνουμε πράγματα και να δώσουμε το διακριτό μας στίγμα, καθώς ο σκοπός δεν είναι να ιδρύσουμε ένα άλλο σωματείο σφραγίδα αλλά μια ομάδα ανθρώπων ζωντανή, ενεργή και με εξωστρέφεια. Ίδωμεν...--Γλαύκος ρίχτο 10:38, 17 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

Λανθασμένη αντιστοιχία τίτλου στην ελληνική και αγγλική Wikipedia Επεξεργασία

Δεν είμαι σίγουρη αν θέτω το ερώτημα στο σωστό χώρο. Αν όχι, συγχωρέστε με και υποδείξτε μου πού, για την υποβολή ανάλογων ερωτημάτων στο μέλλον. Ενημέρωσα το ελληνικό άρθρο Γιώργος Χ. Θεοχάρης και θέλησα να ενημερώσω και το αντίστοιχο στην αγγλική. Σ' αυτήν όμως είναι λανθασμένος ο τίτλος Giannis Ch. Theocharis αντί του Giοrgos Ch. Theocharis. Υπάρχει τρόπος να διορθωθεί; Κι αν ναι, πως; (στην αναζήτηση κάπου μπερδεύτηκα). Ευχαριστώ --Wiaik 20:22, 30 Ιανουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

Το μετακίνησα εγώ. --*tony esopiλέγε 20:29, 30 Ιανουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

Παρουσίαση project Επεξεργασία

Στο πλαίσιο των ερευνητικών εργασιών που αναλαμβάνουν μαθητές στο Λύκειο, μια από τις ομάδες ασχολήθηκε με την Βικιπαίδεια και θα κάνει την παρουσίασή της σήμερα (31/1) στο πνευματικό κέντρο του Δήμου Πετρούπολης, Μπουμπουλίνας 59 και Αθ. Διάκου. Αν θέλει κάποιος μπορεί να παρακολουθήσει ή και να μιλήσει. Παρόμοιο πρότζεκτ έκαναν και μαθητές του 2ου Λυκείου Καλαμαριάς (Θεσσαλονίκη) και πήγα στην παρουσίασή του, μιλώντας αργότερα στα παιδιά που συμμετείχαν. -geraki talk 22:05, 30 Ιανουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

Θα ήθελα πολύ να πάω λόγω ιδιότητας, αλλά το είδα την ίδια ημέρα της παρουσίασης... Μήπως σε παρόμοιες περιπτώσεις να πούμε στα σχολεία να μας ενημερώνουν μερικές ημέρες νωρίτερα; --Ttzavarasσυζήτηση 12:09, 1 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

Category:Living people Επεξεργασία

Υπάρχει αντίστοιχη κατηγορία στην ελληνική Wikipedia;--Wiaik 22:15, 30 Ιανουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

Όχι δεν υπάρχει, μόνο Κατηγορία:Γεννήσεις και Κατηγορία:Θάνατοι.--83.235.22.226 13:17, 1 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

Νέα Αγορά Επεξεργασία

Διαπιστώνω πως Αγορά μας μπουκώνει από τα πολλά που συζητούνται και ορισμένοι ενοχλούνται, ζαλίζονται, χάνονται κλπ. Στην αγγλική έχουμε εφαρμογή της διαίρεσης σε θεματικές ενότητες: en:Wikipedia:Village_pump. Η πρότασή μου είναι να εφαρμόσουμε κι εμείς κάτι παρόμοιο. Η σκέψη μου είναι να μείνει ο κύριος χώρος συζήτησης η κεντρική της σελίδα και να τραβηχτούν σε ενότητες τα θέματα συζήτησης της πολιτικής και οι εξωτερικές δραστηριότητες, ίσως και τεχνικά θέματα. Να μείνει δηλαδή η κεντρική αγορά για ανακοινώσεις, βοήθεια νέων χρηστών, πρόσκληση σε άρθρα που χρειάζονται προσοχή στη σελίδα συζήτησής τους κλπ. ManosHacker 07:18, 31 Ιανουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

Γενικά συμφωνώ (μετά τα παράπονα τι θα γίνει που ανοίγους συζητήσεις που δε τελειώνουν;) --C messier 07:22, 31 Ιανουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

Η πρόταση έγινε σε ξεχωριστή ενότητα, πιο επίσημα, κατόπιν της συζήτησης παραπάνω, που μεταφέρω και εδώ:

σχόλιο αλλαγή του νο3 , όχι στην αγορά αλλά σ εκάποια άλλη υποσελίδα η πύλη η κάπου αλλού, μην γεμίζει πάλι η αγορά με ατελείωτα μπλα μπλα για την ΕΛΛΑΚ και το παράρτημα.--*tony esopiλέγε 19:55, 29 Ιανουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]
σχόλιο Μπορούμε να διαιρέσουμε την αγορά σε ενότητες όπως στην Αγγλική, ίσως. ManosHacker 19:59, 29 Ιανουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]
  Σχόλιο--Συμφωνώ με την δημιουργία ειδικής πύλης/σελίδας με έντονα εμφανές link στην Αγορά (στην λογική της ενότητας που λέει ο Μάνος) για θέματα της Κοινότητας. --Γλαύκος ρίχτο 17:30, 30 Ιανουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

Νομίζω η πρόταση αντικατοπτρίζει ακριβώς το ζητούμενο. Μέχρι στιγμής φαίνεται να συμφωνούν 4 συντάκτες για μια τέτοια ή παρόμοια αποφόρτιση της Αγοράς. Ας δούμε αν συμφωνούν ή διαφωνούν οι λοιποί συντάκτες, κατά πόσο είναι τεχνικά εφικτό αυτό και κατά πόσο έχουν διάθεση και το χρόνο οι διαχειριστές να συντηρούν την ενδεχόμενη νέα μορφή της Αγοράς με τις αναγκαίες μετακινήσεις κάθε μήνα.   ManosHacker 21:11, 2 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

Πρότυπο Φεβρουαρίου Επεξεργασία

Αναζητείται ένας εθελοντής να φτιάξει το Πρότυπο:Ημερολόγιο29ΗμερώνΠουΞεκινάΤετάρτη για να φαίνεται όμορφα εδώ.   Atlantia talk 19:28, 2 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

Έτοιμο. Ας ρίξουν μια ματιά και κάποιοι πιο έμπειροι μήπως μου ξέφυγε κάτι. --Γλαύκος ρίχτο 20:18, 2 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

Tι θα λέγατε να γινόταν ανανέωση της Κύριας Σελίδας; Κάποια παραδείγματα καλών κύριων σελίδων είναι της Ρωσικής[1], Πολωνικής[2], Νορβηγικής[3] κ.α.(Ewiki 19:46, 2 Φεβρουαρίου 2012 (UTC))[απάντηση]

Μήπως τέτοια συζήτηση πρέπει να υπάρχει στην αντίστοιχη συζήτηση; Συμφωνώ με την αλλαγή ,είναι καιρός να την αλλάξουμε...Vagrand Η σελίδα συζήτησής μου 20:33, 2

Φεβρουαρίου 2012 (UTC)

Να το μεταφέρω εκεί;Μπορούν αρχικά να προταθούν κάποιες ιδέες και να επιλεξουμε μετά τι θα μπεί..(Ewiki 20:46, 2 Φεβρουαρίου 2012 (UTC))[απάντηση]

Θα ήθελα πολύ να υπάρχει ένα ¨σαν σήμερα με γεγονότα και γεννήσεις προσώπων, αλλά είναι κάτι που δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει.--Vagrand Η σελίδα συζήτησής μου 20:54, 2 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

Παρόμοιο με το Ημερολόγιο δηλαδή. Μπορεί να γίνει με κάποιες αλλαγές..(Ewiki 20:58, 2 Φεβρουαρίου 2012 (UTC))[απάντηση]

Είναι η πρώτη σελίδα και είναι σημαντικό να φαίνεται ότι ανανεώνεται τακτικά ώστε να έχει και την ανάλογη επισκεψιμότητα. Όταν αυξηθεί η επισκεψιμότητα, θα αυξηθούν και οι χρήστες της βικιπαίδειας.--Vagrand Η σελίδα συζήτησής μου 21:06, 2 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

Πολύ σωστά. Γι'αυτό και εγώ το ανέφερα. Πολλά άρθρα θα αποκτήσουν περισσότερη επισκεψιμότητα προβάλοντάς τα στην Κύρια Σελίδα (Ewiki 21:12, 2 Φεβρουαρίου 2012 (UTC))[απάντηση]
Ένα μικρό σχόλιο/ερώτηση: Η κύρια πύλη αυτή τη στιγμή δεν έχει περιεχόμενα στο «γνωρίζετε ότι..». Νομίζετε πως μπορεί να συντηρηθεί μια τέτοια πρόταση, με τις απαιτήσεις που έχει κάτι σαν το «σαν σήμερα»; Να πω επίσης πως σπάνια μπαίνει κανείς στην κύρια πύλη, το google πετά τον χρήστη κατευθείαν στη σελίδα του ενδιαφέροντός του, στο άρθρο.   ManosHacker 21:19, 2 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

Για κοίτα εδώ [4] πάνω από 15.000 καθημερινά (Ewiki 21:23, 2 Φεβρουαρίου 2012 (UTC))[απάντηση]

Είδα! Και είδα και το άδειο στο γνωρίζετε ότι..   ManosHacker 21:32, 2 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

Πώς θα μεταφράζατε το Anti-Counterfeiting Trade Agreement που είναι ο τίτλος του άρθρου στα Αγγλικά; Το Εμπορική Συμφωνία Κατά της Παραχάραξης ή της Πλαστογραφίας που έβαλα και στο άρθρο δεν με ικανοποιεί, γι'αυτό και δεν έχω μετακινήσει το άρθρο ακόμα σε ελληνικό τίτλο. Καμία ιδέα; --Γλαύκος ρίχτο 21:58, 2 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

"εμπορική συμφωνία κατά της παραποίησης" ([5] που είναι επίσημη σελίδα του Ευρ. Κοινοβουλίου) Επίσης σε εφημερίδες, εκτός των παραπάνω 2, βλέπω και το "...κατά των Απομιμήσεων" (Καθημερινή) VJSC263IO 22:07, 2 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]
Ευχαριστώ ..το μετακίνησα σύμφωνα με την πρώτη εκδοχή (του Ευρ. Κοινοβουλίου). Το θέμα έχει ψωμί πάντως και νομίζω ότι σύντομα θα επανέλθουμε, όταν η συμφωνία θα έρθει προς επικύρωση. Δείτε κι εδώ την τελική version στα αγγλικά, όσοι από σας έχετε όρεξη για διάβασμα --Γλαύκος ρίχτο 22:16, 2 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

You have 2 weeks to stop ACTA in Greece otherwhise we will do CYBERWARFARE by defacing 300 sites and all the media and ministries. Μήνυμα από τη σελίδα του υπουργείου δικαιοσύνης που μόλις την χακάρανε.--Diu 04:20, 3 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

Πολικό ψύχος στην ανατολική ευρώπη 2012 Επεξεργασία

Τι τίτλο πρέπει να έχει ένα άρθρο με αυτό το θέμα; Είναι σίγουρα πολύ σοβαρό (πάνω από 120 επιβεβαιωμένοι νεκροί μέχρι στιγμής) και πιστεύω ότι του αξίζει ένα άρθρο. --C messier 09:18, 3 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

Κύμα ψύχους χειμώνα 2012, μια ιδέα; Γιατί εγώ που μένω Καναδά, μια χαρά χειμώνα είχαμε φέτος. Άλλα ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα ήταν οι πλημμύρες στην Αυστραλία και την Βραζιλία πρόσφατα.--Vagrand Η σελίδα συζήτησής μου 09:45, 3 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]
Το πολικό είναι υπερβολική λέξη, και ας το λένε στις ελληνικές ειδήσεις.--Vagrand Η σελίδα συζήτησής μου 09:46, 3 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]
Γιατί όχι Κύμα ψύχους στην Ανατολική Ευρώπη το 2012, ή σκέτα Ευρώπη απλά...--Γλαύκος ρίχτο 10:40, 3 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

Άκουσα στις ειδήσεις Ανατολική και Κεντρική. Καλύτερα σκέτο Ευρώπη.--Vagrand Η σελίδα συζήτησής μου 10:44, 3 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

Υπόψην ότι αλλού οφείλεται στην Ανατολική και αλλού στην Κεντρική Ευρώπη (αν και δε νομίζω ότι αυτό αρκεί για να γραφούν δύο άρθρα). Συμφωνώ κύμα ψύχους στην Ευρώπη το 2012. --C messier 11:23, 3 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

Αρθρο για ΑΡΗ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ Επεξεργασία

Αγαπητοί φίλοι εδώ και καιρό έχει προκύψει ένα θέμα με τη διαγραφή ιστορικών δεδομένων για τη ζωή του εν λόγου ιστορικού προσώπου από ανώνυμους "συγγραφείς-διαγραφείς" του συγκεκριμένου άρθρου. Πρόκειται για τα πιο κάτω ιστορικά δεδομένα:

1. Η Ληξιαρχική Πράξη Γάμου Βελουχιωτη - Ειρήνης Λελέκου, το οποίο βρίσκεται σε δύο τουλάχιστον site εδώ κι εδώ 2. Η Δικαστική διαμάχη που δεν επέτρεψε test DNA το έτος 2005 μεταξύ της Ειρήνης Λελέκου - Παππά και της Κατερίνας Μακρυγιάννη. Δείτε απάντηση της Ειρήνης Παππά στην Ελευθεροτυπία εδώ

Μπορείτε να δειτε επίσης τη "συζήτηση" στο άρθρο για το τι επικλήσεις γίνονται απ' την πλευρά των "συγγραφέων" αυτών προς όφελος της ...απόκρυψης ιστορικών δεδομένων και κατά τη γνώμη μου σε βάρος της ηλεκτρονικής ελεύθερης εγκυκλοπαίδειας που λέγεται wikipedia.

ΠΙΣΤΕΥΩ πως δεν είναι θέμα μεροληψίας η ύπαρξη της ληξιαρχικής πράξης γάμου απ' το Δήμο Υπάτης, επειδή σκαναρισμένο αντίγραφο βρίσκεται στο site της θεωρούμενης κόρης του Αρη Βελουχιώτη www.andistasi.gr αλλά και στο site paredose.net. θΕΩΡΏ πως οι αναγνώστες της wiki έχουν δικαίωμα να έρθουν σε επαφή με αυτά τα ιστορικά στοιχεία, και η διαγραφή τους να αποτελέσει αιτία αποκλεισμού των διαγραφέων-"συγγραφέων". Δεν μπορεί κάποιοι να κάνουν ιστορική έρευνα και κάποιοι να έρχονται και να τη διαγράφουν επειδή απλά δεν τους συμφέρει.

--Forevolution 15:49, 3 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

Καλησπέρα σας και σας ευχαριστούμε τόσο για το μήνυμα σας όσο και για το ενδιαφέρον σας για το άρθρο Άρης Βελουχιώτης. Η πρακτική που ακολουθούμε για συγκεκριμένα λήμματα/άρθρα και για να επιλύονται τυχόν διαφωνίες ή άλλα θέματα που μπορεί να προκύπτουν, είναι να χρησιμοποιούμε κάθε φορά την ειδική σελίδα συζήτησης του εν λόγω άρθρου. Η αγορά αφορά μόνο γενικότερα ή επείγοντα θέματα. Για αυτόν τον λόγο σας παρακαλώ να μεταφέρετε τη συζήτησή σας εκεί. Όλα τα άρθρα είναι ανοικτά σε τροποποιήσεις σύμφωνα με τους κανόνες της Βικιπαίδειας και όλοι οι χρήστες είναι ελεύθεροι να συνεισφέρουν εκεί. Ευχαριστώ-Αχρήστηςσυζήτηση 16:01, 3 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]


Πίνακας Κυπριανού Επεξεργασία

Καλησπέρα. Θα' θελα να ρωτήσω για τον δημιουργού αυτού του πίνακα. Βρήκα ότι αναφέρεται ως Μαυρογένης και ότι αυτό το έργο έχει ζωγραφιστεί το 1871 (για τα γεγονότα της 9ης Ιουλίου 1821). Έβαλα την άδεια ΚΚ-70 αν και δεν είμαι σίγουρος για το έτος θανάτου του ζωγράφου. Μήπως ξέρει κάποιος πότε πέθανε; Μαχητής της ΦωτιάςΌγκνι Κάι 12:20, 4 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

Το έργο είναι του 1971 και βρίσκεται στην συλλογή της Πινακοθήκης του Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄. Ο ζωγράφος Γιώργος Μαυρογένης ζει ακόμη. -geraki talk 13:23, 4 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]
 • το έργο εδώ, του 20ου αιώνα. Δεν αναφέρεται ζωγράφος.
 • ο ζωγράφος Γ. Μαυρογένης εδώ, «γεννήθηκε στη Λεμεσό, τον Μάρτη του 1928»
 • ο πίνακας Αρχείο:Executio.jpg διαγράφηκε λόγω ισχυόντων πνευματικών δικαιωμάτων

--Focal Point 13:50, 4 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

Ωχ, συγγνώμη, νόμιζα ήταν του 1871 (σύγχυσα το 9 με το 8). Ελπίζω ο ζωγράφος να μην θυμώσει που τον «έθαψα» :) Παρεπιπτόντως, εδώ βρίσκεται το χειρόγραφο κείμενο - μήπως κάποιος μπορεί να φωτογραφήσει τη σελίδα 10 και να ανεβάσει το αρχείο (ο δημιουργός έχει πεθάνει το 1917); Μαχητής της ΦωτιάςΌγκνι Κάι 16:11, 4 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

Επικοινωνία με ανώνυμο χρήστη: 77.49.145.110 Επεξεργασία

Εγκυκλοπαιδικότητα άρθρων Επεξεργασία

Αγαπητοί φίλοι, περνώντας από τη σελίδα, θα ήθελα να ρωτήσω τα εξής: 1. Κατά πόσο είναι κοινή η πολιτική της Βικιπαίδειας σε παγκόσμιο επίπεδο; Ένα άρθρο δηλαδή που έχει εγκυκλοπαιδική αξία για μια χώρα μπορεί να μην έχει για άλλη; 2. Υπάρχει κάποια "αποθήκη" άρθρων τα οποία όταν αλλάξουν κάποιες προϋποθέσεις μπορούν να αναρτηθούν ξανά; Και για πόσο χρόνο ισχύει αυτό; Αυτές οι απορίες προς το παρόν. Ευχαριστώ πολύ.--Drosoula 18:53, 5 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

Καλώς όρισες κατ' αρχήν. Σχετικά με τα ερωτήματά σου: 1. Η πολιτική της ΒΠ διαμορφώνεται από τις κατά τόπους (χώρες) κοινότητες ως προς την εγκυκλοπαιδικότητα. Σε γενικές γραμμές, όμως, η εγκυκλοπαιδικότητα είναι "κοινός τόπος" για την μεγάλη πλειονότητα των ΒΠ και σπάνια κάτι εγκυκλοπαιδικό για την ελληνική είναι μη εγκυκλοπαιδικό για την αγγλική και αντιστρόφως. 2. Δεν υπάρχει "αποθήκη" άρθρων. Δεν είναι κατανοητό πάντως τι εννοείς με το "αν αλλάξουν κάποιες προϋποθέσεις", τι ακριβώς θέλεις να πεις; Π.χ. άρθρο για ένα σχολείο δεν είναι εγκυκλοπαιδικό. Αν το σχολείο βραβευθεί, τότε αποκτά εγκυκλοπαιδικότητα. Αν εννοείς αυτό, θα σε διαφωτίσει να διαβάσεις το Βικιπαίδεια:Εγκυκλοπαιδικότητα. 3. Είναι απολύτως επιθυμητή η μεταφορά των πηγών κατά την μετάφραση άρθρου από αλλόγλωσση Βικιπαίδεια. Δεν παραβιάζεται απολύτως κανένα πνευματικό δικαίωμα, όλα τα εγχειρήματα του Ιδρύματος wikimedia διανέμονται με ελεύθερη άδεια, συνεπώς δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για πνευματικά δικαιώματα. Για ό,τι άλλο θέλεις η κοινότητα είναι πάντα ανοιχτή για να ρωτάς. --Ttzavarasσυζήτηση 19:10, 5 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

Στην ερώτηση 2: Τα άρθρα δε σβήνονται ποτέ. Απλά δεν είναι προσβάσιμα. Άρα υπάρχει η αποθήκη για την οποία ρωτάς. --Focal Point 19:13, 5 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

Μια διευκρίνηση όταν αντιγράφουμε μεταφράζοντας κείμενο από αλλόγλωσση βικιπαίδεια, αντιγράφουμε και τις παραπομπές και τις πηγές που έχει, καθώς και ενσωματώνουμε το πρότυπο (banner) π.χ. {{ενσωμάτωση κειμένου|en|Greek Wikipedia}} ή για Livepedia.gr που συνήθως δεν έχουμε "ορατές" πηγές και κρατάμε μόνο την απόδοση του κειμένου π.χ.{{livepedia|Ελλάδα}}. Δες για παράδειγμα Τσαρλς Μπέρνεϊ (λόγιος), Αιμίλιος Λεγκράν (που έχει και τα δύο παραδείγματα).--Vagrand Η σελίδα συζήτησής μου 19:19, 5 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

Ευχαριστώ για την ενημέρωση! Με καλύψατε--Drosoula 19:59, 5 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

Να σε καλωσορίσω κι εγώ, και να προσθέσω κάτι: όταν μια σελίδα έχει διαγραφεί και πας να την ξαναφτιάξεις, το σύστημα σε προειδοποιεί ότι επιχειρείς να ξαναδημιουργήσεις σελίδα που έχει διαγραφεί στο παρελθόν. Δεν στο απαγορεύει! Απλά σε ενημερώνει ότι το θέμα έχει συζητηθεί και το αποτέλεσμα ήταν αυτό. Αν στο μεταξύ έχει αλλάξει κάτι ουσιαστικό στο θέμα (π.χ. σχολείο ή άτομο που έλαβε σημαντικό βραβείο), αν έχεις αποθηκευμένο τον "κώδικα" (αυτό που φαίνεται όταν είσαι στην καρτέλα επεξεργασίας) σε ένα δικό σου αρχείο, σε γλιτώνει από τον κόπο να το ξαναγράψεις και να το μορφοποιήσεις (με εσωτερικούς συνδέσμους, επικεφαλίδες παραπομπές κλπ.). Καλό βικι-γράψιμο:)))--Saintfevrier 13:05, 6 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

WikiWomenCamp, Argentina, May 2012 Επεξεργασία

Hi, I am using Google Translator. I can not speak Greek. I am helping to organise a conference for women involved with Wikimedia Foundation projects. (http://meta.wikimedia.org/wiki/WikiWomenCamp ) If possible, would like a woman from Greece to attend. It will be an opportunity to gain leadership skills, and to interact with women from other countries who are trying to help improve Wikimedia in their own countries. In preparation for this conference, we are trying to benchmark the participation rates of women on Wikimedia projects, the places women participate and content related to women from specific countries. We have created a page about Greece at http://meta.wikimedia.org/wiki/WikiWomenCamp/FAQ/Perspectives/Greece. It would be fantastic if people from Greece could help improve this page, or create a version that is written in Greek. Thank you for your help and patience.--22Kartika 15:47, 10 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

Χαίρετε, χρησιμοποιώ τον μεταφραστή της Google. Δεν μιλάω ελληνικά. Βοηθώ στην διοργάνωση ενός συνεδρίου για τις γυναίκες που ασχολούνται με τα εγχειρήματα του ιδρύματος Wikimedia. (http://meta.wikimedia.org/wiki/WikiWomenCamp) Αν είναι δυνατόν, θα θέλαμε να συμμετάσχουν και γυναίκες από την Ελλάδα. Θα είναι μια ευκαιρία να συνεργαστούν με τις γυναίκες των άλλων χωρών που προσπαθούν να βοηθήσουν στη βελτίωση των εγχειρημάτων της Wikimedia στις δικές τους χώρες και να αποκτήσουν ηγετικές ικανότητες. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη διάσκεψη αυτή, προσπαθούμε να συγκρίνουμε τα ποσοστά συμμετοχής των γυναικών στα εγχειρήματα του Wikimedia, τους χώρους που συμμετέχουν γυναίκες και το περιεχόμενο που σχετίζεται με τις γυναίκες από τις συγκεκριμένες χώρες. Έχουμε δημιουργήσει μια σελίδα για την Ελλάδα στο http://meta.wikimedia.org/wiki/WikiWomenCamp/FAQ/Perspectives/Greece. Παρακαλούμε τους χρήστες και τις χρήστριες που μιλούν ελληνικά να συμβάλουν στη βελτίωση αυτής της σελίδας. Νάστε καλά και καλή συνέχεια.--22Kartika 15:47, 10 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

Επίλυση Διαφωνίων-Διαμεσολάβηση-Διαιτησία Επεξεργασία

Λόγω αρκετών διαφωνιών που ανακύπτουν συχνά σε θέματα περιεχομένου προτείνω τυχόν συμπλήρωση και ενεργοποίηση της διαδικασίας διαμεσολάβησης και ξεκίνησα (αλλά δεν πρόλαβα να προχωρήσω σχεδόν καθόλου) τη μετάφραση του αντίστοιχου αγγλικού για τη Διαιτησία και την Επίλυση Διαφωνιών. Παρακαλώ για τη συμβολή σας. Ευχαριστώ -Αχρήστηςσυζήτηση 01:36, 11 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

Μήπως έχουμε το αντίστοιχο στην ελληνική Βικιπαίδεια ή να το δημιουργήσω; Από μια πρόχειρη ματιά που έριξα δεν το εντόπισα. Θα εκτιμούσα αν είχα μια γρήγορη απάντηση....καθώς δουλεύω το Τι σημαίνει "Αγνοήστε όλους τους κανόνες". Αναφέρεται στην ουσία σε σελίδες που είναι πρόταση ή ερμηνεία υπάρχουσας επίσημης σελίδας πολιτικής. Επίσης καλό θα ήταν να συζητήσουμε πως θα το μεταφράσουμε, καθώς η λέξη δοκίμιο που σου έρχεται ως πρώτος συνειρμός δεν ταιριάζει ιδιαίτερα. --Γλαύκος ρίχτο 11:06, 11 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

Το νόημά του είναι ακριβώς το δοκίμιο. Μια εναλλακτική είναι το «πραγματεία».   ManosHacker 11:09, 11 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]
Εντάξει, ας συμφωνήσουμε τότε στο δοκίμιο. Υπάρχει κάποιος εθελοντής να δημιουργήσει το πρότυπο στα ελληνικά; (αφού η μετάφραση του πρώτου δοκιμίου είναι στο μεγαλύτερο μέρος της έτοιμη)--Γλαύκος ρίχτο 14:36, 11 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]
Έτοιμο και το πρότυπο στα ελληνικά ...αν θέλει κάποιος να ολοκληρώσει την μετάφραση της τεκμηρίωσης του προτύπου μπορεί να τη βρει στο {{Δοκίμιο}}.--Γλαύκος ρίχτο 10:56, 12 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

Λευκάδα (Σημαντικα Προσωπα) Επεξεργασία

Το αρθρο εχει μεγαλωσει αρκετα απο την τελευταια φορα που το επισκευθηκα και αυτο ειναι σιγουρεα θετικο, αλλα χρειαζονται σιγουρα και αλλες προσθηκες. Διορθωσα (ελπιζω σωστα) καποια απο τα εσωτερικα links αλλα αυτο που θελω να θεσω προς συζητηση ειναι η πρωτη παραγραφος στην ενοτητα "Σημαντικα Προσωπα" (εκ των υστέρων προσθήκη σταθερού συνδέσμου εδώ - όπως ήταν την ώρα συγγραφής του παρόντος κειμένου / FocalPoint). Δεν ξερω με ποια λογικη και αιτιολογια προστεθηκε η παραγραφος αυτη (σαμπως καποιοι να ειναι πιο σημαντικοι απο τους υπολοιπους) που ακομη και αν εχει λογο υπαρξης (πχ. Μεγαλυτερη Εγκυκλοπαιδικοτητα? Οτι και αν σημαινει αυτο) σαφως και περιλαμβανει ανισες μεταξυ τους προσωπικοτητες. Απουσιαζει πχ ο Λευκαδιος Χερν (Εθνικος Ποιητης της Ιαπωνιας) και υπαρχει ο Αλεκος Παναγουλης. Η δε σειρα χωρις να ειναι αλφαβητικη γενα ερωτηματικα. Γιατι λογου χαρη ο Αποστολος Σαντας ειναι σημαντικοτερος απο τον Αριστοτελη Βαλαωριτη βασει σειρας αναφορας? Η προσωπικη μου γνωμη ειναι οτι η παραγραφος δεν χρειαζεται (εντουτοις το θετω προς συζητηση και δεν το αφαιρεσα) αλλα αν αποφασιστει απο την κοινοτητα να μεινει σαφως και πρεπει να εξορθολογηστει και να μπει με καποιου ειδους σειρα (αλφαβητικη, χρονολογικη κτλ). faithless 08:48, 12 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

Έχεις δίκιο faithless, τέτοιοι κατάλογοι ενώ είναι σαφέστατα εγκυκλοπαιδικοί και θεμιτοί, εύκολα γίνονται πιο μεγάλοι από ότι θα έπρεπε, μπαίνουν πολλές προσωπικότητες, άλλοι πασίγνωστοι και λιγότερες φορές άσχετοι, ή πολύ λιγότερο σημαντικοί. Στην περίπτωση αυτή δε, η διαφοροποίηση που έχει γίνει είναι σαφέστατα προβληματική και πάω να την αλλάξω άμεσα. --Focal Point 09:23, 12 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

Καλό είναι οι συζητήσεις για τα άρθρα να γίνονται στις σχετικές σελίδες συζητήσης. :) -Αχρήστηςσυζήτηση 09:53, 12 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

Καλησπέρα. Ποιές είναι οι αρμοδιότητες ενός Αντιπεριφερειάρχη σε μια Περιφερειακή Ενότητα; Εδώ [6] αναφέρει ότι η περιφερειακή ενότητα δεν αποτελεί αυτοδιοικούμενο θεσμό ούτε διαθέτει δικό της συμβούλιο. Ο Αντιπεριφερειάρχης δεν συνεδριάζει σε κάποιο κτίριο του νομού π.χ. στο κτίριο της πρώην Νομαρχίας;(Ewiki 14:02, 12 Φεβρουαρίου 2012 (UTC))[απάντηση]

(Apologies if this message isn't in your language.) The Wikimedia Foundation is planning to upgrade MediaWiki (the software powering this wiki) to its latest version this month. You can help to test it before it is enabled, to avoid disruption and breakage. More information is available in the full announcement. Thank you for your understanding.

Guillaume Paumier, via the Global message delivery system (wrong page? You can fix it.). 14:56, 12 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

Καλησπέρα. Θέλω να δημιουργήσω ένα άρθρο για τον πληθυσμό της Βοιωτίας το 1928 αλλά δεν ξέρω πως πρέπει να το ονομάσω Ελληνική απογραφή νομού Βοιωτίας 1928, ή κάτι άλλο;(Ewiki 11:52, 14 Φεβρουαρίου 2012 (UTC))[απάντηση]

Μιας και δεν γνωρίζει κανείς άλλος το περιεχόμενο, μπορείς να ξεκινήσεις να το εισάγεις ως ενότητα στο άρθρο του αντίστοιχου νομού. Βλέποντας πως είναι μεγάλο και πως υπάρχει νόημα να διεκδικήσει το δικό του χώρο, το τραβάμε παραέξω. Για το όνομα τώρα, το ελληνική δεν είναι πλεονασμός;   ManosHacker 16:07, 14 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

Πιστεύω πως χρειάζεται γιατί θα είναι σαν και αυτό Διοικητική διαίρεση νομού Βοιωτίας (πρόγραμμα Καποδίστριας), δηλ. θα αναφέρει τους δήμους και την κάθε περιοχή ξεχωριστά με τον πληθυσμό της...(Ewiki 16:19, 14 Φεβρουαρίου 2012 (UTC))[απάντηση]

ΠΡΟΤΕΙΝΩ . ΟΝΟΜΑ . ΤΥΠΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.[ ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΛΑΝΗΤΗ ΓΗ. ] ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ Επεξεργασία

ΟΝΟΜΑΖΟΜΑΙ // ΠΑΤΡΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ .// ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΘΗΝΑΣ . ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΕΝΑ ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΥ .[ ΑΡΧΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ] ΔΙΑΒΑΖΩΝΤΑΣ ΣΕ ΑΝΩΘΕΝ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΗΡΑ ΤΟ ΘΑΡΡΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩ . ΟΙ ΕΧΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΓΩΣΙΑ ΝΑ ΧΤΙΣΟΥΝ ΜΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ- ΙΣΤΟΤΟΠΟ- ΜΠΛΟΚ ,,?Κ.Λ.Π - ΕΛΥΘΕΡΗ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ. ΚΑΙ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΑΡΤΙΖΟΥΝ , ΘΑ ΣΧΟΛΙΑΖΟΥΝ , ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΑΡΚΤΑ ΧΩΡΙΣ ΨΕΥΔΩΝΥΜΑ ,ΟΠΩΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΘΗΝΑ .ΤΕΛΟΣ ΤΟ ΕΙΜΑΙΛ ΜΟΥ ΕΦΟΣΩΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΩ,,? giorgospatroudaki@gmail.com ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ ΣΑΣ.

Καλησπέρα. Οι δήμοι της Κύπρου δεν θα έπρεπε να είχαν δικό τους άρθρο όπως οι Ελληνικοί;(Ewiki 16:26, 15 Φεβρουαρίου 2012 (UTC))[απάντηση]

Βεβαίως. Απλά, δεν βρέθηκε ακόμα κανείς να τους γράψει. --Fokion Alexis 16:48, 15 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]
Α οκ. Ίσως αρχίσω να γράφω κάποιους. Ο πληθυσμός αυξήθηκε κατά πολύ σε σχέση με το 2001 οπότε θα είναι χρήσιμο να υπάρχουν..(Ewiki 17:02, 15 Φεβρουαρίου 2012 (UTC))[απάντηση]

Photo requests in Athens area, Greece Επεξεργασία

For Wikipedians in the Athens area, would anybody mind taking photographs of the following locations for use in articles:?

 • Athens/Αθήνα
  • Olympic Airlines head office: 96-100, Syngrou Av., 11741 Athens, Greece." - "ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ." Address in Greek: "Λεωφ. Συγγρού 96-100, 11741 Αθήνα.
 • Ellinikon/Ελληνικό
  • Air Accident Investigation and Aviation Safety Board (Επιτροπή Διερεύνησης Aτυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων) head office - Ex American Base Building 221, Helliniko Athens 167 01 GREECE"/"Διεύθυνση Αλληλογραφίας και Έδρα Μονάδας: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Πρώην Αμερικάνικη Βάση, Κτίριο 221, Ελληνικό, 167 01 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΛΛΑΔΑ"
 • Kifissia/Κηφισιά
  • Aegean Airlines head office/Κεντρικά Γραφεία Aegean Airlines - 31, Viltanioti Str. 145 64, Kifisia, Athens, Greece / Βιλτανιώτη 31 145 64, Κηφισιά, Αθήνα
 • Koropi/Κορωπί
  • Olympic Air head office: 1st km of Koropi-Vari Avenue and Ifaistou Str., Koropi, Attica
 • Spata/Σπάτα
  • Air Accident Investigation and Aviation Safety Board (Επιτροπή Διερεύνησης Aτυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων) airport board address - Athens International Airport “El. Venizelos” Building 11, Office 1311 Spata 190 19 GREECE/Έδρα Επιτροπής: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, Κτίριο 11, Γραφείο 1311 190 19 ΣΠΑΤΑ ΕΛΛΑΔΑ

Since Greece does not have freedom of panorama, some images may need to be uploaded locally.

Thanks, WhisperToMe 21:27, 15 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]


Προβληματισμοί Επεξεργασία

Με αφορμή άρθρα, workshops και συζητήσεις στο σημειωματάριο, προβληματίζομαι ακολούθως για τα παρακάτω και θα ήθελα, αφενός να ενημερώσω την κοινότητα αν δεν το εχει δει, αφετέρου πιστεύω χρειάζεται η γνώμη περισσότερων επί του θέματος (απο το "Προκλητική μεροληψία της Βικιπαίδεια για τον Σαμαρά")

 • "Ας γράφουν ό,τι αγαπούν. Εμείς απαντούμε με το περιεχόμενο του άρθρου."
 • "Τα κίνητρα του καθενός δεν με απασχολούν."

Οι πολιτικές είναι για διακόσμηση και οι διαχειριστές, συντάκτες που πρέπει να τις εφαρμόζουν τι; Να κάνουμε το ίδιο σε βανδαλισμούς;

 • "Το όραμα μιλά για όλους." Λέει για να το παρακολουθήσει κάποιος να γίνει μέλος της νεολαίας Ν.Δ; Διότι στο workshop αυτό ισχύει οταν οργανώνεται για τη νεολαία Ν.Δ. Ρόλος μας είναι να το ακολουθούμε, προτείνοντας ταυτόχρονα να γινει κάποιος μέλος της νεολαίας Ν.Δ;

-03:14, 16 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)

Πρέπει να γνωρίζεις πως η πιο μεγάλη δίνη καταπίνει την πιο μικρή. Εσύ ποιον θεωρείς πιο σίγουρο για τον εαυτό του και αυτό που πρεσβεύει;..   ManosHacker 15:44, 16 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

Εν προκειμένω γίνεται ερμηνεία της μεγάλης δίνης μέσα απο τη μικρή, με αφέλεια και ανεπάρκεια.ανυπόγραφο σχόλιο του χρήστη 178.6.215.218 (συζήτησησυνεισφορά) . -08:29, 17 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]
Γι' αυτό πρέπει να γίνεται η εκπαίδευση. Και μετά θα αρχίσουν να μαζεύονται κι άλλοι στο χορό. Φύση.   ManosHacker 08:52, 17 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

Μεταγραφή/μεταγραμματισμός από τα λατινικά στα ελληνικά Επεξεργασία

Υπάρχει κάποιο άρθρο για το πως γράφουμε λέξεις από το λατινικό αλφάβητο στο ελληνικό; Πότε κάνουμε μεταγραφή και πότε μεταγραμματισμό; Αφορμή για την ερώτηση στάθηκε αυτό:Συζήτηση:Νιου Μπράνσγουικ --Inov2011 03:36, 16 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

Σελίδες συζήτησης Επεξεργασία

Στις σελίδες συζήτησης μπαίνουν κατά καιρούς ένα σωρό κακεντρέχειες που όταν πέφτει κανείς επάνω τους και τις διαβάζει παθαίνει μελαγχολία από τη λυπηρή εικόνα που δίνουν. Οι σελίδες συζήτησης δεν είναι τόπος επίθεσης κατά των αρθρογράφων. --Fokion Alexis 20:31, 16 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

Για να είμαστε απολύτως ακριβείς, κανένας χώρος της ΒΠ δεν είναι τόπος επίθεσης κατά των αρθρογράφων. --Ttzavarasσυζήτηση 20:38, 16 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

απορια για σελιδα μαρω δουκα Επεξεργασία

καλησπερα!ειμαι μια καινουρια χρηστρια της βικιπαιδειας και φτιαχνω τη σελιδα της μαρως δουκα.βγηκε επισημανση στη σελιδα οτι το κειμενο ειναι ατονο και χρειαζεται επιμελεια.τι εννοει;τι πρεπει κανω; μπορει καποιος να βοηθησει;17/2/12(Dor-astra 23:41, 16 Φεβρουαρίου 2012 (UTC))[απάντηση]

βάζετε τόνους. --AgePeKarBat 23:43, 16 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]
Θα σου στείλω μήνυμα. Δώσε μου ένα λεπτό.--Vagrand Η σελίδα συζήτησής μου 23:52, 16 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

καποιος τα τονισε!,ευχαριστω για τη βοηθεια,οσο για τις πηγες τη βιογραφια δεν την εγραψα εγω.εγω εγραψα μονο την εργογραφια 18/2/12Dor-astra 17:43, 18 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

Υπάρχει άρθρο για την αφή; δεν το βρήκα.--Ανυπόγραφη ανάρτηση του χρήστη AgePeKarBat

Από αναζήτηση που έκανα μάλλον όχι. Μπορείς να το αρχίσεις, γιατί όχι, αντιγράφοντας την αγγλική έκδοση en:Touch. Και αν μπορείς να υπογράφεις σε παρακαλώ.--Vagrand Η σελίδα συζήτησής μου 00:20, 17 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

Κλοπή στο Μουσείο της Ολυμπίας Επεξεργασία

Με φρίκη άκουσα στις ειδήσεις για την κλοπή στο Μουσείο της Ολυμπίας και ξεκινάω μια σειρά άρθρων για τα εκεί εκθέματα. Μακάρι να τους πιάσουν και να επιστραφούν τα εκθέματα ακέραια. Η αξία τους είναι ανυπολόγιστη. --Fokion Alexis 12:33, 17 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

Ναι το άκουσα και εγώ 65 αρχαία αντικείμενα χρυσά κοσμήματα, νομίσματα και αγαλματίδια εκλάπησαν. Ό, τι και να πεις είναι λίγο...(Ewiki 12:45, 17 Φεβρουαρίου 2012 (UTC))[απάντηση]
Το θλιβερό είναι ότι το χρυσάφι θα το λιώσουνε και θα χαθούν για πάντα, διότι να βρεθούν αγοραστές σχεδόν αποκλείεται. --Fokion Alexis 12:48, 17 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

Το πιο πιθανό είναι αυτό, εκτός αν τα πάνε σε ιδιωτικές συλλογές και τα οικονομάνε κάποιοι...(Ewiki 12:54, 17 Φεβρουαρίου 2012 (UTC))[απάντηση]

Άκουσα ότι 70 εκθέματα αρπάχτηκαν. Μήπως ξέρει κανείς αν υπάρχει κατάλογος των κλεμμένων αυτών αντικειμένων; Έψαξα στα δημοσιεύματα αλλά δεν βρήκα κάτι. --Fokion Alexis 16:40, 18 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]
Η επίσημη ιστοσελίδα του μουσείου πάντως δεν αναφέρει τίποτα. Ούτε το παραμικρό. --Fokion Alexis 16:52, 18 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]
Το ένα από τα αρχαιολογικά εκθέματα που εκλάπησαν είναι αυτό [7] (Ewiki 17:16, 18 Φεβρουαρίου 2012 (UTC))[απάντηση]
Ευχαριστώ. Το μεταφέρω στην σελίδα συζήτησης του Μουσείου για να τα συγκεντρώσουμε αν γίνεται. Αν έχεις και άλλα, ενημέρωσέ με σε παρακαλώ. --Fokion Alexis 17:21, 18 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

Τελικά εδώ είναι όλα [8] (Ewiki 17:21, 18 Φεβρουαρίου 2012 (UTC))[απάντηση]

Μα αυτά είναι πολλά! Αν δεν είχαν πολλή ώρα στη διάθεσή τους θα έσπασαν αρκετά την ώρα του πλιάτσικου! Καλά, για ενημέρωση μέσω της ιστοσελίδας του Μουσείου δεν το συζητώ καν. Εδώ δεν έχουν προσωπικό για τα βασικά, θα υπάρχει άτομο για να κρατά τη σελίδα up-to-date; Atlantia talk 20:22, 18 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

Γειά παιδιά!!είμαι καινούργια στην παρέα και θα ήθελα να ρωτήσω τι γίνεται με τα πνεύματικα δικαιώματα γιατί ηθέλα να προσθέσω μερικές πληροφορίες σε μία σελίδα για τον ησίοδο και επειδή τις έχω βρεί απο εγκυκλοπαίδεια δεν ξέρω που πρέπει να κάνω αναφορά σε αυτή και πώς.. Dora9 20:43, 17 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

Εάν εκφράσεις τις πληροφορίες με δικά σου λόγια δεν υπάρχει πρόβλημα. Απαγορεύεται η αντιγραφή. Και παράθεσε οπωσδήποτε την εγκυκλοαπείδεια. Όνομα, σελίδα, έτος που κυκλοφόρησε. Καλή επιτυχία --Fokion Alexis 20:46, 17 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

Πρόβλημα με τη δημιουργία ή μάλλον την ενημέρωση βιβλίου Επεξεργασία

Είχα δημιουργήσει ένα βιβλίο με 42 άρθρα από τη Βικιπαίδεια. Μετά από κάποιες μέρες πρόσθεσα και άλλα, πάνω από 100, και μάλιστα κατέβασα το ενημερωμένο βιβλίο σε όλα τα format (pdf, odt, openZIM). Αλλά μετά χάθηκε!! Υπάρχει το βιβλίο με τις αρχικές 42 σελίδες μόνο. Buttons πχ Αποθήκευση κλπ. δεν είδα πουθενά, οπότε υπέθεσα ότι αποθηκεύονται αυτόματα. Μάλλον θα έκανα κάτι λάθος, τι; --Wiaik 08:02, 18 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]


Υπάρχει αποθήκευση, όπως και κατά την αρχική δημιουργία, στην δεξιά στήλη. Σε αυτό το wiki τίποτε δεν αποθηκεύεται αυτόματα. Τα αποθηκευμένα βιβλία είναι και αυτές σελίδες wiki τις οποίες μπορεί κάποιος να τις επεξεργαστεί με το χέρι αντί του interface της λειτουργίας βιβλίων. -geraki talk 08:34, 26 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

Αλήθεια, έχει κανείς ιδέα τι ακριβώς είναι αυτή η σελίδα; Έχει μόλις μία επεξεργασία από το 2004. Atlantia talk 21:24, 18 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

Όταν πας στην αναζήτηση και γράφεις και σου εμφανίζεται !Short articles...Ποιο πολύ για πρόχειρο μου φαίνεται για σημειώσεις πάνω στην αλλαγή τίτλου.--Vagrand Η σελίδα συζήτησής μου 21:28, 18 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

Κάτι από το 2004, που θέλει σβήσιμο. Εκτός του ότι κάποια από αυτά τα άρθρα σήμερα είναι τεράστια, υπάρχει η ειδική σελίδα Μικρές σελίδες για τον ίδιο λόγο. Καλύτερα να γίνει έμμεση ανακατεύθυνση προς την ειδική σελίδα (δείτε en:Wikipedia:!Short articles), αν και δεν συνδέεται (πλην μιας υποσελίδας μιας Βικιεπιχείρησης) τίποτα προς τα εκεί. VJSC263IO 21:32, 18 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

Τον πολύ παλιό καιρό, κάποιες ειδικές σελίδες είτε δεν υπήρχαν καθόλου, είτε δεν ανανεώνονταν αυτόματα αλλά χειροκίνητα. Αυτό είναι ένα ιστορικό απομεινάρι   --geraki talk 08:36, 26 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

Το έφαγα (νιώθω λίγο σαν βάνδαλος αρχαιοτήτων).   Atlantia talk 20:04, 27 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

Βικιπαίδειας Ιστορίαι Επεξεργασία

Λόγω της συμπλήρωσης δύο ετών συνεισφοράς μου στην Ελληνική Βικιπαίδεια καθώς και για την ανάγκη συμπλήρωσης της Ιστορίας της Βικιπαίδειας έγραψα το «Βικιπαίδειας Ιστορίαι». Αναφέρεται στην προσωπική μου συνεισφορά, καθώς και στις μεγαλύτερες βικισυγκρούσεις. Καλό διάβασμα :)! Μαχητής της ΦωτιάςΌγκνι Κάι 11:23, 19 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

Το δίαβασα καλό είναι..(Ewiki 12:16, 19 Φεβρουαρίου 2012 (UTC))[απάντηση]

Χαρούμενα Βικιγενέθλια!   Atlantia talk 15:14, 19 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

Συγχαρητήρια Κωνσταντίνε, πραγματικά έχεις συνεισφέρει τα μέγιστα στη Βικιπαίδεια, συνέχισε έτσι :)! Όσο για το κειμενάκι, ενημερωτικότατο, τουλάχιστον εμείς που έχουμε χαθεί λίγο μπορούμε να κάνουμε το catching up για το τι έχει συμβεί στην κοινότητα τους τελευταίους μήνες. --Sisyphos23συζήτηση 21:43, 21 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

Πρότυπο για οικισμούς Επεξεργασία

Το Template:Infobox settlement ίσως είναι το καλύτερο πρότυπο για οικισμούς με πολλές δυνατότητες και πολλές πληροφορίες. Θα προσπαθήσω να το μεταφράσω σιγά σιγά για να το χρησιμοποιήσουμε σε όλους τους οικισμούς (Πόλεις, Κωμοπόλεις, Χωριά) σε Νομούς και σε Δήμους ώστε να μην έχουμε για το καθένα ξεχωριστό πρότυπο. Τι λέτε;(Ewiki 21:47, 19 Φεβρουαρίου 2012 (UTC))[απάντηση]

Μολονότι τα πολλά πρότυπα επιβαρύνουν τους σέρβερς, συνηγορώ στην δημιουργία αυτού, ώστε να έχουμε ομοιομορφία σε όλους τους οικισμούς. Go ahead. --Ttzavarasσυζήτηση 21:52, 19 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

Οκ θα αρχίσω να το μεταφράζω εδώ:Χρήστης:Ewiki/Αμμοδοχείο. Θα μου πάρει κάποιο χρόνο γιατί είναι αρκετά μεγάλο. Το συγκεκριμένο πρότυπο χρησιμοποιείται στους περισσότερους οικισμούς της Αγγλικής Βικ...(Ewiki 22:01, 19 Φεβρουαρίου 2012 (UTC))[απάντηση]

Πρότυπο:Περιφέρεια της Ελλάδας Επεξεργασία

Όποιος θέλει μπορεί να βάλει και αυτό Πρότυπο:Περιφέρεια της Ελλάδας στις περειφέρειες της Ελλάδας υπάρχει και παράδειγμα εδώ:Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Υπάρχουν άλλες 8 που δεν το έχουν.(Ewiki 11:07, 20 Φεβρουαρίου 2012 (UTC))[απάντηση]

Πόσο σημαντική είναι η επαληθευσιμότητα τελικά; Επεξεργασία

Ως ελληνόφωνοι χρήστες της Βικιπαίδειας της βικιπαίδειας είμαστε αυστηροί στην δημιουργία ενός άρθρου, αν ανταποκρίνεται στα κριτήρια εγκυκλοπαιδικότητας, και αν εισάγεται κείμενο με πρωτότυπη έρευνα. Δυστυχώς με την επαληθευσιμότητα δεν ισχύει κάτι τέτοιο, δεν θέλω να στοχοποιήσω κανέναν, αλλά με δυσαρεστεί το θέμα των δυο ταχυτήτων. Από τη μια, χρήστες που δημιουργούν-αναδιαρθρώνουν άρθρα με όλες τις παραπομπές και από την άλλη, χρήστες συχνά νέοι, με μια ή δύο προτάσεις και ένα πρότυπο-πλαίσιο, δημιουργούν άρθρα, για παράδειγμα, για μια πόλη 500.000 κατοίκων ή για ένα επιστημονικό θέμα που οφείλει να είναι μεγάλο σε έκταση και αξιόπιστο.

Δεν είναι ένα θέμα που μπορεί να συζητηθεί στην σελίδα συζήτησης της πολιτικής της επαληθευσιμότητας, γιατί αποτελεί θέμα εφαρμογής. Είναι κατά πόσο οι διαχειριστές και οι χρήστες, μπορούμε να αυξάνουμε τα άρθρα σε ποιότητα, που περιλαμβάνει ακρίβεια, ουδετερότητα και επαληθευσιμότητα, και όχι να γιγαντώνεται το θέμα των μη ποιοτικών άρθρων. Για αυτό τον λόγο προτείνω να εφαρμοστεί αυτό που δεν εφαρμόζεται:

Προτείνω την αυστηροποίηση, ή καλύτερα την εφαρμογή της πολιτικής πάνω στην επαληθευσιμότητα, των αναρτήσεων επωνύμων και ανωνύμων χρηστών προκειμένου να προστατευθεί η αξιοπιστία του εγχειρήματος, την στιγμή που αναφέρεται σε χώρους εκτός βικιπαίδειας, ως αξιόπιστη πηγή πληροφόρησης. Καιρός να ξεφύγουμε από το χαλαρά, τον ωχαδερφισμό, να σοβαρευτούμε και να ενηλικιωθούμε. ((Και για να προλάβω μερικούς, δεν μιλάω για τα ευκόλως εννοούμενα, ότι ο Βόλος είναι πόλη για παράδειγμα).

Δεν είναι θέμα αλλαγής της πολιτικής ή τροποποίησής της, αλλά επιτέλους η εφαρμογή της. Και δεν με ενδιαφέρει αν είναι διαλλακτικοί σε αλλόγλωσσα εγχειρήματα. Με την εφαρμογή της επαληθευσιμότητας, μπορούμε να έχουμε συνθήκες ηρεμίας, που τόσο έχουμε ανάγκη, επειδή πολύ απλά θα υπάρχει καλύτερη οργάνωση και λειτουργία. Με μια συμφωνία ότι από εδώ και πέρα, ότι έγινε παλιά καλώς ή κακώς έγινε, αλλά δεδομένου της κοινής προσπάθειας να αυξήσουμε τα άρθρα, δεν μπορούμε να αφήνουμε να αυξάνονται τα ελλειπή άρθρα, την στιγμή που τα άρθρα προς επέκταση ή βελτίωση αγγίζουν μεγάλα νούμερα. Για αυτόν τον λόγο:

 • Κάθε νέο άρθρο που δημιουργείται να διαγράφεται εφόσον δεν έχει καμία πηγή, άσχετα αν είναι εγκυκλοπαιδικό ή όχι, με την παρέλευση ενός εύλογου διαστήματος. Δεν γίνεται να είμαστε αυστηροί με την εγκυκλοπαιδικότητα, που τόσο αναλύεται στις σελίδες συζήτησης διαγραφής, στην όχι πρωτότυπη έρευνα και να μην είμαστε αυστηροί στην επαληθευσιμότητα.
 • Να αλλάξει η αναφορά στην επεξεργασία ενός κειμένου, ότι Το εγκυκλοπαιδικό περιεχόμενο πρέπει να είναι επαληθεύσιμο σε Το εγκυκλοπαιδικό περιεχόμενο απαιτείται να είναι επαληθεύσιμο με πηγές

Ας συνυπογράψουν θετικά όσοι συμφωνούν κατά κύριο λόγο. Όσοι έχουν να προτείνουν επιπλέον ή να διορθώσουν, πριν υπογράψουν, είναι ευπρόσδεκτοι, ή να αφήσουν σχόλιο πάνω στο εγχείρημα.
--Vagrand Η σελίδα συζήτησής μου 23:51, 20 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 •   Υπέρ.--Vagrand Η σελίδα συζήτησής μου 23:42, 20 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]
 •   Υπέρ.--Dgolitsis--'```` 00:00, 21 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]
 •   Κατά. της αυστηρότητας. Θα γίνει παραθυράκι για την αφαίρεση περιεχομένου. Άρθρα με ισορροπία, αλλά πρόβλημα με πηγές, θα στρεβλώσουν. Η πολιτική είναι εκεί και αρκεί για όποιον ενδιαφέρεται να την εφαρμόζει. Δεν θα του πει κανείς τίποτα. Η σταυροφορία με ενοχλεί.   ManosHacker 00:27, 21 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]
  •   Σχόλιο Μιλάμε από εδώ και πέρα για νέα άρθρα, είναι σαφές νομίζω.--Vagrand Η σελίδα συζήτησής μου 00:29, 21 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]
  •   Σχόλιο στο σχόλιο. Η πολιτική αρκεί. Αυτό που θέλουμε είναι πιο πολλοί χρήστες να φιλτράρουν το περιεχόμενο και όχι να διώχνουμε τον κόσμο. Αν πρέπει να σπαταληθεί ενέργεια, να εκπαιδεύσουμε τους νεοεισερχόμενους πιάνοντας τους από το χεράκι, με αφορμή το άρθρο που δημιουργούν. Να τους βοηθάμε να το καλυτερεύουν δηλαδή αντί να τους το σβήνουμε και μετά να γίνονται ένα σώμα με το εγχείρημα.   ManosHacker 00:34, 21 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]
 •   Κατά. Γιατί αν ισχύσει αυτό, πείτε μου έναν λόγο μετά για να μην πάμε και στο "παράγραφος μέσα σε άρθρο χωρίς παραπομπές θα διαγράφεται" και μετά στο "πρόταση χωρίς παραπομπή θα διαγράφεται"; Και επίσης, αν ισχύσει, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για να μην ισχύσει αναδρομικά. VJSC263IO 00:38, 21 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]
  •   Σχόλιο Δεν είναι αυστηρότητα, αλλά εφαρμογή πολιτικής. Είναι καιρός να πάψουμε να σκεφτόμαστε με την ελληνική νοοτροπία, και να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον κατανοητό και συγκεκριμένο ώστε να μην υπάρχουν συγκρούσεις. Η καθοδήγηση πρέπει να εφαρμόζεται από όλους μας, διαχειριστές και χρήστες, λόγω φόρτου εργασίας, με ευγένεια και κατανόηση. Αλλά πρέπει να μπει μια πρόβλεψη για την μείωση του φαινομένου δημιουργίας άρθρων χωρίς πηγές και συχνά πολύ μικρά, μόνο και μόνο επειδή είναι εγκυκλοπαιδικά, όπως για παράδειγμα ένα χωριό ή μια πόλη.--Vagrand Η σελίδα συζήτησής μου 00:41, 21 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]
   • Και που το πρόβλημα, αν αυτά που λέγονται είναι αληθή; Και μιλάω εκ πείρας, καθώς πολλές φορές έχω καθίσει να βρω παραπομπές για τέτοια άρθρα που φέρουν το πρότυπο:πηγές. Άρθα που δεν έχω γράψει εγώ. Και είναι κάτι που το κάνουν ελάχιστοι άλλοι. Όπως και πολλές φορές έχω καθίσει και έχω επεκτείνει άρθρα για πόλεις ή χωριά που ήταν της μιας γραμμής ή που ήταν αυτόματες μεταφράσεις. Θέλω να πω, πως μπορεί κάποιος άλλος να κάνει την δουλειά αυτή. Αλλά, δεν μπορεί να επιβάλει κανένας πότε ο άλλος θα ασχοληθεί με κάτι τέτοιο. VJSC263IO 00:52, 21 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

Αυτό που προτείνεις δεν χρειάζεται καν να το συζητάμε. Ισχύει έτσι κι αλλιώς. Νομίζω πως έχει πέσει φόρτος εργασίας μάλλον και επισημαίνεις τα παραπάνω.   ManosHacker 00:44, 21 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

  •   Σχόλιο Δεν είναι αυστηρότητα, αλλά εφαρμογή πολιτικής. Είναι καιρός να πάψουμε να σκεφτόμαστε με την ελληνική νοοτροπία, και να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον κατανοητό και συγκεκριμένο ώστε να μην υπάρχουν συγκρούσεις. Η καθοδήγηση πρέπει να εφαρμόζεται από όλους μας, διαχειριστές και χρήστες, λόγω φόρτου εργασίας, με ευγένεια και κατανόηση. Αλλά πρέπει να μπει μια πρόβλεψη για την μείωση του φαινομένου δημιουργίας άρθρων χωρίς πηγές και συχνά πολύ μικρά, μόνο και μόνο επειδή είναι εγκυκλοπαιδικά, όπως για παράδειγμα ένα χωριό ή μια πόλη. Ανεξάρτητα VJSC263IO, ο κάθε χρήστης έχει δικαίωμα να αφαιρεί μη τεκμηριωμένο περιεχόμενο και συνιστάται η συμμετοχή του στην βελτίωση του άρθρου με παραπομπές και όχι η καταφανή αφαίρεση με σκοπό την εκδικητικότητα. Είναι μια πολιτική απόφαση από εδώ και πέρα, ένα νέο ξεκίνημα, άρθρα νέα χωρίς πηγές να μην γίνονται δεκτά έπειτα από κάποιο διάστημα.--Vagrand Η σελίδα συζήτησής μου 00:41, 21 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]
  •   Σχόλιο Έχει πέσει φόρτος εργασίας και υπάρχει ανεκτικότητα στο κριτήριο της γρήγορης διαγραφής για νέα μικρά άρθρα καταφανώς εγκυκλοπαιδικά. Πρέπει όλοι να βοηθάμε τον νέο χρήστη, να τον καθοδηγούμε που μπορεί να βρει πηγές, ο οποίος όμως θα γνωρίζει ότι αν διατηρήσει το άρθρο χωρίς πηγές, πολύ πιθανόν θα διαγραφεί. --Vagrand Η σελίδα συζήτησής μου 00:50, 21 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

Αν του εξηγήσεις γιατί κι αν του δώσεις λίγο χρόνο να βρει τις πηγές, ο νέος χρήστης δεν θα έχει πρόβλημα με τη διαγραφή, αν δεν τα καταφέρει, πιστεύω. Συστηματικά λοιπόν μεν, με τρόπο, δε.   ManosHacker 00:55, 21 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

Συμφωνώ και βοήθεια με ευγένεια και κατανόηση να έχει, αλλά αν διατηρείται νέο άρθρο χωρίς πηγές με δυο προτάσεις, θα πρέπει κάποια στιγμή να διαγραφεί, όταν ο χρήστης το εγκαταλείπει και δεν το αναπτύσσει με πηγές. Συμφωνείς με την αλλαγή της επισήμανσης στο κάτω (ή άνω αν γίνεται) μέρος της επεξεργασίας;--Vagrand Η σελίδα συζήτησής μου 01:05, 21 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

Παρακαλώ τότε, για ηθικούς λόγους και για την δικαιοσύνη, να σβήσετε όσα άρθρα έχω δημιουργήσει χωρίς πηγές. Δεν είναι δύσκολο να τα βρείτε. Δεν έχω καμία όρεξη να κάθομαι και να εξηγώ γιατί κάτι που έγραψα εγώ και είναι χωρίς πηγές παραμένει και γιατί κάτι που θα γράψει κάποιος άλλος μετά από την απόφαση αυτή θα πρέπει να σβηστεί. VJSC263IO 01:30, 21 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

Θεωρώντας ότι καταλαβαίνεις ότι υπάρχει πρόβλημα σχετικά με νέα άρθρα χωρίς πηγές, που αυξάνονται χωρίς να μειώνονται, έχεις κάτι να προτείνεις ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση ή κάτι ως αντικίνητρο ώστε να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις με κάτι, απλό και σαφές;--Vagrand Η σελίδα συζήτησής μου 01:40, 21 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]
Να ισχύει σε αυτά τα άρθρα αυτό για την διαγραφή, μόνο όταν υπάρχει υποψία για πρόβλημα ακρίβειας πληροφοριών ή είναι στο σύνολό τους POV. VJSC263IO 01:47, 21 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]
Μπορεί να είμαστε διαλλακτικοί σε αθλητικά άρθρα, ταινίες και καλλιτέχνες, αλλά σε ιστορικά, επιστημονικά και γεωγραφικά άρθρα, βιογραφίες και άλλα, η αξιοπιστία είναι πολύ σημαντική.--Vagrand Η σελίδα συζήτησής μου 07:36, 21 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]


  Κατά.. Συμφωνώ σε όλα όσα έγραψε ο VJSC263IO. Να θυμίσω στους νεότερους χρήστες ότι το 90% των άρθρων στη ΒΠ ξεκίνησαν ως "stub" και επεκτάθηκαν με τον καιρό ενώ απέκτησαν και πηγές. Και μια και ο λόγος για γεωγραφικά άρθρα: Δείτε, για παράδειγμα, το ιστορικό του άρθρου για την Καν: Γράφτηκαν το 2007 δύο προτάσεις για την πρωτεύουσα της Νορμανδίας και χρειάστηκαν τέσσερα χρόνια (2011) για να προστεθεί μια παράγραφος ακόμη με μια πηγή. Τι θα είχαμε κερδίσει διαγράφοντας το αρχικό άρθρο; Απλούστατα δεν θα υπήρχε καν άρθρο για την πόλη. Προσωπικά το είδα και πρόσθεσα αυτή την παράγραφο, σκοπεύω να το επεκτείνω μόλις βρω τον χρόνο. Γιατί να μη σκεφτεί έτσι ο οποιοσδήποτε χρήστης; Αν όμως δει πως δεν υπάρχει άρθρο, θα το σκεφτεί (εννοώ θα διστάσει) να το ξεκινήσει. Εφόσον, λοιπόν, ένα άρθρο δεν είναι λάθος, δεν είναι POV, αλλά είναι χωρίς πηγές και θέλει επέκταση, γιατί να μη διατηρηθεί με πρόσθεση αυτών των δύο επισημάνσεων; Ασφαλώς όταν σε ένα άρθρο προστεθεί περιεχόμενο αμφισβητήσιμο (από κάθε άποψη), τότε εξετάζεται αν μπορεί να παραμείνει χωρίς πηγές που να το επαληθεύουν, όπως π.χ. η ημερομηνία γέννησης ενός προσώπου. Δείτε για παράδειγμα το λήμμα Μοντωμπάν της γαλλικής ΒΠ στην παράγραφο "κλίμα": Αναφέρει το κλίμα της πόλης χωρίς ούτε μία πηγή. Αυτό σημαίνει ότι η παράγραφος αυτή πρέπει να αφαιρεθεί ως ατεκμηρίωτη; Ό,τι δεν έχει πηγές και χρειάζεται μπορεί να επισημαίνεται με το πρότυπο έλλειψης πηγών και θα βρεθεί κι ο χρήστης που θα τις προσθέσει. Έτσι και το άρθρο υπάρχει και ο αναγνώστης ειδοποιείται ότι το άρθρο έχει ελλειπή τεκμηρίωση. Δεν χρειάζεται λοιπόν να διαγραφεί κανένα άρθρο, απλά να επισημανθούν για κάθε αναγνώστη ή συντάκτη οι ελλείψεις του. Άλλο παράδειγμα θα μπορούσε να αποτελέσει ένα από τα μεγαλύτερα σε έκταση άρθρα της ελληνόφωνης ΒΠ, αυτό για τη Ναζιστική Γερμανία - δείτε πώς ξεκίνησε και πού έφθασε με τις προσθήκες πολλών χρηστών. --Ttzavarasσυζήτηση 07:42, 21 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]
  ΣχόλιοΤα άρθρα που αναφέρονται ως παραδείγματα έχουν ελλείψεις από πηγές. Υπάρχει stub δυο προτάσεων που έγινε ποτέ σύντομα αξιόλογο; Με την ίδια λογική πρέπει να αλλάξει η πολιτική γρήγορης διαγραφής για πολύ μικρό, να συμπληρώσουμε δύο σειρές για όλα τα χωριά της Ελλάδας που δεν έχουν άρθρο και να κάνουμε stub δύο προτάσεων όλα τα προτεινόμενα θέματα.--Vagrand Η σελίδα συζήτησής μου 07:48, 21 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

Όχι φίλε Vagrand, δεν χρειάζεται αλλαγή πολιτικής. Ένα άρθρο του τύπου "Ο Βόλος είναι πόλη της Θεσσαλίας" πάει ασφαλώς για γρήγορη διαγραφή, ένα άρθρο όμως του στυλ "Ο Βόλος είναι πόλη της Θεσσαλίας στο νομό Μαγνησίας, του οποίου είναι και πρωτεύουσα και έχει 144.00 κατοίκους, συμπεριλαμβανομένων και των συνοικισμών Νέας Ιωνίας, Αισωνίας και Ιωλκού" είναι αποδεκτό ως "stub" και με τις κατάλληλες επισημάνσεις. --Ttzavarasσυζήτηση 07:56, 21 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

Λόγω φόρτου εργασίας δεν παροτρύνονται οι νέοι χρήστες να αναφέρουν πηγές, η κατάσταση διογκώνεται με τα stub και τα χωρίς πηγές άρθρα αντί να βελτιώνεται, και, που θα κλείσουμε σύντομα τα 70.000 άρθρα, είναι στην πράξη κενό γράμμα.--Vagrand Η σελίδα συζήτησής μου 08:02, 21 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]
Ας μην υπερβάλλουμε: Από τα στατιστικά της Πύλης Κοινότητας βλέπω "Αμφισβήτηση ακρίβειας: 87 + 2, Αμφισβήτηση ουδετερότητας: 180, Άρθρα που χρειάζονται παραπομπές: 2796". Στις σχεδόν 70.000 άρθρα (δεν τα έχουμε ακόμη αλλά είναι πολύ κοντά) πηγές χρειάζεται σχετικά μικρό ποσοστό άρθρων και οι χρήστες που βλέπουν επισήμανση πιθανότατα θα προσθέσουν και πηγές. --Ttzavarasσυζήτηση 08:20, 21 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]
 • Αναφέρομαι καλοπροαίρετα στον έμπειρο Τζαβάρα σχετικά με το παράδειγα του Βόλου. Μια τέτοια απλή πρόταση την συναντάμε στα λεξικά της τσέπης και όχι ακόμα καιστα επίτομα λεξικά, όπου η αναφορά είναι εκτενέστερη. Θέλω να πω ότι μια τέτοια περιορισμένη φράση μεταφέρεται στο Βικιλεξικό, όπως κάνει εξάλλου σωστά και ο ίδιος. Συμπέρασμα: αν δεν υπάρχουν ενδείξεις επέκτασης πρέπει να μεταφέρεται σε εύλογο χρόνο στο Βικιλεξικό και εφόσον εκεί δεν υπάρχουν στοιχεία. Σε καμιά περίπτωση ούτε ένα κειμενάκι δεν θεωρείται άρθρο που αποτελείται σύμφωνα εξάλλου με τους όρους τις βικιπαίδειας με παραπομπές, πηγές, κανόνες διαμόρφωσης ενοτήτων κ.α.--Dgolitsis Φιλοτίμως διακείμενος--'```` 13:06, 21 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

Σε καμιά περίπτωση όμως δεν είναι δυνατό να απαιτούμε από τους χρήστες να δημιουργούν εξ αρχής "έτοιμα" άρθρα, με πηγές, μορφοποίηση, παραπομπές, βιβλιογραφία κτλ., με άλλα λόγια άρθρα τάξης Α ή αξιόλογα. Κάποιοι μπορεί να το κάνουν, κάποιοι όχι. Δεν είναι δυνατό να "απορρίπτεται" ο κόπος που κάνει κάποιος θέλοντας να συνεισφέρει, επειδή η συνεισφορά του αυτή δεν είναι σύμφωνη με αυστηρά προκαθορισμένους κανόνες. Κάθε συνεισφορά πρέπει να είναι ευπρόσδεκτη, εφόσον πληροί ένα ελάχιστο κανόνων, όχι ένα μέγιστο. Και επανέρχομαι: Η Καν όπως είχε δημιουργηθεί και παρέμεινε ως άρθρο επί σχεδόν 4ετία ήταν ή δεν ήταν άρθρο; Βεβαίως άρθρο του τύπου "Η Καέν είναι πόλη" δεν είναι αποδεκτό, είναι μη-άρθρο! --Ttzavarasσυζήτηση 13:34, 21 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

σχόλιο Καταρχήν κακως και πάρα πολύ μάλιστα κακώς συζητιέται εδώ αυτό το θέμα, η αγορά δεν είναι να συζητάμε ότι νάναι ή ότι ο καθένας νομίζει ότι το δικό του είναι σοβαρότερο από του άλλου το αίτημα . Παρακαλώ σεβασμός προς τους υπόλοιπους χρήστες συζητήστε εκεί που πρέπει όχι τα πάντα εδώ! Δεύτερον τι ψηφοφορίες είναι αυτές???? πρώτα συζητήται κάτι και μετα ψηφίζουμε . Αυτα! --*tony esopiλέγε 14:33, 21 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

Επίσης προσωπικά σαν χρήστης αρνούμε να πάρω μέρος ή να ακολουθήσω οποιαδήποτε πολιτική που δεν εχει συζητηθεί στο σωστό μέρος , άρα δεν υπάρχει και το κείμενο - η συζητηση σας- εκεί στην συζήτηση της πολιτικής να το επαληθεύσω , οι συζητήσεις είναι ξεκάθαρω ότι πρέπει η καθεμία να γίνετε σε ένα και μόνο μέρος να μπορεί οποιοσδήποτε να την βρει εύκολα και να την διαβάσει, δεν είναι κανένας υποχρεωμένος να ψάχνει να σας βρεί. Δεν γίνεται, είναι απαράδεκτο, να συζητούνται και να ψηφίζονται πολιτικές όπου νάναι εκτός την συζήτηση της ίδιας της πολιτικής!!! μόνο στην ελληνική βικιπαίδεια γίνονται αυτά , ελληνικές πρωτοπορίες . Η ψηφοφορία εδω για αλλαγή της πολιτικής είναι άκυρη να πάτε στην συζήτηση του άρθρου όπως επίσης και η συζήτηση για την αλαλγή της πολιτικής στην αγορά δεν μπορεί να γίνει δεκτή, συζητήστε στην συζήτηση της αν θέλετε αλαλγή της πολιτικής . --*tony esopiλέγε 14:39, 21 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

Η εγκυκλοπαίδεια πρέπει να έχει εγκυκλοπαιδικό περιεχόμενο. Και το περιεχόμενο της βικιπαίδειας πρέπει να καλύπτεται από τρεις πυλώνες: ουδετερότητα, επαληθευσιμότητα , όχι πρωτότυπη έρευνα. Τα επαναλαμβάνω γιατί νομίζω δεν εφαρμόζουμε την επεληθευσιμότητα όπως θα έπρεπε. Δεν είναι θέμα αλλαγής πολιτικής αλλά η εφαρμογή της που αγνοείται. Δεν μπορούμε στο κάτω μέρος της επεξεργασίας να γράφουμε Παρακαλούμε αναρτήστε μόνο εγκυκλοπαιδικές πληροφορίες που μπορούν να επαληθευτούν από εξωτερικές πηγές. και εμείς να μην στηρίζουμε αυτό που επισημάνουμε. Τα παραδείγματα άρθρων δεν μου λένε τίποτα, την στιγμή που κάποια άλλα είναι στάσιμα από το 2006. Και πολλά άρθρα δεν έχουν καμία πηγή και δεν έχουν σημανθεί σχετικά με την έλλειψη πηγών και παραπομπών, ώστε συγκεντρωτικά να γνωρίζουμε με νούμερα το πρόβλημα. Και εδώ είναι το κατάλληλο μέρος, αφού δεν συζητάμε να αλλάξουμε την πολιτική αλλά επιτέλους να την εφαρμόσουμε και να πάψουμε να στρουθοκαμηλίζουμε. (Δεν θέλω να αναφέρω παραδείγματα άρθρων γιατί θα στοχοποιηθούν προσπάθειες και ενέργειες και δεν είναι αυτό το θέμα). Το θέμα είναι ότι η βικιπαίδεια χάνει την αξιοπιστία της, καιρός να πάψουμε να είμαστε Έλληνες στη νοοτροπία, να δουλεύουμε πάνω σε ένα πλαίσιο κανόνων, να τους εφαρμόζουμε και να βελτιώνουμε το εγχείρημα. Έχουμε μείνει στα νούμερα, και έχουμε χάσει την ουσία, που είναι ότι όλοι μας είμαστε συντάκτες μιας εγκυκλοπαίδειας, που φυσικά στηρίζεται σε πηγές.--Vagrand Η σελίδα συζήτησής μου 18:09, 21 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

Σκεφτείτε γιατί είμαστε στη εγκυκλοπαίδεια; Γιατί στηρίζουμε το εγχείρημα; Είμαστε εδώ μέσα για να προσφέρουμε ελεύθερη και αξιόπιστη γνώση. Το ελεύθερη προσπαθούν να το περιορίσουν, ας μην καταστρέφουνε ότι χτίσαμε.--Vagrand Η σελίδα συζήτησής μου 18:15, 21 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

Όπως έχουν πει κι άλλοι, σε όποιον δεν αρέσει κάτι σηκώνει τα μανίκια και, συμπληρώνω, καλεί τους ομοίους του να τον βοηθήσουν. Η κλήση έγινε. Όσοι από το ελεύθερο εγχείρημά μας θέλουν, θα βοηθήσουν σε αυτό που εντοπίζεις. Ο χαρακτηρισμός περί Ελλήνων είναι, το λιγότερο, άστοχος.   ManosHacker 18:22, 21 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]
Επαναλαμβάνω δύο θέματα κοπτόμαστε, 1. Περιορισμός του φαινομένου των μικρών άρθρων δυο γραμμών χωρίς πηγές, με την εφαρμογή της πολιτικής περί επαληθευσιμότητας και το Α1 κριτήριο περί γρήγορης διαγραφής (Πολύ μικρό) 2. Αλλαγή της σήμανσης στο κάτω μέρος της επεξεργασίας, ότι απαιτείται η αναφορά πηγών.--Vagrand Η σελίδα συζήτησής μου 18:25, 21 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

Όσον αφορά το μέρος που μπορεί να γίνει η διαδικασία, δεν μπορεί να γραφεί ούτε στο σημειωματάριο των διαχειριστών, ούτε στην σελίδα συζήτησης της επαληθευσιμότητας, αφού θέλουμε να αποφασίσουμε επιτέλους την εφαρμογή της'.--Vagrand Η σελίδα συζήτησής μου 18:25, 21 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

Γενικά συμφωνώ με τον Vagrand αλλά με μια τροποποίηση σε αυτά που γράφει. Η εντελώς αυστηρή επαληθευσιμότητα πρέπει κυρίως να εφαρμόζεται σε βιογραφίες ζώντων προσώπων (π.χ. πολιτικών) ή άρθρα υψηλής εγκυκλοπαιδικότητα και επισκεψιμότητας. Εγώ προσωπικά γράφω χρησιμοποιώντας μόνο εμβόλιμες πηγές και προσπαθώ να γράψω αυτό που αποδίδουν οι σύγχρονες πηγές. Κάποιοι δεν χρησιμοποιούν πηγές.. άλλοι επιλέγουν να χρησιμοποιούν απαρχαιωμένες πηγές με την μορφή σταυροφορίας για να ανατρέψουν τις σύγχρονες ακαδημαϊκές πηγές (έμμεση επιβολή pov). Πάντως άρθρα 1 σειράς χωρίς πηγές, και φυσικά χωρίς να γράφουν κάτι λάθος θα έλεγα ότι μπορούν να μείνουν (φυσικά με σήμανση πηγών και επέκτασης). Ggia 19:11, 21 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

Από την στιγμή που δεν υπάρχει πρόθεση να αλλάξει η πολιτική τι ψηφίζεται τότε? εκτός αν κάνω λάθος γιατί βλέπω υπέρ και κατά. Σπανίως να μείνει άρθρο 1-2 σειρών χωρίς πηγές που να μην διαγραφή αν και παλιότερα χρήστες έκαναν και φασαρία και ζήταγαν να μην σβήνονται άρθρα σαν πολύ σύντομα αλλά να μπαίνει το πρότυπο επέκτασης. Εντελώς αυστηρή επαληθευσιμότητα είναι αδύνατον να υπάρχει είναι θέμα φαντασίας και τα θεωρώ φανταστικά αυτά που λέτε , μην κοροϊδευόμαστε. Είναι αδύνατον να έχετε όλοι πρόσβαση σε ένα βιβλίο με τοπική ιστορία που παράδειγμα βάζω εγώ εκτός αν είναι πρόφαση όλη η ιστορία εδώ να σβήσουμε χιλιάδες άρθρα και αν διώξουμε χρήστες όπως έχετε φαγωθεί μερικοί εδώ, έχετε χάσει το νόημα της βικιπαίδειας αρκετοί δυστυχώς . --*tony esopiλέγε 20:54, 21 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

Δεν μιλάμε για αλλαγή πολιτικής αλλά την εφαρμογή της, η οποία αμελείται και αντί να καθοδηγούμε ταυτόχρονα τον νέο χρήστη που γράφει ένα νέο άρθρο, βάζουμε μετά σήμανση πηγές-επέκταση και ο πρώτος συντάκτης, συχνά ανώνυμος χάνεται. Αυτό που προτείνω είναι ένα δικαιοδίκαιο για τα νέα άρθρα από το οποίο θα φροντίσουμε ώστε να μην υπάρχουν πολύ μικρά άρθρα χωρίς πηγές. Να μην διογκώνεται το πρόβλημα με τα προβληματικά άρθρα. Με την αλλαγή της επισήμανσης από πρέπει σε απαιτείται συμφωνείς;--Vagrand Η σελίδα συζήτησής μου 21:06, 21 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

Τοτε εγω δεν καταλαβαίνω γιατί ψηφίζεται και τι ψηφίζεται ? συμφωνώ ως προς το ...φροντίσουμε ώστε να μην υπάρχουν πολύ μικρά άρθρα χωρίς πηγές... που όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να προσθέσει πηγές στο άρθρο και να το επεκτείνει, η καλύτερη λύση είναια υτή και έτσι δεν χρειάζεται να διαγράφεται το άρθρο ούτε να του βάζουμε πρότυπα αν γίνεται αυτό. --*tony esopiλέγε 07:48, 22 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]


Πέντε Θεμέλια Επεξεργασία

Διάβασε το 5 Vagrand. Σου δίνει καθαρά απάντηση για τη συγκεκριμένη αλλαγή που ζητάς στην ερμηνεία της πολιτικής.   ManosHacker 21:20, 21 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

Αναφέρει στην αρχή όλοι οι συντάκτες πρέπει να ακολουθούν την πολιτική μας...και να πασχίζουν για ακρίβεια και στην συνέχεια Η Βικιπαίδεια δεν έχει αυστηρούς κανόνες, εκτός από τις πέντε βασικές αρχές (εγκυκλοπαίδεια, Ουδέτερη οπτική γωνία, Ουδέτερο περιεχόμενο, Συμπεριφορά, Όχι αυστηρότητα), παρόλο που είναι στόχος η τελειότητα, δεν απαιτείται, παρόλο που είναι στόχος(με εσωτερικό σύνδεσμο Το τέλειο άρθρο(?)) Πράγμα που αναιρεί το ένα το άλλο. Στην αγγλική έκδοση Μη διστάζετε αλλά να είστε προσεκτικοί.

Στην επαληθευσιμότητα στην αγγλική έκδοση γράφει Verifiability..is the ability to cite reliable sources that directly support the information in an article. All information in Wikipedia must be verifiable, but because other policies and guidelines also influence content, verifiability does not guarantee inclusion. Και στα ελληνικά μετάφραση: Επαληθευσιμότητα...είναι η δυνατότητα να αναφερθούν (σε ένα άρθρο) αξιόπιστες πηγές που υποστηρίζουν άμεσα τις πληροφορίες σε ένα άρθρο. Όλες οι πληροφορίες στη Wikipedia πρέπει να είναι επαληθεύσιμες, αλλά επειδή οι υπόλοιπες πολιτικές και κατευθυντήριες γραμμές (5 θεμέλια, Πολιτική) επηρεάζουν το περιεχόμενο, η επαληθευσιμότητα δεν εγγυάται ένταξη (ενός άρθρου με κριτήριο μόνο την επαληθευσιμότητα).

Από το Παρακαλούμε αναρτήστε μόνο εγκυκλοπαιδικές πληροφορίες που μπορούν να επαληθευτούν από εξωτερικές πηγές. στο αγγλικό: Βιογραφία: Παρακαλούμε αναρτήστε μόνο εγκυκλοπαιδικές πληροφορίες που μπορούν να επαληθευτούν από εξωτερικές πηγές. Στο μήνυμα της επεξεργασίας για βιογραφία: - Βιογραφία: Πρωτεύον υλικό για τη ζωή προσώπων που είναι χωρίς πηγές ή αμφισβητούμενης προέλευσης πηγές, δεν θα πρέπει να εισάγεται και αν υπάρχει (δηλαδή ακόμα και για παλαιό κείμενο), πρέπει να απομακρύνεται αμέσως, ειδικά εάν δυνητικά συκοφαντικό. - Γενικά: Παρακαλώ αναρτήσετε αποκλειστικά/μόνο εγκυκλοπαιδικό περιεχόμενο που μπορεί να επαληθευτεί από εξωτερικές πηγές.

Και η έννοια του παρακαλώ πιο πάνω, δεν είναι σε παρακαλώ κάνε αυτό, ή σε παρακαλώ αν θες καν' το αλλά είναι τρόπος ευγένειας, ώστε να μην φαίνεται σαν προσταγή.

Επίσης Encyclopedic content must be verifiable', δηλαδή Το εγκυκλοπαιδικό περιεχόμενο πρέπει να είναι επαληθεύσιμο. Δεν είναι should αλλά must, με την έννοια του απαιτείται.

--Vagrand Η σελίδα συζήτησής μου 00:05, 22 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

Το «απαιτείται» δεν υπάρχει πουθενά. Αν αντικαθιστούσαμε με αυτό, το «πρέπει», θα κλονίζαμε το πέμπτο θεμέλιο. Οτιδήποτε άλλο είναι παρανόηση. Από μένα τέλος.   ManosHacker 00:13, 22 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

Το must δεν είναι απλά πρέπει, είναι ασφαλώς πρέπει ή απαιτείται. Αν διαβάσεις το πέμπτο θεμέλιο στα αγγλικά, η ελληνική μετάφραση ίσως δεν αποδόθηκε σωστά, θα καταλάβεις ότι εννοεί Μην διστάζετε αλλά να είστε προσεκτικοί.--Vagrand Η σελίδα συζήτησής μου 00:23, 22 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

Και επανέρχομαι ως ερωτήματα αφού η ψηφοφορία δεν αρκεί:

- Πότε πρέπει να διαγράφεται ένα μικρό νέο άρθρο χωρίς πηγές με γρήγορη διαγραφή;
- Να αλλάξει η αναφορά στο κάτω μέρος της σελίδας σε Παρακαλώ αναρτήστε αποκλειστικά/μόνο εγκυκλοπαιδικό περιεχόμενο που μπορεί να επαληθευτεί από εξωτερικές πηγές. Το εγκυκλοπαιδικό περιεχόμενο πρέπει να είναι επαληθεύσιμο.

Να υπάρχει δηλαδή ένας οδικός χάρτης που οι χρήστες που προτείνουν γρήγορη διαγραφή μπορούν να ακολουθήσουν, ώστε και με την ειδοποίηση, να είναι καλυμμένοι.--Vagrand Η σελίδα συζήτησής μου 00:23, 22 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

Δηλαδή όλη αυτή η "φασαρία" (με την καλή έννοια) γίνεται για να προστεθεί η λέξη "αποκλειστικά"; Γιατί αυτό που υπάρχει ήδη είναι το: "Παρακαλούμε αναρτήστε μόνο εγκυκλοπαιδικές πληροφορίες που μπορούν να επαληθευτούν από εξωτερικές πηγές..." και λίγο πιο πάνω υπάρχει και το "Το εγκυκλοπαιδικό περιεχόμενο πρέπει να είναι επαληθεύσιμο" VJSC263IO 00:32, 22 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

Για να γίνεται πιο κατανοητό: Εγκυκλοπαιδικές πληροφορίες σε εγκυκλοπαιδικό περιεχόμενο/περιεχόμενο που ταιριάζει σε εγκυκλοπαίδεια, το πρέπει σε απαιτείται, ίσως αλλαγή του επαληθεύσιμες εξωτερικές πηγές σε επιβεβαιωμένες βιβλιογραφικές πηγές. Αν ενοχλεί τόσο το απαιτείται (που θεωρώ συνώνυμο του must, έτσι όπως είναι, διαβάζεται should), να γίνει η προσθήκη: Το εγκυκλοπαιδικό περιεχόμενο πρέπει να είναι επαληθεύσιμο. Το επαληθεύσιμο σαν λέξη μπερδεύει γιατί έχει μέσα την λέξη αλήθεια που δεν την θέλουμε, αλλά την βιβλιογραφική πηγή.
Νομίζω ότι με τους νέους χρήστες υπάρχει ένταση επειδή συγχέονται ή δεν καταλαβαίνουν αρκετές λέξεις ή φράσεις.--Vagrand Η σελίδα συζήτησής μου 00:47, 22 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

Συμφωνώ με την χρήση του όρου "απαιτείται", αν δεν κάνω λάθος είναι σύμφωνο με τον πυλώνα ουδετερότητας και "επαληθευσιμότητας". Έτσι και αλλιώς σε ένα συνεργατικό εγχείρημα η παράθεση πηγών είναι ουσιαστική για τον εμπλουτισμό των άρθρων από άλλους χρήστες. Εκτός αν μιλάμε για τετριμμένες πληροφορίες όπως π.χ. "Η Αθήνα είναι πρωτεύουσα της Ελλάδος" (τετριμμένη πληροφορία την οποία μπορεί πολύ εύκολα να τη επαληθεύσει κάποιος). Σε τέτοιες περιπτώσεις θα μπορούσε να αγνοηθεί ο όρος "απαιτείται" χρησιμοποιώντας την κοινή λογική για την εφαρμογή της πολιτικής (Wikipedia:Common sense and decision making). Ggia 10:24, 22 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

Και όμως κάνεις λάθος: Δεν απαιτείται, παρά μόνο σε ειδικές περιπτώσεις, όπως αυτές που ανέφερες πιο πάνω. Αντίθετα, "η τελειότητα, παρ' όλο που είναι επιθυμητή, δεν απαιτείται". Η ΒΠ δέχεται τους πάντες ως συνεισφέροντες και δεν είναι δυνατό να απαιτεί τελειότητα, αυτή θα έρθει, αν έρθει, από πολλαπλές συνεισφορές. --Ttzavarasσυζήτηση 12:19, 22 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

Υπάρχει και η πολιτική αγνοήστε όλους τους κανόνες. Το ζήτημα που θέλει να θέση όμως ο Vangrant από τη κατάλαβα, πέρα από την επαληθευσιμότητα, είναι τα άρθρα μιας (ή ακόμη χειρότερα) δύο γραμμών. ΔΕ ξεχνάω τη ΙΡ που έγραψε για όλα τα ποτάμια και χωριά της Γρενάδας άρθρα μίας γραμμής ή το λογαριασμό από ένα σχολείο που σε μια ώρα ανέβασε 15 άρθρα - ορισμούς εκ των οποίων μόνο ένα δύο είχαν αρκετό υλικό ( ή σωστό όνομα) για να διατηρηθούν στη βικιπαίδεια. Αυτό όμως είναι άλλο θέμα. --C messier 12:32, 22 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

Ναι, αυτά όντως ήταν για διαγραφή, ειδικά αυτά της Γρενάδας: "Ο τάδε είναι ποταμός της Γρενάδας": Αυτό είναι που ονόμασα παραπάνω "μη-άρθρο". Οι ορισμοί μπορούν να μεταφέρονται στο Βικιλεξικό (αν δεν υπάρχουν ήδη εκεί) αλλά αυτά που είναι για 110% σβήσιμο είναι όσα δεν είναι σωστά, είτε μεγάλα είναι είτε μικρά. --Ttzavarasσυζήτηση 13:32, 22 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

Παρακαλούμε το χρήστη Vagrand να μας αφήσει να επεξεργαστούμε άρθρα στα πλαίσια της εκμάθησης σε εργαστήριο στη Μουσική Βιβλιοθήκη Λίλιαν Βουδούρη.85.72.213.214 15:56, 22 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

Δεν είναι εδώ το κατάλληλο μέρος για τέτοιο σχολιασμό, τι σημαίνει να μας αφήσει; Και ποιά είναι τα πλαίσια εκμάθησης στα εργαστήρια όταν η ενεργή συμμετοχή τους στις διαδικασίες της βικιπαίδειας περιλαμβάνουν και τις υποχρεώσεις απέναντι στο εγχείρημα και την αμφίδρομη συμμετοχή των χρηστών;--Vagrand Η σελίδα συζήτησής μου 16:10, 22 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]
Φυσικά και δεν είναι το κατάλληλο μέρος και δυστυχώς κανείς από την κοινότητα - πλην του άμεσα ενδαφερόμενου (Vagrand) - δεν απάντησε όπως πρέπει στον συγκεκριμένο χρήστη. Ας συνεχίσει η κοινότητα να πεταει χαρταετο...

Εάν είσαι ξεκάθαρος, τότε σχεδόν όλοι θα το εφαρμόσουν.--Vagrand Η σελίδα συζήτησής μου 17:00, 22 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

Αυτό που λέει ο Vagrand είναι βασική και αδιαπραγμάτευτη αρχή της βικιπαίδειας, και το γνωρίζουν νομίζω όλοι εδώ πολύ καλά αλλά για διάφορους λόγους το φέρνουν γύρω γύρω προς μια ιδιότυπη ερμηνεία της πολιτικής, ιδιότυπη αν και τόσο συνηθισμένη που έχει γίνει ο κανόνας. Θα εντοπίσω το θέμα στη γνωστή σε όλους πολιτική ότι αμφισβητούμενο κείμενο μπορεί να αφαιρεθεί εντελώς, άμεσα και χωρίς καμία συζήτηση.
Δυστυχώς, μου έχει τύχει να γίνω «θύμα» της ανάποδης - δήθεν - αρχής την οποία εφάρμοσε μόνιμος χρήστης και όχι κάποιος περιστασιακός ποβ-φαϊτερ. Δηλαδή έκανε blind revert επεξεργασίας μου επειδή λέει έκανα «αφαίρεση περιεχομένου». Το αναφέρω αυτό διότι όπως ειπώθηκε πιο πάνω η πράξη και η εφαρμογή έχει σημασία. Η βικιπαίδεια βασίζεται και σε κάποιους κανόνες και στοιχειώδη κατανόηση των κανόνων. Κανείς δεν μπορεί να εμποδίσει τον Vagrand να αφαιρεί άμεσα ότι δεν έχει πηγή όπου το βρίσκει, στα όρια του εύλογου. Και κριτήριο για το εύλογο είναι να γίνεται βελτίωση της βικιπαίδειας και όχι να αρχίσει να σβήνει όπου βρεί, είναι προφανές. Κανείς δεν μπορεί να τον εμποδίσει, αρκεί να έχει βέβαια στοιχειώδη κατανόηση των κανόνων. Αν δεν έχει κατανόηση των κανόνων, τότε ναι μπορεί να τον εμποδίσει. Και όταν κάποιος ή κάποιοι μόνιμοι χρήστες δεν έχουν κατανόηση των κανόνων, τότε αρχίζουν διάφορα προβλήματα, διότι καταλήγουμε να ασχολούμαστε με χρήστες αντί να ασχολούμαστε με τα άρθρα. Το οποίο είναι μη αποδεκτό, ως γνωστόν η πολιτική αποθαρρύνει να ασχολείσαι με προβληματικούς χρήστες (καθότι υπάρχει ο κίνδυνος να θεωρηθεί προσωπική επίθεση, μη αποδεκτό βεβαίως βεβαίως) ενθαρρύνοντας κυρίως την ενασχόληση με προβληματικά άρθρα..--ワナカリ 19:43, 22 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

Κοίταξε ワナカリ θα συμφωνείς φαντάζομαι στην αναίρεση ατεκμηρίωτου κειμένου που μόλις έχει εισαχθεί, ενημερώνοντας τον χρήστη ότι απαιτούνται πηγές με όλες τις οδηγίες πως να το κάνει και με ποιον τρόπο. Όσον αφορά την αφαίρεση ενός ατεκμηρίωτου κειμένου, μπορείς να το αφαιρέσεις μόνο αν το αντικαταστήσεις με κάποιο άλλο ώστε να υπάρχουν παραπομπές, όπβς στην ανακατασκευή ενός άρθρου. Όπως, σε καμιά περίπτωση δεν αφαιρείται τεκμηριωμένο κείμενο, όταν υπάρχουν παραπομπές και να ξαναγραφτεί το κείμενο, οι παλιές παραπομπές παραμένουν καθώς συχνά εμβόλιμοι εξωτερικοί σύνδεσμοι χάνονται και δεν μπορούν να ανακτηθούν. Όμως, το θέμα συζήτησης δεν είναι αυτά που γράφουμε τώρα, αλλά το κατά πως μπορούμε να προτείνουμε για γρήγορη διαφραφή νέα συχνά πολύ μικρά άρθρα χωρίς πηγές, καθώς και να αλλάξει η σήμανση ώστε να ανταποκρίνεται στον σκοπό της βικιπαίδειας περί επαληθευσικότητας.--Vagrand Η σελίδα συζήτησής μου 19:53, 22 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

Ναι αναφέρομαι στην αφαίρεση κειμένου όταν αυτό είναι χωρίς παραπομπή. Τι εννοείς ότι πρέπει να το αντικαταστήσει με κείμενο με παραπομπή; Είναι σα να λες ότι πρέπει οι πρόσφατες να καταγράψουν ότι συνολικά έγινε πρόσθεση και όχι αφαίρεση. Που το βασίζεις αυτό; Από όσο γνωρίζω δεν υφίσταται κάτι τέτοιο. Αν και βέβαια θα ήταν επιθυμητό να αντικατασταθεί ένα κείμενο χωρίς παραπομπή με κάποιο με παραπομπή, δεν είναι αναγκαστικό να γίνει αντικατάσταση, μπορεί να γίνει μόνο αφαίρεση, αν έτσι βελτιώνεται το άρθρο.--ワナカリ 20:10, 22 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

Συμφωνώ μαζί σου και για την περίπτωση διαγραφή άρθρων όταν είναι χωρίς πηγές, με την έννοια ότι αν το περιεχόμενο είναι όλο όλο αμφίβολης ακρίβειας και χωρίς πηγή, οπότε μπορεί να αφαιρεθεί, τότε το άρθρο μένει άδειο και δεν μπορεί παρά να διαγραφεί!--ワナカリ 20:21, 22 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

Επειδή συζητάμε κάτι συγκεκριμένο για νέα πολύ μικρά άρθρα χωρίς πηγές και την σήμανση της επεξεργασίας, αν θέλεις, να συνεχίσουμε στην σελίδα συζήτησής μου, γιατί θα φύγουμε εκτός του πλαισίου συζήτησης.--Vagrand Η σελίδα συζήτησής μου 20:24, 22 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]
Εγώ γενικά συμφωνώ με αυτά που γράφει {ワナカリ, Vagrand}. Ελπίζω να περάσει αυτή η τροποποίηση με το "απαιτείται" πηγή. Δεν νομίζω ότι θα διώξει κανένα χρήστη αυτό.. και θα βοηθήσει στην καλύτερη προσαρμογή νέων χρηστών στο τρόπο συνεισφοράς στην βικιπαίδεια (συνεισφορά με αξιόπιστες πηγές και δημιουργία επαληθεύσιμου περιεχόμενο). Οι πηγές, όσο και κάποιοι να διαφωνούν κάποιοι, είναι βασικοί για την συνεργασία και εξέλιξη αρθρών. Ggia 08:29, 23 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

Η λέξη απαιτείται είναι μια λέξη που μπορούν να κατανοήσουν οι νέοι χρήστες ώστε και να είναι προετοιμασμένοι (και) να εμφανίσουν πηγές. Με αυτήν την αλλαγή μιας λέξης, θα δούμε πιστεύω μια πιο ομαλή λειτουργία στη βικιπαίδειας.--Vagrand Η σελίδα συζήτησής μου 08:54, 23 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

Λυπάμαι πραγματικά γιατί κάποιοι χρήστες (έμπειροι χρήστες) αρνούνται να κατανοήσουν το πρόβλημα. Λυπάμαι πραγματικά γιατί κάποι χρήστες ενδεχομένως δεν καταλαβαίνουν τη διαφορά μεταξύ της ' πολιτικής' και του 'εφαρμόζουμε την πολιτική'. Εχει καταδικάσει κανείς την WP σε ανυποληψία? Το έχετε αποφασίσει κάποιοι από εσάς ότι δεν μπορεί να γίνει η WP έγκυρη πηγή?

Άμα λυπάσαι να λυπηθούμε που λυπάσαι. Μέχρι εκεί όμως.

 • Οι εγκυκλοπαίδειες δεν ήταν ποτέ έγκυρες πηγές για στήριξη επιστημονικών εργασιών και ούτε θα γίνουν, πρακτικά.
 • Αν κρατήσουμε 100 άρθρα θα προσεγγίσουμε, ίσως, το 99% της εγκυρότητας. Με 1.000.000 άρθρα και όσους χρήστες συνεισφέρουν στην ελληνική με το ρυθμό που γίνεται τώρα, απλά πήραμε το μηδέν. Ο παράγοντας που καθορίζει το πού μπορούμε να σταθούμε με αποδεκτή ισορροπία μεταξύ των δύο, καθορίζεται από τον αριθμό των συμμετεχόντων και όχι από την πολιτική που επιθυμείς, η οποία εκδιώκει χρήστες και συρρικνώνει περιεχόμενο.
 • Προτιμώ να ακολουθήσω το όραμα να μπουν μέσα όλο και πιο πολλοί για να φτάσω στο ζητούμενο. Από μόνοι τους μέσα στους πολλούς θα βρεθούν και διορθωτές που θα επιμελούνται και θα επεκτείνουν τα άρθρα. Φέρε πιο πολλούς μέσα να βοηθούν και άσε τη σταυροφορία εναντίον των άπειρων χρηστών. Αυτοί είναι η μαγιά για την ανάπτυξη του εγχειρήματος και τη μαγιά αν τη χτυπήσεις στο μίξερ η ζύμη δεν φουσκώνει.   ManosHacker 12:19, 26 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

Περί του περίφημου 5ου θεμελίου ο λόγος. Συνεχίζουμε να κοροϊδευόμαστε ή να παριστάνουμε ότι κοροϊδεύμοστε. Το 5ο Θεμέλιο δεν είναι πατέντα της elWP. Όπως και τα υπόλοιπα θεμέλια - βασικοί κανόνες. Αν ο χρήστης manoshacker ή όποιος άλλλος χρήστης έχει πρόβλημα στην κατανόηση των αγγλικών, μπορει να ζητήσει βοήθεια για τη μετάφραση . Αλλά κανένας χρήστης δεν έχει το δικαίωμα να μεταφράζει κατά το δοκούν. (Κατά το τι έχει στην κούτρα του εν πολλοίς...). Τα θεμέλια δεν τα βάζουμε εμείς. Εμείς τα βρήκαμε. Και πάνω σ' αυτά, υποτίθεται, συνεισφέρουμε. Και κάτι ακόμη: Ποιος έθεσε θέμα νέων χρηστών? Παλιοί χρήστες είναι αυτοί που γράφουν δίχως να παραθέτουν πηγές. Και συνεχίζουν και θα συνεχίζουν έτσι. Όσο οι υπόλοιποι ξεχνούν ότι η Καθ. Δευτέρα πέρασε.

Μπορείς να εφαρμόσεις την πολιτική όπως την ερμηνεύεις. Η δουλειά σου είναι προς το παρόν μόνο να κάνεις φασαρία. Κάνε ήσυχα αυτά που νομίζεις σωστά. Αν το παρακάνεις με ακραιότητες στην εφαρμογή της πολιτικής θα σε περιμένει στη γωνία ο κανόνας που αγνοεί όλους τους άλλους προκειμένου να διαφυλάξει το εγχείρημα. Τον ίδιο κανόνα μπορείς επίσης να επικαλεστείς για να δικαιολογήσεις τις πράξεις σου για μια καλύτερη Βικιπαίδεια. Δεν χρειάζεται αλλαγή της πολιτικής. Αν την επικαλεστείς θα βρεθείς προ εκπλήξεων γιατί η αγγλική είναι ακόμα πιο χαλαρή.   ManosHacker 22:00, 29 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

Τι μεγάλο, τι μικρό; Επεξεργασία

Έχω ένα ερώτημα: Όταν γράφουμε κάτω από μια παράγραφο με κύριο τίτλο «Πόσο σημαντική είναι η επαληθευσιμότητα τελικά;», που κολλάει το μέγεθος των άρθρων; Που βρίσκεται η διαφορά μεταξύ ενός αστήρικτου μικρού και ενός αστήρικτου μεγαλύτερου άρθρου; Ίσως το ερώτημα μοιάζει θεωρητικό, αλλά πάμε να δούμε μερικά άρθρα:

Τι διαφορά κάνει λοιπόν το μέγεθος; --Focal Point 16:48, 24 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

Συμφωνώ απόλυτα. Και για να προσθέσουμε άλλο ένα πρόσφατο παράδειγμα:

 • Το Καρλ Μαρία φον Βέμπερ όπως ήταν όταν ξεκίνησε και στην σημερινή του μορφή. Έγινε υποφερτό, ακόμα όμως του λείπουν πηγές και είναι άκρως επεκτάσιμο. Εγκυκλοπαιδικό είναι 100%. Το προτιμώ επίσης από αυτό που δεν υπήρχε μέχρι τις 18 Φεβρουαρίου. Αν στις 18 Φεβρουαρίου κάποιος ήθελε να μάθει ποιος ήταν ο Καρλ Μαρία φον Βέμπερ από ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια εθελοντικής συνεισφοράς, ίσως να μην έπαιρνε καμία απολύτως απάντηση. Σήμερα όμως μπορεί, εκτός και αν κάποιος αποφασίσει να το διαγράψει «επειδή δεν έχει πηγές».

Τη βικιπαίδια πρέπει να την αντιλαμβανόμαστε διαχρονικά. Όχι το άρθρο όπως το βλέπουμε σήμερα, αλλά το άρθρο έτσι όπως θα διαμορφωθεί από πολλούς με την πάροδο του χρόνου. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Αντί να βάζουμε τους χρήστες να κάνουνε πουσάπς, πρέπει να τους βοηθούμε, εκεί που χρειάζεται χωρίς να τους εκνευρίζουμε. --Άζηνος 17:09, 24 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

Σελίδα αποσαφήνισης για PSI Επεξεργασία

Καλημέρα σε όλους/όλες.

Προτείνω να δημιουργηθεί. Ίσως έτσι κάποιος οικονομολόγος (και όχι μόνο) προσέξει ότι δεν υπάρχει σελίδα στη ΒΠ που να εξηγεί τι είναι αυτό που ακούμε κάθε 5 δευτερόλεπτα στις ειδήσεις (και όχι μόνο). Απ'ότι είδα στο υπάρχον άρθρο για το (Ψ) instant messaging client, έχει ήδη γίνει η κουβέντα αυτή πριν από κάποια χρόνια. Τότε δεν υπήρχε άλλο PSI στη ζωή μας: τώρα (δυστυχώς κατ'εμέ) υπάρχει. Μπορεί να αναλάβει κάποιος πιο έμπειρος από μένα να φτιάξει τη σελίδα disambiguation; Ευχαριστώ:)--Saintfevrier 06:37, 22 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

Μια σελίδα αποσαφήνισης έχει το πρότυπο {{αποσαφήνιση}} και είναι μια σελίδα όπως όλες. Αν θέλετε δείτε το παράδειγμα Μεσημβρία το οποίο είναι σελίδα αποσαφήνισης. Ggia 10:27, 22 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

ΟΚ δεν το ήξερα, ευχαριστώ πολύ, θα τη φτιάξω αργότερα.--Saintfevrier 15:52, 22 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

Δημιουργήθηκε το αρθρο. Δες PSI (Private Sector Involvement) αλλά θέλει πολύ δουλειά ακόμη...ανυπόγραφο σχόλιο του χρήστη 62.1.100.195 (συζήτησησυνεισφορά) .

Μπράβο, είναι μια καλή αρχή. Πιστεύω θα βρεθούν άτομα να το βελτιώσουν...--Saintfevrier 21:00, 22 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

Καλησπέρα, Θέλω να προσθέσω ένα λήμμα το οποίο έχει και μια εικόνα. Πώς θα εντάξω την εικόνα στο κείμενο; --Exarchos 15:54, 22 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

Έχω απαντήσει στην σελίδα συζήτησής σου.--Vagrand Η σελίδα συζήτησής μου 19:44, 22 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

Πολιτική διαίρεση ΗΠΑ Επεξεργασία

Ξέρει κανείς πώς μεταφράζονται οι όροι Country και District για την διοικητική διαίρεση των ΗΠΑ; --C messier 14:11, 24 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

Η μετάφραση των λέξεων (δεν ξέρω αν υπάρχουν πιο συγκεκριμένοι όροι για τη διοικητική διαίρεση):

country
επαρχία - μήπως εννοείς county;
district
περιοχή

-14:46, 24 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)

Ναι, county είναι. --C messier 16:08, 24 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

County πάντως είναι η κομητεία --Lord Makro 20:28, 25 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

Το κομητεία είναι σωστό. -geraki talk 08:40, 26 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

Κι εγώ για κομητεία ξέρω το county, αλλά στο Ηνωμένο Βασίλειο όπου υπάρχει και το ιστορικό με τους κόμητες. Ίσως πέρασε στις Η.Π.Α. ως ιστορικός όρος. Είναι επίσης η επικράτεια δικαιοδοσίας ενός σερίφη. Δύο πολιτείες, η Λουιζιάνα και η Αλάσκα, δεν έχουν counties. Το district είναι γενικός όρος στην αγγλική γλώσσα, σημαίνει οποιαδήποτε διοικητική διαίρεση ή περιοχή δικαιοδοσίας κάποιου αξιωματούχου ή τμήμα ευρύτερης αστικής περιοχής. Τυπικά μπορείς να το μεταφράσεις με οποιαδήποτε σχετική λέξη κολλάει στην εκάστοτε περίπτωση, ανάλογα με το μέγεθος και τη θέση της περιοχής που αντιπροσωπεύει. Π.χ. διοικητικό διαμέρισμα αν θες γενικό όρο ή προάστιο αν πρόκειται για αστική περιοχή. Atlantia talk 14:05, 27 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

70.000 άρθρα!

Έτσι λοιπόν ξεπεράσαμε και τα 70.000 άρθρα. Καταπληκτικό! Αν δεν κάνω λάθος, ο Δημήτρης Λιάλιος, ή κάποιο γειτονικό πρέπει να ήταν το οριακό άρθρο. Συγχαρητήρια και εις ανώτερα! Να τα εκατοστίσουμε! --Άζηνος 18:08, 24 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

Καλό είναι ότι φθάσαμε τα 70.000, αλλά το συγκεκριμένο άρθρο γράφτηκε (με άλλο τίτλο και εκδοχή) πριν πέντε χρόνια, οπότε πρέπει να συγχωνευθεί με την νωρίτερη εκδοχή. Μαχητής της ΦωτιάςΌγκνι Κάι 18:12, 24 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

Πριν γίνουν διαγραφές, ο μετρητής έγραψε 70.000 άρθρα εδώ: 1559 Κούσταανχαϊμο. --C messier 18:13, 24 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

Συγχαρητήρια στον Σι Μεσιέ! --Άζηνος 18:19, 24 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

Άντε και στα 100.000 (και φυσικά και στο 1.000.000 οι αγέννητοι, μην ξεχνιώμαστε :) ) --Focal Point 19:16, 24 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

Συγχαρητήρια everybody, ρίξτε και κάνα πυροτέχνημα να γίνει χαμός! --Sisyphos23συζήτηση 12:10, 26 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]


Μπαμ.. μπουμ... --Focal Point 14:03, 26 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

Χαχαχα, that's the spirit :P --Sisyphos23συζήτηση 16:23, 27 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

Φέτος δεν έχει αλλαγή στο λογότυπο της Βικιπαίδειας; Εγώ να ευχηθώ να φτάσουμε με το καλό στα 200 αξιόλογα άρθρα (που ίσως ήδη υπάρχουν απλά δεν έχουν τσιμπηθεί ακόμη από το σωρό). Καλή Σαρακοστή σε όλους! Atlantia talk 13:56, 27 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

Κι εγώ περίμενα το κατιτίς στο λογότυπο!!! Με την ευχή να επιταχυνθεί ο ρυθμός από το ένα έτος = 10.000 νέα άρθρα, καλή Σαρακοστή και καλή δημιουργία σε όλους:)--Saintfevrier 21:58, 27 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

Δελτίο ταυτότητας Επεξεργασία

Νομίζω πως έχω εντοπίσει ακόμη ένα προβληματικό ιντερβίκι στο λήμμα Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας (Ελλάδα). Για την ακρίβεια δεν υπάρχει ιντεβίκι, παρότι στην αγγλόφωνη βικιπαίδεια υπάρχει το λήμμα en:Identity document, με εκτεταμένη παράγραφο για την ελληνική περίπτωση. Προτάσεις διόρθωσης κανείς? --Chrysalifourfour 20:08, 25 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

Δεν είναι καθόλου προβληματικό αυτό που βλέπεις. Εφόσον στην αγγλική Βικιπαίδεια δεν υπάρχει λήμμα για το Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας (Ελλάδα), είναι σωστότατο να μην υπάρχει σύνδεση. Η σύνδεση θα έπρεπε να υπάρχει με το γενικό λήμμα Δελτίο ταυτότητας. Και αντίστροφα, το Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας (Ελλάδα) θα πρέπει να συνδεθεί με το en:Greek identity card ή τέλος πάντων όπως ονομαστεί το σχετικό αγγλικό λήμμα αν και όποτε υπάρξει. --Focal Point 14:03, 26 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

Επειδή μου φαίνεται χλωμό η αγγλική βικιπαίδεια να αφιερώσει ολάκερο λήμμα στην ελληνική ταυτότητα, μήπως θα ήταν πιο σκόπιμο να διευρυνθεί το υπάρχον ελληνικό λήμμα, ώστε να καλύπτει τις ταυτότητες όλου του κόσμου (και να μετακινηθεί η ονομασία του φυσικά)? Αν συμφωνείτε έχω όλη την καλή θέληση να κάνω μια αρχή με βάση το αγγλικό άρθρο. --Chrysalifourfour 16:27, 26 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

Θα ήταν κρίμα να είχαμε ένα γενικό λήμμα, παραφουσκωμένο στο τμήμα του περί Ελλάδας που κάποιοι, δίκαια θα το πούμε ελληνοκεντρικό. Ενώ το λήμμα Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας (Ελλάδα), είναι μεν ελληνοκεντρικό, αλλά αυτό του το χαρακτηριστικό είναι επιθυμητό. Αν σου αρέσει ως θέμα, γράψε το γενικό λήμμα Δελτίο ταυτότητας (μέρος του οποίου θα είναι και κάτι λίγο για την Ελλάδα, όσο λίγο-ή όσο πολύ-, όσο θα αφιερώσεις και για ταυτότητες άλλων κρατών). --Focal Point 12:55, 27 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

Και γιατί σου φαίνεται χλωμό; Για κοίτα στο en:Category:National identity cards by country πόσες έχει... --Focal Point 12:59, 27 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

Χμμμ ομολογώ δεν το είχα δει το παραπάνω. Όσο για το Δελτίο ταυτότητας έχουμε καιρό... :-) --Chrysalifourfour 20:16, 27 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

Α.. και μιας και πιάσαμε κουβεντούλα, άλλος χρήστης (ο Geraki) βρίσκει σωστό το interwiki που υπήρχε στο εδώ άρθρο. --Focal Point 21:21, 27 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

Έτοιμο το αγγλικό άρθρο en:Greek identity card. --Focal Point 22:19, 27 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

POV pushing and heavy one! Excellent--77.49.58.82 22:42, 27 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

Σε βρίσκω έκτακτο, περιεκτικότατο το άρθρο! Το άλλο για το interwiki από το Γεράκι δεν το κατάλαβα ακριβώς, αλλά όπως και νά'χει έχω καλυφθεί. Και πολύ καλή σας συνέχεια, πάντα to the Point :-) --Chrysalifourfour 23:26, 27 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

Μαθηματικό συνέδριο Επεξεργασία

Στο συνέδριο Μαθηματική Εβδομάδα (7-11 Μαρτίου στην Θεσσαλονίκη) θα είμαι συνεισηγητής με θέμα την συγγραφή και επεξεργασία μαθηματικών άρθρων στην Βικιπαίδεια, 20:40-21:00 αίθουσα Α [9]. --geraki talk 17:00, 27 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]

Wiki Loves Monuments 2012 Επεξεργασία

 • (Αγγλικά) Hi all, I'm really sorry to not write this message in greek, but it's not a language I speak. Last year, 18 countries have been participating in Wiki Loves Monuments 2011, and the result have been really enthusiastic. More than 170,000 photographies have been counted. This success encourage the wikimedian working group Wiki Loves Monuments to do better in 2012. The contest have been open to the whole world. To know more about it, please read The Commons page or the Website. It's not necessary to have a local chapter to participate, just a group of motivated persons is needed. You could also join the chan IRC IRC:#wikilovesmonuments. Thank you ! Otourly 20:15, 28 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]
 • (Γαλλικά) Bonjour à tous, je suis désolé de ne pas vous écrire en grec, mais ce n'est pas une langue que je connais. L'année passée, 18 pays ont participé à Wiki Loves Monuments 2011, et le résultat a été au-delà des espérances. Plus de 170 000 photographies ont été contabilisées. Ce succès encourage le groupe de travail Wikimedien Wiki Loves Monuments de faire plus fort pour 2012. Le concours a été ouvert au niveau mondial. Pour en savoir plus, lisez la page Commons ou le site web. Il n'est pas nécessaire d'avoir un chapter local pour participer, juste un groupe de personnes motivées. Vous pouvez aussi rejoindre le chan IRC IRC:#wikilovesmonuments. Merci ! Otourly 20:15, 28 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]
Please help: replace this red text with a translation of the English message below. Thank you!
@MonmouthpediA announces the Charles Rolls Challenge

This is a multilingual collaboration to create a wiki-town. All Wikipedians can take part, in any Wikipedia language. The challenge was announced on 1 March (Prizegiving webstreamed on 21st April).
Sign up now!
"Can you imagine a Wiki Project that involves 1,000 QRpedia codes and free WiFi?"

"el" welcome :-) Victuallers 14:01, 29 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)[απάντηση]